PAZIŅOJUMS PAR GROZĪJUMIEM

Publicēšanas datums: 15/04/2010

I IEDAĻA: PASŪTĪTĀJS

I.1. Nosaukums, adreses un kontaktpunkts (-i)


Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Daugavpils medicīnas koledža, LV900000776


Pasta adrese: Varšavas 26a


Pilsēta/Novads: Daugavpils


Pasta indekss: LV-5404

Valsts: Latvija

Kontaktpunkts (-i): Daugavpils medicīnas koledža, Lietvedība


Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Līvija Jankovska

Tālruņa numurs: 65437943

E-pasta adrese: dmk@dautkom.lv


Faksa numurs: 65437943

Interneta adreses
Vispārējā interneta adrese (URL): www.medkol.lv
Pircēja profila adrese (URL):

II IEDAĻA: LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Apraksts

II.1.1) Paziņojumā par līgumu norādītais iepirkuma līguma nosaukums: Daugavpils medicīnas koledžas atsevišķo telpu rekonstrukcija/renovācija, logu nomaiņa un uzbrauktuves/pandusa izbūve projekta Nr.:3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/004 „Daugavpils medicīnas koledžas infrastruktūras un aprīkojuma modernizācija” ietvaros
II.1.2) Paziņojumā par līgumu ietvertais īsais līguma vai iepirkuma aprakst: Būvdarbi
II.1.3) Paziņojumā par līgumu norādītā kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)
  Galvenā vārdnīca Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
Galvenais kods  45200000-9
Papildu kods (-i) 45421132-8
 
 

III IEDAĻA: PROCEDŪRA

III.1. Procedūras veids


III.1.1) Paziņojumā par līgumu norādītais iepirkuma procedūras veids

Atklāta


Slēgta

Paātrināta slēgta

Sarunu procedūra
Paātrināta sarunu procedūra


Konkursa dialogs
III.2. Administratīvā informācija


III.2.1) Paziņojumā par līgumu norādītais iepirkuma identifikācijas numurs: DMK 2010/02 ERAF

III.2.2) Paziņojuma par līgumu publicēšana (informācija par paziņojuma par līgumu publicēšanas datumu un reģistrācijas numuru, ja tāds piešķirts)
Paziņojuma reģistrācijas numurs un publicēšanas datums OV: (dd/mm/gggg)
Paziņojuma publicēšanas datums IUB mājaslapā: 13/04/2010 (dd/mm/gggg)

III.2.3) Paziņojuma par līgumu nosūtīšanas datums:
13/04/2010 (dd/mm/gggg)

IV IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJA


IV.1. Paziņojuma saturs

Nepilnīga procedūra Labojums Papildinājums

IV.2. Informācija par nepilnīgu līguma piešķiršanas procedūru (attiecīgā gadījumā atzīmējiet tik lodziņus, cik nepieciešams)

Līguma piešķiršanas procedūra tika pārtraukta.
Līguma piešķiršanas procedūra tika izsludināta par neveiksmīgu.
Līgums netika piešķirts.

Līgums varētu tikt publicēts atkārtoti.IV.3. Informācija par to, kādēļ un kur veicami labojumi vai papildinājumi (attiecīgā gadījumā, lai atzīmētu vietu tekstā vai datumus, kas jāizlabo vai jāpapildina, lūdzu, vienmēr norādiet paziņojuma par līgumu attiecīgo iedaļas punkta un/vai apakšpunkta numuru)

IV.3.1) Grozījums pasūtītāja iesniegtajā sākotnējā informācijā


Paziņojuma publikācija neatbilst pasūtītāja sniegtajai sākotnējai informācijaiAbi iemesliIV.3.2) Paziņojumā par līgumuIepirkuma procedūras dokumentos
(sīkākai informācijai skatīt saistītos attiecīgos iepirkuma procedūras dokumentus)


Abos
(sīkākai informācijai skatīt saistītos attiecīgos iepirkuma procedūras dokumentus)IV.3.3) Labojumi, kas jāveic paziņojuma par līgumu tekstā

Teksta labojuma vieta: Tālruņa numurs

Šī teksta vietā: 23456789

Jābūt: 65437943

Teksta labojuma vieta: Faksa numurs

Šī teksta vietā: 65431783

Jābūt: 65437943
IV.3.5) Labojumi, kas jāveic paziņojumā par līgumu norādītajā kontaktinformācijā


Teksta labojuma vieta:


Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: ,


Pasta adrese:


Pilsēta/Novads:


Pasta indekss:

Valsts: Latvija

Kontaktpunkts (-i):


Kontaktpersonas vārds, uzvārds:

Tālruņa numurs:

E-pasta adrese:


Faksa numurs:

Interneta adreses
Vispārējā interneta adrese (URL):
Pircēja profila adrese (URL):IV.4. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

IV.5. šis paziņojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ir nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī


Jā□
Nē■