Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas

Arodizglītība

Vakances

Daugavpils Universitātes aģentūra “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” izsludina konkursu uz  lektora un asistenta amatu uz noteiktu (ievēlēšanas) laiku

 

Docējamie studiju kursi:

 

 • Internā medicīna
 • Dermatoloģija
 • Ķirurģija
 • Otorinolaringoloģija
 • Toksikoloģija
 • Profesionāli tehniskās iemaņas
 • Dzemdniecība
 • Neatliekamā elektrokardioloģija
 • Fizikālās terapijas pamati
 • Masāža
 • Pētniecība
 • Informātika
 • Projektu darbs
 • Latīņu valoda

 

Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība un profesionālā pieredze:

- doktora vai maģistra grāds vai augstākā izglītība bez zinātniskā grāda, ja pretendentam ir vismaz piecu gadu praktiskā darba stāžs docējamajā priekšmetā ;

- angļu valodas zināšanas vismaz B2 līmenī.

 

Amata pienākumos ietilpst:

- nodrošināt profesionālu un augsti kvalificētu studiju nodarbību (teorētisko un praktisko) vadīšanu;

- konsultēt studējošos un organizēt to patstāvīgo darbu izpildi;

- izstrādāt un aktualizēt studiju kursu;

- izvērtēt un analizēt studējošo zināšanas un prasmes;

- organizēt studējošo iesaisti pētnieciskajā darbā;

- ievietot un regulāri aktualizēt informāciju Moodle sistēma par pasniedzamo kursu/kursiem.

 

Darba samaksa: no 8,50 eiro/stundā

 

Pretendentiem  līdz 2022.gada 5.augustam jāiesniedz  dzīves un darba gājuma aprakstu (CV), kas noformēts atbilstoši www.europass.lv standartam, izglītību un zinātnisko grādu apliecinošos dokumentus, sertifikātus, licences vai profesionālās pilnveides izglītības dokumentus, kas apliecina profesionālo kvalifikāciju.

 

Dokumentus  var iesniegt  elektroniski uz e-pastu info@dmk.lv, apstiprinot katru dokumentu ar drošu elektronisko parakstu vai atsūtīt pa pastu (Varšavas iela, 26A, Daugavpils, LV-5404). Papildu informācija tālr. 29682928.

 

Piesakoties konkursam, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei un uzglabāšanai Daugavpils Universitātes aģentūrā “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža”. Bez kandidāta piekrišanas personas dati netiks nodoti trešajām personām.