Daugavpils medicīnas koledža  
 
   

      PUBLISKIE IEPIRKUMI ARHĪVS

 


 

 

 

 

 

Publisko iepirkumu ziņojumi
 

Līguma priekšmets Iepirkuma identifik. numurs Paziņojuma IUB mājas
lapā publikācijas datums
Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš Uzvarētāja/ Piegādātāja nosaukums Līgumcena
(bez PVN)
Līguma izpildes termiņš
Remontdarbi Daugavpils medicīnas koledžas telpās
 
Paziņojums
Lēmums
  Nolikums
A daļa
B daļa
C daļa

Atbildes
DMK 2015/06 25.11.2015. 07.12.2015.

Laiks: 10:00

SIA "BORG" EUR
 27201.83
febr.
2016.
Datortehnikas iegāde Daugavpils medicīnas koledžas vajadzībām
Paziņojums
Lēmums
  Specifikācija
DMK 2015/05 13.11.2015. 25.11.2015.

Laiks: 10:00

"PRINT & SERVISS" EUR
 1766
30.12.
2015.
Krēslu iegāde Daugavpils medicīnas koledžas vajadzībām
Paziņojums
  Specifikācija
DMK 2015/04 15.10.2015. 26.10.2015.

Laiks: 10:00

Pārtraukts --- ---
Kokskaidu granulu iegāde Daugavpils medicīnas koledžas vajadzībām
2015./2016. apkures sezonai
Paziņojums
  Specifikācija
Lēmums
DMK 2015/03 04.09.2015. 15.09.2015.

Laiks: 10:00

A/S
"Daugavpils spec. autotransp. uzņēmums"
EUR
 11737,5
30.03.
2016.
Daugavpils medicīnas koledžas atsevišķo telpu remontdarbi

Paziņojums
Lēmums1
Lēmums2
  Specifikācija

DMK 2015/02 22.05.2015. 03.06.2015.

Laiks: 10:00

SIA
"Lagron"

SIA "ARS Group"
EUR
 12682,75

EUR
6306,91
30.08.
2015.
Telpu noma koledžas dienesta viesnīcā
( Miera ielā 3/5)

  Specifikācija

DMK 2015/01A www.vni.lv 
09.02.2015.
16.02.2015.

Laiks: 10:00

IK "Sania",  IK "IrMan" EUR 151,05 mēnesī 20.02.
2017.
"Pārtikas produktu iegāde Daugavpils medicīnas koledžas vajadzībām
2015gadam"

Paziņojums
Lēmums
  Specifikācija

DMK 2015/01 02.02.2015. 13.02.2015.

Laiks: 10:00

SIA "Žabo"

SIA
 "Kabuleti Fruit"

SIA
"Sanitex"

SIA "La Frutta"

SIA "Latvijas Maiznieks"

SIA
 "Kabuleti Fruit"

SIA "Antaris"

SIA
 "Kabuleti Fruit"

SIA
"Futurus Food"

SIA
 "Kabuleti Fruit"
EUR
 6140,10

EUR
 1969,85
 
EUR
 1177,36

EUR
 1512,50
 
EUR
 585,00

EUR
 2127,05

EUR
 1835,85

EUR
 962,33


EUR
 785,10


EUR
 411,22

2015.g.
dec.
"Ierīču iegāde ēdināšanas nodrošināšanai Daugavpils medicīnas koledžas vajadzībām"

Paziņojums
Lēmums
  Specifikācija

DMK 2014/5 05.12.2014. 16.12.2014.

Laiks: 10:00

SIA
"Rolviks"
EUR
 2762,81
2014.g.
dec.
"Lietotas vieglās automašīnas - minivena iegāde Daugavpils medicīnas koledžas vajadzībām"

Paziņojums
Lēmums
  Specifikācija

DMK 2014/04 13.06.2014. 26.06.2014.

Laiks: 10:00

Aleksandrs Leits EUR
 12600
2014.g. augusts
"Saimniecības preču un remontmateriālu iegāde Daugavpils medicīnas koledžas vajadzībām
2014.gadam"

Paziņojums
Lēmums
  Specifikācija

DMK 2014/03 29.05.2014. 10.06.2014.

Laiks: 10:00

 

SIA "DzelmeD"

SIA
"Depo DIY"

SIA
"KU -Zilā ezerzeme"

SIA
"Depo DIY"

SIA
"KU -Zilā ezerzeme"

SIA
"Depo DIY"

SIA "Tirdz. nams Kurši"

SIA "Cita santehnika"

SIA "Tirdz. nams Kurši"

EUR
 408,50

EUR
 236,19

EUR
 440,40


EUR
 1357,81

EUR
 697,00
 

EUR
 293,37

EUR
 659,33

EUR
 144,62

EUR
 240,31

2014.g.
dec.
"Kokskaidu granulu iegāde Daugavpils medicīnas koledžas vajadzībām
2014.gadam"

Paziņojums
Lēmums
  Specifikācija

DMK 2014/02 12.02.2014. 24.02.2014.

Laiks: 10:00

SIA "VSA Būve" EUR 19799,72 2014.g.
dec.
"Pārtikas produktu iegāde Daugavpils medicīnas koledžas vajadzībām
2014.gadam"

Paziņojums
Lēmums
 

  Specifikācija

DMK 2014/01 23.01.2014. 03.02.2014.

Laiks: 10:00

 

SIA "Žabo"

SIA "Sanitex"

SIA "Junona BEP"

SIA "Latgard"

AS "LaFrutta"

SIA "Latvijas Maiznieks"

SIA "Junona BEP"

SIA "Latgard"

SIA "Junona BEP"

SIA "Futurus Food"

EUR 6261,08
EUR 1711,45

EUR 812,75

EUR 1180,96

EUR 2267,95

EUR 633,00

EUR 2224,50

EUR 1274,45

EUR 935,15

EUR 735,34

2015.g.
febr.
Būvuzraudzība energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem Daugavpils medicīnas koledžai piederošā dienesta viesnīcas ēkā Miera ielā 3/5, Daugavpilī, projekta "Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Daugavpils medicīnas koledžai piederošā dienesta viesnīcas ēkā Miera ielā 3/5, Daugavpilī atbilstoši ilgtspējīgas projektēšanas un būvniecības prasībām, augstiem energoefektivitātes standartiem un izmantojot videi draudzīgu būvniecības materiālus un izstrādājumus" Nr.KPFI-15.1/128 ietvaros (71247000-1)

Paziņojums
Lēmums

     Nolikums

 

DMK 2013/03 KPFI 19.06.2013. Iesniegš. termiņš:

02.07.2013.
Laiks: 15:00

Objekta apskate:

27.06.2013.
Laiks: 10:00

SIA
"REM PRO"
Ls
8657,02
Līdz objekta nodošanai

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Daugavpils medicīnas koledžai piederošā dienesta viesnīcas ēkā Miera ielā 3/5, Daugavpilī, projekta "Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Daugavpils medicīnas koledžai piederošā dienesta viesnīcas ēkā Miera ielā 3/5, Daugavpilī atbilstoši ilgtspējīgas projektēšanas un būvniecības prasībām, augstiem energoefektivitātes standartiem un izmantojot videi draudzīgu būvniecības materiālus un izstrādājumus" Nr.KPFI-15.1/128 ietvaros (45453000-7)

Paziņojums
Lēmums

     Nolikums
  
  Specifikācija

   Shēmas1
   Shēmas2

DMK 2013/02 KPFI 17.04.2013. 15.05.2013.
Laiks: 14:00
SIA
"Lagron"
Ls
168568,56
4 (četru) mēnešu laikā no līguma parakst. dienas
Telpu noma koledžas dienesta viesnīcā
( Miera ielā 3/5)

  Specifikācija

DMK 2013/02 www.vni.lv 
13.02.2013.
20.02.2013.

Laiks: 14:00

IK "Sania",  IK "IrMan" Ls 108,04 mēnesī 20.02.
2015.
"Pārtikas produktu iegāde Daugavpils medicīnas koledžas vajadzībām
2013.gadam"

Paziņojums
Lēmums

  Specifikācija

DMK 2013/01 04.01.2013. 15.01.2013.

Laiks: 10:00

SIA "Žabo"

SIA "Junona BEP"

SIA "Junona BEP"

SIA "Kabuleti Fruit"

AS "Latvijas maiznieks"

SIA "Junona BEP"

SIA "Futurus Food"

SIA "Junona BEP"

SIA "Futurus Food"

Ls 4806,83

Ls 1240,40


Ls 812,75


Ls 1612,08


Ls 507,00


Ls 1728,80


Ls 1240,42


Ls 696,85


Ls 508,57

2014.g.
febr.

„Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Daugavpils medicīnas koledžai piederošā dienesta viesnīcas ēkā Miera ielā 3/5, Daugavpilī, projekta "Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Daugavpils medicīnas koledžai piederošā dienesta viesnīcas ēkā Miera ielā 3/5, Daugavpilī atbilstoši ilgtspējīgas projektēšanas un būvniecības prasībām, augstiem energoefektivitātes standartiem un izmantojot videi draudzīgu būvniecības materiālus un izstrādājumus"
Nr.KPFI-15.1/128 ietvaros”

Paziņojums
Grozījumi1
Grozījumi2
Lēmums

 

Grozījumi specifikācijā 3
(pareizais variants)

Grozījumi specifikācijā 2
(jau nederīgs)

Grozījumi specifikācijā 1
(jau nederīgs)
 

     Nolikums
  
  Specifikācija
   Shēmas

   Shēmas2
   Shēmas3

Atbildes uz vēstulēm
18.01.2013.

23.01.2013.
24.01.2013.
29.01.2013.
31.01.2013.
18.02.2013.
06.03.2013.

DMK 2012/02 KPFI 28.12.2012. 07.03.2013.

Laiks: 14:00

 

Bez rezultāta Bez rezultāta 6 mēnešu laikā no līguma parakst. dienas

Pārtikas produktu iegāde Daugavpils medicīnas koledžas vajadzībām
2012.gadam
Paziņojums
Lēmums

DMK 2012/1 06.01.2012. 17.01.2012.

Laiks: 10:00

SIA "Žabo"

SIA "Junona BEP"

SIA "Futurus Food"

SIA "DOMOS"

SIA "Junona BEP"

SIA "Junona BEP"

SIA "Futurus Food"

SIA "Futurus Food"

SIA "Junona BEP"

Ls 3498,30

Ls 1041,00


Ls 728,68

Ls 1013,77


Ls 296,50


Ls 1328,30


Ls 711,14


Ls 697,90


Ls 1232,40

2013.g.
febr.
  Nolikums
Mēbeļu iegāde Daugavpils medicīnas koledžas vajadzībām
Paziņojums
Lēmums
DMK 2011/3 04.12.2011. 15.12.2011.

Laiks: 10:00

SIA Zinātniskās ražošanas firma "Hant" Ls
4916,14
29.01.
2012.

   Nolikums
 
  Specifikācija

Daugavpils medicīnas koledžas bibliotēkas telpas remonts un ruberoīda jumta remonts
Paziņojums
Lēmums
DMK 2011/2 06.11.2011. 17.11.2011.

Laiks: 10:00

SIA "Daugav-pils Būv- remonts" Ls
6467.59
15.01.
2012.
Nolikums
Pārtikas produktu iegāde Daugavpils medicīnas koledžas vajadzībām 2011.gadam
Paziņojums
Lēmums
DMK 2011/1 10.02.2011. 21.02.2011.

Laiks: 10:00

SIA "Žabo", SIA "Junona BEP", SIA "Kabuletti Fruit", SIA "Ažiņa komerfirma Markets", SIA "Futurus Food" Ls
8081,02
30.02.
2012.

(DOC)

(PDF)
Mēbeļu iegāde Daugavpils
medicīnas koledžas vajadzībām”
Paziņojums
Lēmums
DMK 2010/13 06.12.2010. 17.12.2010.

Laiks: 10:00

SIA "Furniture Management Services" Ls
12989.07
21.12.
2010.

(DOC)

(PDF)
„Papildmēbeļu iegāde projekta Nr.:3DP/ 3.1.2.1.1./09/ IPIA/VIAA/004  „Daugavpils medicīnas koledžas infrastruktūras un aprīkojuma modernizācija” ietvaros”
Paziņojums
Lēmums
DMK 2010/12 ERAF 01.11.2010. 12.11.2010.

Laiks: 10:00

SIA "HANT" Ls
4793.39
26.11.
2010.

(DOC)

(PDF)
„Papildus būvdarbi Daugavpils medicīnas koledžas atsevišķo telpu rekonstrukcijai /renovācijai projekta Nr.:3DP/ 3.1.2.1.1./09/ IPIA/VIAA/004
„Daugavpils medicīnas koledžas infrastruktūras un aprīkojuma modernizācija” ietvaros”
Paziņojums
Lēmums
DMK 2010/11 ERAF 29.09.2010. 11.10.2010.

Laiks: 10:00

SIA "MGM PRO" Ls
119900,06
15.11.
2010.

(DOC)

(PDF)
„Mēbeļu iegāde projekta Nr.:3DP/ 3.1.2.1.1./09/ IPIA/VIAA/004 „Daugavpils medicīnas koledžas infrastruktūras un aprīkojuma modernizācija” ietvaros”
Paziņojums

Lēmums
DMK 2010/09 ERAF 04.06.2010. 12.07.2010.

Laiks: 14:00

SIA "HANT" Ls
29836.28
11.08.
2010.

(PDF)
„Medicīnas ierīces, komplekti procedūru standartu apguvei un aprīkojums studentu apmācībai projekta Nr.:3DP/ 3.1.2.1.1./09/ IPIA/VIAA/004 „Daugavpils medicīnas koledžas infrastruktūras un aprīkojuma modernizācija” ietvaros”
Paziņojums

Lēmums
DMK 2010/08 ERAF 04.06.2010. 09.07.2010.

Laiks: 14:00

SIA "Arbor Medical Korporācija" Ls
12001,59
10.08.
2010.

(PDF)
„Alternatīvās apkures uzstādīšana projekta Nr.:3DP/ 3.1.2.1.1./09/ IPIA/VIAA/004 „Daugavpils medicīnas koledžas infrastruktūras un aprīkojuma modernizācija” ietvaros”
Paziņojums

Lēmums
DMK 2010/05 ERAF 03.06.2010. 05.07.2010.

Laiks: 14:00

SIA "Siltumteh- serviss" Ls
4059,48
30.08.
2010.

(PDF)
„Elektroinstalācijas sistēmas nomaiņa projekta Nr.:3DP/ 3.1.2.1.1./09/ IPIA/VIAA/004 „Daugavpils medicīnas koledžas infrastruktūras un aprīkojuma modernizācija” ietvaros”
Paziņojums

Lēmums
DMK 2010/10 ERAF 21.05.2010. 08.06.2010.

Laiks: 10:00

SIA "B&S BŪVE" Ls
4059,48
31.08.
2010.

(PDF)
„Ugunsdzēsības sistēmas uzstādīšana projekta Nr.:3DP/ 3.1.2.1.1./09/ IPIA/VIAA/004 „Daugavpils medicīnas koledžas infrastruktūras un aprīkojuma modernizācija” ietvaros”
Paziņojums

Lēmums
DMK 2010/03 ERAF 21.05.2010. 07.06.2010.

Laiks: 10:00

SIA
"Latgales sakaru serviss"
Ls
10845,53
18.09.
2010.

(PDF)

„Biroja tehnikas iegāde (t.sk. datorklases ierīkošana) projekta Nr.:3DP/ 3.1.2.1.1./09/ IPIA/VIAA/004 „Daugavpils medicīnas koledžas infrastruktūras un aprīkojuma modernizācija” ietvaros” „Daugavpils medicīnas koledžas infrastruktūras un aprīkojuma
Paziņojums

Lēmums

DMK 2010/07 ERAF 12.05.2010. 14.06.2010.

Laiks: 14:00

SIA
"Lattelecom"
Ls
22629,04
30.07.
2010.
  Nolikums:      
  
(PDF)
  Skaidrojumi:  
  
(PDF)
  Grozījumi:       
   
(PDF)
„Multimediju aprīkojuma iegāde un uzstādīšana (t.sk. bezvadu interneta ierīkošana) projekta Nr.:3DP/ 3.1.2.1.1./09/ IPIA/VIAA/004 „Daugavpils medicīnas koledžas infrastruktūras un aprīkojuma modernizācija” ietvaros”
Paziņojums

Lēmums
DMK 2010/06 ERAF 30.04.2010. 04.06.2010.

Laiks: 14:00

SIA
"Lattelecom"
Ls
37642,00
30.07.
2010.

(PDF)
„Medicīnas iekārtas (mulāžas) projekta Nr.:3DP/ 3.1.2.1.1./09/ IPIA/VIAA/004 „Daugavpils medicīnas koledžas infrastruktūras un aprīkojuma modernizācija” ietvaros”
Paziņojums

Lēmums
DMK 2010/04 ERAF 28.04.2010. 18.05.2010.

Laiks: 10:00

SIA "Arbor Medical Korporācija" Ls
19945,00

15.07.
2010.

(PDF)
„Paziņojums par aptaujas veikšanu”
(PDF)
PIELIKUMS
20.04.2010. 26.04.2010.

Laiks: 14:00

„Uz uzņēmuma līgumu pamata pieaicināto ekspertu pakalpojumi projekta Nr.:3DP/ 3.1.2.1.1./09/ IPIA/VIAA/004 „Daugavpils medicīnas koledžas infrastruktūras un aprīkojuma modernizācija” ietvaros”
Paziņojums

Lēmums
DMK 2010/01 ERAF 19.04.2010. 05.05.2010.

Laiks: 14:00

SIA "Info"

gJeļena Bačinska

Ls
1500,00

Ls
4132,23

30.12.
2010.

(PDF)

„Daugavpils medicīnas koledžas atsevišķo telpu rekonstrukcija / renovācija, logu nomaiņa un uzbrauktuves/ pandusa izbūve projekta Nr.:3DP/ 3.1.2.1.1./09/ IPIA/VIAA/004 „Daugavpils medicīnas koledžas infrastruktūras un aprīkojuma modernizācija” ietvaros” Paziņojums
Grozījumi

Lēmums

DMK 2010/02 ERAF 13.04.2010. 17.05.2010.

Laiks: 14:00

SIA
"Belmast Būve"
Ls
58360,41
30.08.
2010.

Nolikums:         

(PDF)  
 Pielikums Nr.9 :
(RAR)

 


 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

  

 

 

     
 

© Daugavpils medicīnas koledža