Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas

Arodizglītība

Arodizglītības programma "MĀSZINĪBAS"

 

     Iegūstamā kvalifikācija: māsas palīgs
 

Studiju ilgums: 1 gads
Studiju valoda: latviešu
Licence: licences Nr. P - 11753, derīguma termiņš līdz 2021.g.14.maijam
Studiju veids: pilns laiks

Prasības reflektantiem:
Absolvēta vidusskola
Valsts valodas zināšanas
Pilni 18 gadi
Priekšroka pieredzei darbā veselības aprūpes iestādēs

 

1. Profesijas nosaukums, kvalifikācijas līmenis

 

Otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis (2.PKL) (atbilst trešajam Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim (3.LKI))

 

2. Profesionālās kvalifikācijas prasības

 

Profesijas specializācijas: Nav.

Saistītās profesijas, kvalifikācijas līmenis: Nav

 

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu un pienākumu kopsavilkums

 

Māsas palīgs ir profesionāls veselības aprūpes darbinieks, kurš strādā ārstniecības iestādē profesionālu ārstniecības personu vadībā un pacienta aprūpes komandas sastāvā savas kompetences ietvaros veic vispārējo un speciālo pacientu aprūpi. Māsas palīgs iesaistās visos pacienta aprūpes līmeņos un uztur savu profesionālo kompetenci, pilnveidojot savas zināšanas un prasmes.

 

Māsas palīga pienākumi un uzdevumi:

 

3.1. Aprūpes pamatprincipu nodrošināšana:

 • sagatavoties aprūpes procesa veikšanai;
 • sagatavot pacientu aprūpes darbībām;
 • noteikt pacienta vitālos rādītājus.

 

3.2. Pacienta pamatvajadzību nodrošināšana visos aprūpes līmeņos:

 

 • atbalstīt visu vecuma grupu pacientus pašaprūpes procesā;
 • piedalīties pacienta veselības aprūpes līmeņa noteikšanā;
 • nodrošināt pacientam pietiekamu šķidruma un uztura uzņemšanu;
 • nodrošināt pacientam oksigenāciju;
 • nodrošināt pacientam urīna izvadīšanas un eliminācijas procesus;
 • nodrošināt pacientam termoregulācijas procesus;
 • nodrošināt pacientam pilnvērtīgu miegu un atpūtu;
 • sniegt pacientam empātisku, ētisku un psihoemocionālu atbalstu.

 

3.3. Higiēnas procedūru nodrošināšana:

 

 • palīdzēt pacientam noģērbties un apģērbties;
 • sagatavot pacientu higiēnas procedūru veikšanai un pašaprūpes nodrošināšanai;
 • veikt pacienta gultas klāšanu un gultasveļas nomaiņu;
 • veikt pacientam ikdienas higiēnas procedūras atbilstoši vecumam, aprūpes līmenim un funkcionālajiem traucējumiem;
 • veikt pacientam higiēnas procedūras specifisku ādas infekciju gadījumā;
 • veikt pacienta bioloģisko izdalījumu savākšanu;
 • veikt pacienta pozicionēšanu.

 

3.4. Pacienta aprūpes nodrošināšana akūta un hroniska veselības stāvokļa gadījumā visās vecuma grupās:

 

 • sniegt visa vecuma grupu pacientiem pirmo palīdzību dzīvībai bīstamās situācijās;
 • novērtēt pacienta veselības stāvokli un tā izmaiņas;
 • asistēt ārstniecības personai pirmsanalītiskajā laboratoriskajā procesā;
 • aprūpēt pacientu pirms diagnostiskajām un ārstnieciskajām procedūrām un izmeklējumu veikšanas laikā;
 • aprūpēt pacientu pēc diagnostiskajām un ārstnieciskajām procedūrām un izmeklējumiem;
 • mērīt pacientam šķidruma līdzsvaru;
 • asistēt ārstniecības personai rehabilitācijas pasākumos pacienta veselības uzturēšanai, atjaunošanai un stabilizēšanai;
 • sagatavot ķirurģiskos instrumentus sterilizācijai;
 • veikt pacienta aprūpi pirms un pēc ķirurģiskām manipulācijām;
 • aprūpēt pacientu akūtu un hronisku saslimšanu gadījumos;
 • veikt paliatīva pacienta un mirstoša cilvēka aprūpi;
 • veikt cilvēka pēcnāves aprūpi.

 

3.5. Pacienta tiesību un drošības pamatprincipu ievērošana aprūpes procesa laikā:

 

 • ievērot pacienta tiesības, konfidencialitāti un drošību aprūpes procesā;
 • nodrošināt atkritumu šķirošanu un utilizāciju pēc pacienta aprūpes darbību veikšanas;
 • veikt telpu uzkopšanu un apkārtējās vides sakārtošanu;
 • ievērot ārstniecības iestādes higiēnas un pretepidēmiskā režīma plānu.

 

3.6. Māsas palīga ikdienas higiēnas un pašaizsardzības noteikumu ievērošana:

 

 • ievērot ikdienas higiēnas un darba drošības noteikumus māsas palīga profesionālajā darbībā;
 • ievērot ugunsdrošības noteikumus un instrukcijas ārkārtas situācijās.

 

3.7. Profesionālās darbības vispārējo pamatprincipu īstenošana:

 

 • lietot valsts valodu;
 • lietot vienu svešvalodu;
 • lietot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas sava amata pienākumu ietvaros;
 • rīkoties saskaņā ar darba tiesisko attiecību normām;
 • sadarboties ar aprūpes komandu;
 • ievērot multidisciplināras komandas darba principus;
 • ievērot saskarsmes kultūru un ētikas normas savā profesionālajā darbībā;
 • pilnveidot māsas palīga profesionālo kompetenci.