Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas

Arodizglītības programmas

gallery/en
gallery/lv
gallery/ru
gallery/du
gallery/jaun
gallery/esf
gallery/latgale
gallery/moodle
gallery/erasmusplus
gallery/arsts
gallery/soc

Tālākizglītība

Plānotie tālākizglītības kursi
2019.gada otrajā pusgadā (septembris - decembris):

gallery/word

Darbības mērķis:   nodrošināt profesionālo tālākizglītību un profesionālo pilnveidi veselības aprūpes speciālistiem, sociālajiem darbiniekiem.

Uzdevumi:

 

  1. Organizēt kvalifikāciju uzturošos kursus medicīnas profesionāļiem, sociālajiem darbiniekiem un citām profesionāļu grupām.
  2. Organizēt profesionālās pilnveides kursus atbilstoši koledžā iegūstamajām specialitātēm.
  3. Organizēt tematiskus seminārus un konferences dažādām mērķauditorijas grupām.


Tālākizglītības daļa savu darbību organizē, pamatojoties uz:

   Latvijas Republikas Izglītības likumu, Izglītības ministrijas Profesionālās izglītības centra izstrādātajiem metodiskajiem norādījumiem.

   Tālākizglītības daļa piedāvātās programmas tiek realizētas gan Daugavpils medicīnas koledžā, gan Latvijas reģionālajās slimnīcās, iepriekš vienojoties par laiku, vietu, grupu lielumu un apmaksu.

  Piedāvājam izbraukumu kursus par Jūsu interesējošām tēmām.
  Pēc kursu beigšanas kursu dalībniekiem tiek izsniegta izziņa.

gallery/k1
gallery/k2
gallery/k3
gallery/bank