Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas

Arodizglītība

Tālākizglītība

Plānotie tālākizglītības kursi
2023.gada pirmajā pusgadā (janvāris - jūnijs):

Darbības mērķis:   nodrošināt profesionālo tālākizglītību un profesionālo pilnveidi veselības aprūpes speciālistiem, sociālajiem darbiniekiem.

Uzdevumi:

 

  1. Organizēt kvalifikāciju uzturošos kursus medicīnas profesionāļiem, sociālajiem darbiniekiem un citām profesionāļu grupām.
  2. Organizēt profesionālās pilnveides kursus atbilstoši koledžā iegūstamajām specialitātēm.
  3. Organizēt tematiskus seminārus un konferences dažādām mērķauditorijas grupām.


Tālākizglītības daļa savu darbību organizē, pamatojoties uz:

   Latvijas Republikas Izglītības likumu, Izglītības ministrijas Profesionālās izglītības centra izstrādātajiem metodiskajiem norādījumiem.

   Tālākizglītības daļa piedāvātās programmas tiek realizētas gan Daugavpils medicīnas koledžā, gan Latvijas reģionālajās slimnīcās, iepriekš vienojoties par laiku, vietu, grupu lielumu un apmaksu.

  Piedāvājam izbraukumu kursus par Jūsu interesējošām tēmām.
  Pēc kursu beigšanas kursu dalībniekiem tiek izsniegta izziņa.

Pieteikties uz kursiem:  elga@dmk.lv  (Elga Lazučonoka)

BANKAS REKVIZĪTI

 

Saņēmējs: 

Daugavpils Universitātes aģentūra "Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža"

Reģistrācijas numurs: LV90000077645

Norēķinu konts: LV12TREL915022802900B

Budžeta kods: 21359

Banka: Valsts kase

Kods: TRELLV22

Maksājuma mērķis: 21359, par kursiem vārds, uzvārds