Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas

Arodizglītības programmas

gallery/en
gallery/lv
gallery/ru
gallery/du
gallery/jaun
gallery/esf
gallery/latgale
gallery/soc
gallery/moodle
gallery/arsts
gallery/erasmusplus
gallery/alko

Daugavpils Universitātes aģentūra
“Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža”
no 25.06.2019. līdz 23.07.2019.
izsludina konkursu uz vakantajiem amatiem:

 

1)    docenta amatu - divas vakances;
2)    lektora amatu – viena vakance.

 

Vakances studiju kursiem studiju programmā “Māszinības” un “Ārstniecība” “Veselības aprūpe” studiju virziena ietvaros.

Akadēmiskā amata pretendentiem uz vakanto lektora vai docenta amatu līdz 2019.gada 25.jūlijam koledžā jāiesniedz:

 

1.    pieteikums, tam pievienojot dzīves un darba gājuma aprakstu (CV), kas noformēts atbilstoši www.europass.lv standartam; 
2.    izglītību un zinātnisko grādu apliecinošu dokumentu kopijas, sertifikātus, licences vai profesionālās pilnveides izglītības dokumentus, kas apliecina profesionālo kvalifikāciju, 
3.    izziņu par darba stāžu, kas apliecina profesionālo vai pedagoģisko pieredzi specialitātē; 
4.    dokumentus par ārvalstīs  iegūtu izglītības dokumentu atzīšanu, ja izglītība iegūta ārvalstīs; 
5.    zinātnes nozarei atbilstošas zinātniskās publikācijas vai publicētos mācību līdzekļus pēdējo sešu gadu laikā.
6.    saskaņā ar Valsts valodas likumu, valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopijas, uzrādot oriģinālu.

 

Uz pārrunām līdzi jābūt un jāuzrāda visu dokumentu oriģināli.

 

Dokumentus nosūtīt Daugavpils Universitātes aģentūra “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža”, adrese: Daugavpils, Varšavas iela 26A, LV-5404 ar norādi “Konkursam uz lektora (docenta) amatu, vai sūtīt uz e-pastu: infov@dmk.lv
Tālrunis uzziņām : 22012649, Tatjana Šalkovska

 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK 13.pantu, koledža informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.

 

 

Vakances