INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 18/05/2010

I SADAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Daugavpils medicīnas koledža, 90000077645
Pasta adrese: Varšavas 26a
Pilsēta/Novads: Daugavpils Pasta indekss: LV-5404 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Līvija Jankovska Tālruņa numurs: 65437943
E-pasta adrese: dmk@dautkom.lv Faksa numurs: 65437943
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): www.medkol.lv
Pircēja profila adrese (URL): www.medkol.lv

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits: Izglītības iestāde
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā

II. SADAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:
Uz uzņēmuma līgumu pamata pieaicināto ekspertu pakalpojumi projekta Nr.:3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/004 „Daugavpils medicīnas koledžas infrastruktūras un aprīkojuma modernizācija” ietvaros
II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta     NUTS kods LV005
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu (piegādes vai pakalpojumi), kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr. 12
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Daugavpils, Varsavas 26a
II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena Uz uzņēmuma līgumu pamata pieaicināto ekspertu pakalpojumi

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
71315210-4 72600000-6
71530000-2

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, bez PVN)

0 Valūta: LVL

III SADAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

Ekspertu pakalpojumi 2010/01

IV. SADAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: „Uz uzņēmuma līgumu pamata pieaicināto ekspertu pakalpojumi projekta Nr.:3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/004 „Daugavpils medicīnas koledžas infrastruktūras un aprīkojuma modernizācija” ietvaros” A Daļa
IV.1. lēmuma pieņemšanas datums
06/05/2010 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3)INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "REM PRO", 41503041904

Pasta adrese: Imantas 25

Pilsēta/Novads: Daugavpils

Pasta indekss: LV-5401

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: info@rem.lv

Tālruņa numurs: 65421398

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs: 65421398

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 2000    Valūta: LVL

Kopējā līgumcena par kuru noslēgts līgums (bez PVN): 2000    Valūta: LVL

Līguma Nr.: 2        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: „Uz uzņēmuma līgumu pamata pieaicināto ekspertu pakalpojumi projekta Nr.:3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/004 „Daugavpils medicīnas koledžas infrastruktūras un aprīkojuma modernizācija” ietvaros” B Daļa
IV.1. lēmuma pieņemšanas datums
06/05/2010 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3)INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: Olga Jeļizarjeva,

Pasta adrese: Sporta 6-315

Pilsēta/Novads: Daugavpils

Pasta indekss: LV-5401

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: olga.jelizarjeva@inbox.lv

Tālruņa numurs: 26993022

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 1500    Valūta: LVL

Kopējā līgumcena par kuru noslēgts līgums (bez PVN): 1500    Valūta: LVL

Līguma Nr.: 3        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: „Uz uzņēmuma līgumu pamata pieaicināto ekspertu pakalpojumi projekta Nr.:3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/004 „Daugavpils medicīnas koledžas infrastruktūras un aprīkojuma modernizācija” ietvaros” C Daļā
IV.1. lēmuma pieņemšanas datums
06/05/2010 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3)INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: Jeļena Bačinska,

Pasta adrese: Augusta Deglavas 152/2 dz. 10

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1021

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: 1981len@gmail.com

Tālruņa numurs: 29178493

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 4132.23    Valūta: LVL

Kopējā līgumcena par kuru noslēgts līgums (bez PVN): 4132.23    Valūta: LVL

V. SADAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Kopienas fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):
 1. ERAF, Eiropas Reģionālās attīstības fonds

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):