Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 17/02/2016

 

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Daugavpils medicīnas koledža, 90000077645

Pasta adrese: Varšavas 26a   Pilsēta / Novads: Daugavpils

Pasta indekss: LV-5404, Valsts: Latvija

Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Līvija Jankovska

Tālruņa numurs: 65437943

Faksa numurs:  65437943

E-pasta adrese: dmk@dautkom.lv

Interneta adreses: Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.medkol.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.medkol.lv

 

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

 

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas

imageValsts vai federālā aģentūra / birojs

imageReģionāla vai vietēja iestāde

imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs

imagePublisko tiesību subjekts

imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija

imageCits: Izglītības iestāde

imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi

imageAizsardzība

imageSabiedriskā kārtība un drošība

imageVide

imageEkonomika un finanses

imageVeselība

imageDzīvokļu un komunālā saimniecība

imageSociālā aizsardzība

imageAtpūta, kultūra un reliģija

imageIzglītība

imageCita:

 

 

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image

image

 

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

Pārtikas produktu iegāde Daugavpils medicīnas koledžas vajadzībām 2016.gadam

 

 

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV005

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi   imagePiegāde  imagePakalpojumi

 

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:Daugavpils medicīnas koledža

 

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

Pārtikas produktu iegāde Daugavpils medicīnas koledžas vajadzībām 2016.gadam

 

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets

Papildu priekšmeti

15800000-6

 

 

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

14460.69 Valūta: EUR

 

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

 

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs: DMK 2016/01

 

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: "A" daļa

 

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums : 11/02/2016 (dd/mm/gggg)

 

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits   - 3

 

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "ŽABO", 41503017194

Pasta adrese: c.Papušina, Kalkūnes pag.  Pilsēta / novads:Daugavpils nov.  Pasta indekss: LV-5449

Valsts: Latvija  Tālruņa numurs:  Faksa numurs: E-pasts: Vispārējā interneta adrese:

 

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 6470.45    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 6470.45    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 2        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: "C" daļa

 

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums  11/02/2016 (dd/mm/gggg)

 

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits - 6

 

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:  SIA "Antaris", 41503000412

Pasta adrese: Vidus iela 32,  Pilsēta / novads: Daugavpils  Pasta indekss:LV-5401

Valsts: Latvija,  Tālruņa numurs: Faksa numurs: E-pasts: Vispārējā interneta adrese:

 

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 1760.62    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 1760.62    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 3        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: "E" daļa

 

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums  11/02/2016 (dd/mm/gggg)

 

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits  - 1

 

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: AS "Latvijas Maiznieks", 40003034051

Pasta adrese: Mazā Viļņas iela 9, Pilsēta / novads: Daugavpils, Pasta indekss: LV-5404  Valsts: Latvija

Tālruņa numurs:  Faksa numurs: E-pasts: Vispārējā interneta adrese:

 

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 1032    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 1032    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 4        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: "H" daļa

 

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums: 11/02/2016 (dd/mm/gggg)

 

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits - 7

 

IV.3. Informācija par uzvarētāju

 

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "KABULETI FRUIT", 40003959814

Pasta adrese: Lubānas iela 82, Pilsēta / novads: Rīga, Pasta indekss: LV-1073, Valsts:Latvija

Tālruņa numurs: Faksa numurs: E-pasts: Vispārējā interneta adrese:

 

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 2115.1    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 2115.1    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 5        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: "I" daļa

 

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums  11/02/2016 (dd/mm/gggg)

 

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits  - 3

 

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:SIA "KABULETI FRUIT", 40003959814

Pasta adrese: Lubānas iela 82, Pilsēta / novads:Rīga,  Pasta indekss:LV-1073, Valsts: Latvija

Tālruņa numurs: Faksa numurs: E-pasts: Vispārējā interneta adrese:

 

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 1152.35    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 1152.35    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 6        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: "K" daļa

 

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums 11/02/2016 (dd/mm/gggg)

 

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits - 3

 

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "Antaris", 41503000412

Pasta adrese: Vidus iela 32, Pilsēta / novads: Daugavpils, Pasta indekss: LV-5401, Valsts: Latvija

Tālruņa numurs: Faksa numurs: E-pasts: Vispārējā interneta adrese:

 

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 1127.2    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 1127.2    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 7        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: "L" daļā

 

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums  11/02/2016 (dd/mm/gggg)

 

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits - 5

 

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:SIA "KABULETI FRUIT", 40003959814

Pasta adrese: Lubānas iela 82, Pilsēta / novads: Rīga, Pasta indekss: LV-1073, Valsts: Latvija

Tālruņa numurs: Faksa numurs: E-pasts: Vispārējā interneta adrese:

 

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 802.97    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 802.97    Valūta: EUR

 

V IEDAĻA. Papildu informācija

 

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

imageimage

 

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

imageJā  image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

 

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Iepirkuma "H" daļā SIA „Laki Fruit” un SIA „Lietas MD" piedāvājumi tika izslēgti kā neatbilstošie tehniskās specifikācijas prasībām. Lēmums iepirkuma "B', "D" un "F" daļās tiks pieņemts un publicēts atsevišķi. Iepirkuma "G" daļa ir izbeigta bez rezultātiem.

 

PIELIKUMS A

Papildus adreses un kontakpersonas

Pamatojums vairāku uzvarētāju izvēlei

iepirkums ir sadalīts daļās