INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 03/03/2011

I SADAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Daugavpils medicīnas koledža, 90000077645
Pasta adrese: Varšavas 26a
Pilsēta/Novads: Daugavpils Pasta indekss: LV-5404 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Līvija Jankovska Tālruņa numurs: 65437943
E-pasta adrese: dmk@dautkom.lv Faksa numurs: 65437943
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): www.medkol.lv
Pircēja profila adrese (URL): www.medkol.lv

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits: Izglītības iestāde
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā

II. SADAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:
Pārtikas produktu iegāde Daugavpils medicīnas koledžas vajadzībām 2011.gadam
II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta     NUTS kods LV005
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu (piegādes vai pakalpojumi), kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr.
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Latvijas Republika, Daugavpils
II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena pārtikas produkti

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
15890000-3

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, bez PVN)

8081.02 Valūta: LVL

III SADAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

DMK 2011/1

IV. SADAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: A daļa - gaļas produkti
IV.1. lēmuma pieņemšanas datums
03/03/2011 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
3
IV.3)INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "Žabo", 41503017194

Pasta adrese: c.Papušina

Pilsēta/Novads: Kalkūnes pag., Daugavpils novads

Pasta indekss: LV-5449

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 2820.2    Valūta: LVL

Kopējā līgumcena par kuru noslēgts līgums (bez PVN): 2820.2    Valūta: LVL

Līguma Nr.: 2        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: B daļa - piena produkti
IV.1. lēmuma pieņemšanas datums
03/03/2011 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
2
IV.3)INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "Junona Bep", 41503006044

Pasta adrese: Venstspils iela 75

Pilsēta/Novads: Daugavpils

Pasta indekss: LV-5400

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 834.37    Valūta: LVL

Kopējā līgumcena par kuru noslēgts līgums (bez PVN): 834.37    Valūta: LVL

Līguma Nr.: 3        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: C daļa - konservēti produkti un garšvielas
IV.1. lēmuma pieņemšanas datums
03/03/2011 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
4
IV.3)INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "Kabuleti Fruit", 40003959814

Pasta adrese: Lubānas iela 82

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1073

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 457.12    Valūta: LVL

Kopējā līgumcena par kuru noslēgts līgums (bez PVN): 457.12    Valūta: LVL

Līguma Nr.: 4        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: D daļa - svaigie augļi un dārzeņi
IV.1. lēmuma pieņemšanas datums
03/03/2011 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
3
IV.3)INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "Kabuleti Fruit", 40003959814

Pasta adrese: Lubānas iela 82

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1073

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 1539.69    Valūta: LVL

Kopējā līgumcena par kuru noslēgts līgums (bez PVN): 1539.69    Valūta: LVL

Līguma Nr.: 5        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: E daļa - maizes izstrādājumi
IV.1. lēmuma pieņemšanas datums
03/03/2011 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3)INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "Junona Bep", 41503006044

Pasta adrese: Ventspils iela 75

Pilsēta/Novads: Daugavpils

Pasta indekss: LV-5004

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 269.52    Valūta: LVL

Kopējā līgumcena par kuru noslēgts līgums (bez PVN): 269.52    Valūta: LVL

Līguma Nr.: 6        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: F daļa - jūras produkti
IV.1. lēmuma pieņemšanas datums
03/03/2011 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
2
IV.3)INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "Kabuleti Fruit", 40003959814

Pasta adrese: Lubānas iela 82

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1073

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 552.19    Valūta: LVL

Kopējā līgumcena par kuru noslēgts līgums (bez PVN): 552.19    Valūta: LVL

Līguma Nr.: 7        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: G daļa - mīklas pusfabrikāti
IV.1. lēmuma pieņemšanas datums
03/03/2011 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3)INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: nav, nav

Pasta adrese: nav

Pilsēta/Novads: nav

Pasta indekss: nav

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 0.01    Valūta: LVL

Kopējā līgumcena par kuru noslēgts līgums (bez PVN): 0.01    Valūta: LVL

Līguma Nr.: 8        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: H daļa - putraimi, cukurs, milti, olas, eļļas
IV.1. lēmuma pieņemšanas datums
03/03/2011 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
4
IV.3)INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "Ažiņa komercfirma "Markets", 49502001606

Pasta adrese: Rūpniecības 8a

Pilsēta/Novads: Cēsis

Pasta indekss: LV-4001

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 953.31    Valūta: LVL

Kopējā līgumcena par kuru noslēgts līgums (bez PVN): 953.31    Valūta: LVL

Līguma Nr.: 9        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: I daļa - bezalkoholiskie dzērieni
IV.1. lēmuma pieņemšanas datums
03/03/2011 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
4
IV.3)INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "Futurus Food", 40003348586

Pasta adrese: Vienības gatve 26A

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1004

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 654.62    Valūta: LVL

Kopējā līgumcena par kuru noslēgts līgums (bez PVN): 654.62    Valūta: LVL

Līguma Nr.: 10        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: K daļa - konditorejas izstrādājumi
IV.1. lēmuma pieņemšanas datums
03/03/2011 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
4
IV.3)INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: nav, nav

Pasta adrese: nav

Pilsēta/Novads: nav

Pasta indekss: nav

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 0.01    Valūta: LVL

Kopējā līgumcena par kuru noslēgts līgums (bez PVN): 0.01    Valūta: LVL

V. SADAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Kopienas fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

Iepirkuma "G" daļa ir pārtraukta, jo nebija iesniegts neviens piedāvājums; Iepirkuma "K" daļa ir pārtraukta neprecīzas specifikācijas dēļ

Pamatojums vairāku uzvarētāju izvēlei
iepirkums tika sadalīts daļās