PAZIŅOJUMS PAR GROZĪJUMIEM

 

Publicēšanas datums: 19/02/2013

 

I IEDAĻA: PASŪTĪTĀJS

 

I.1. Nosaukums, adreses un kontaktpunkts (-i)

 

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Daugavpils medicīnas koledža, 90000077645

Pasta adrese: Varšavas 26a

 Pilsēta/Novads: Daugavpils             Pasta indekss: LV-5404       Valsts: Latvija

 

Kontaktpunkts (-i): Daugavpils medicīnas koledža, Varšavas 26A  Tālruņa numurs: 65437943

 

Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Līvija Jankovska  

 

E-pasta adrese: dmk@dautkom.lv          Faksa numurs: 65437943

 

Interneta adreses

 

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.medkol.lv 

Pircēja profila adrese (URL): http://www.medkol.lv

 

II IEDAĻA: LĪGUMA PRIEKŠMETS

 

II.1. Apraksts

 

II.1.1) Paziņojumā par līgumu norādītais iepirkuma līguma nosaukums vai paziņojumā par metu konkursu norādītais metu konkursa nosaukums: Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Daugavpils medicīnas koledžai piederošā dienesta viesnīcas ēkā Miera ielā 3/5, Daugavpilī, projekta "Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Daugavpils medicīnas koledžai piederošā dienesta viesnīcas ēkā Miera ielā 3/5, Daugavpilī atbilstoši ilgtspējīgas projektēšanas un būvniecības prasībām, augstiem energoefektivitātes standartiem un izmantojot videi draudzīgu būvniecības materiālus un izstrādājumus" Nr.KPFI-15.1/128 ietvaros

 

II.1.2) Paziņojumā par līgumu ietvertais īsais līguma vai iepirkuma apraksts vai paziņojumā par metu konkursu ietvertais īsais metu konkursa apraksts: Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Daugavpils medicīnas koledžai piederošā dienesta viesnīcas ēkā Miera ielā 3/5, Daugavpilī, projekta ietvaros

 

II.1.3) Paziņojumā par līgumu vai paziņojumā par metu konkursu norādītā kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

 

                                Galvenā vārdnīca        Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)

Galvenais kods            45453000-7   

 

Papildu kods (-i)        

  

III IEDAĻA: PROCEDŪRA

 

III.1. Procedūras veids

III.1.1) Paziņojumā par līgumu norādītais iepirkuma procedūras veids vai norāde par metu konkursu

 

Atklāta
Slēgta
Paātrināta slēgta
Sarunu procedūra
Paātrināta sarunu procedūra
Konkursa dialogs
Metu konkurss

   

III.2. Administratīvā informācija

 

III.2.1) Paziņojumā par līgumu vai paziņojumā par metu konkursu norādītais iepirkuma identifikācijas numurs: DMK 2012/02 KPFI

 

III.2.2) Paziņojuma par līgumu vai paziņojuma par metu konkursu publicēšana (informācija par paziņojuma par līgumu vai paziņojuma par metu konkursu publicēšanas datumu un reģistrācijas numuru, ja tāds piešķirts)

 

Paziņojuma reģistrācijas numurs un publicēšanas datums OV: (dd/mm/gggg)

 

Paziņojuma publicēšanas datums IUB mājaslapā: 28/12/2012 (dd/mm/gggg)

 

III.2.3) Paziņojuma par līgumu vai paziņojuma par metu konkursu nosūtīšanas datums:

28/12/2012 (dd/mm/gggg)

 

 

IV IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJA

 

IV.1. Paziņojuma saturs

 

□          Nepilnīga procedūra    ■          Labojums        □          Papildinājums 

 

IV.2. Informācija par nepilnīgu līguma piešķiršanas procedūru (attiecīgā gadījumā atzīmējiet tik lodziņus, cik nepieciešams)

 

Līguma piešķiršanas procedūra tika pārtraukta.
Līguma piešķiršanas procedūra tika izsludināta par neveiksmīgu.
Līgums netika piešķirts.
Līgums varētu tikt publicēts atkārtoti.

 

IV.3. Informācija par to, kādēļ un kur veicami labojumi vai papildinājumi (attiecīgā gadījumā, lai atzīmētu vietu tekstā vai datumus, kas jāizlabo vai jāpapildina, lūdzu, vienmēr norādiet paziņojuma par līgumu vai paziņojuma par metu konkursu attiecīgo iedaļas punkta un/vai apakšpunkta numuru)

 

IV.3.1) Grozījums pasūtītāja iesniegtajā sākotnējā informācijā Paziņojuma publikācija neatbilst pasūtītāja sniegtajai sākotnējai informācijai Abi iemesli

           
IV.3.2) Paziņojumā par līgumu vai paziņojumā par metu konkursu

Iepirkuma procedūras dokumentos

(sīkākai informācijai skatīt saistītos attiecīgos iepirkuma procedūras dokumentus)

Abos

(sīkākai informācijai skatīt saistītos attiecīgos iepirkuma procedūras dokumentus)

 

    

IV.3.4) Labojumi, kas jāveic paziņojumā par līgumu vai paziņojumā par metu konkursu norādītajos datumos

 

Datumu labojuma vieta:

IV.3.4)

Šī teksta vietā:

05/02/2013 (dd/mm/gggg)

14:00

Jābūt:

07/03/2013 (dd/mm/gggg)

14:00

     

Datumu labojuma vieta:

IV.3.5)

Šī teksta vietā:

05/02/2013 (dd/mm/gggg)

14:00

Jābūt:

07/03/2013 (dd/mm/gggg)

14:00

     

Datumu labojuma vieta:

IV.3.8)

Šī teksta vietā:

05/02/2013 (dd/mm/gggg)

14:00

Jābūt:

07/03/2013 (dd/mm/gggg)

14:00

 

IV.4. Cita papildu informācija (ja nepieciešams): Iepirkumu komisija nolēma veikt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos un pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu

 

IV.5. šis paziņojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ir nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

 

Jā □     Nē ■

 

Publikācija IUB : http://www.iub.gov.lv/pvs/show/307380