Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas

Arodizglītība

Publiskie iepirkumi

2016.gads

2017.gads

Līguma priekšmets

Iepir. identifik. numurs

Paziņojuma IUB mājas
lapā publikācijas datums

Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Uzvarētāja/ Piegādātāja nosaukums

Līgumcena
(bez PVN)

Līguma izpildes termiņš

Sadzīves tehnikas  iegāde Daugavpils medicīnas koledžas vajadzībām


Paziņojums     Lēmums

 

Specifikācija

 

DMK 2016/3

22.11.2016.

05.12.2016.

Laiks: 10:00

SIA

"Print & Serviss"

EUR
 6635.00

2016.g.
dec.

Datortehnikas iegāde Daugavpils medicīnas koledžas vajadzībām


Paziņojums     Lēmums


  Specifikācija

 

DMK 2016/2

28.09.2016.

10.10.2016.
Laiks: 10:00

SIA "Multi- sistēma Rīga"

EUR
 3361,45

2016.g.
nov.

"Pārtikas produktu iegāde Daugavpils medicīnas koledžas vajadzībām
2016.gadam"

 

Paziņojums   Lēmums1   Lēmums2


  Specifikācija

 

DMK 2016/1

19.01.2016.

01.02.2016.

Laiks: 10:00

SIA "Žabo"

SIA "Antaris"

SIA "Latvijas maiznieks"

SIA "Kabuletti Fruit"

SIA "Laki Fruit"

EUR 6470,45
EUR 2887,82

EUR 1032
EUR  4070,42

EUR 8121.77

2016.g.
dec.

Līguma priekšmets

Iepir. identifik. numurs

Paziņojuma IUB mājas
lapā publikācijas datums

Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Uzvarētāja/ Piegādātāja nosaukums

Līgumcena EUR
(bez PVN)

Līguma izpildes termiņš

„Būvdarbi projekta "Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Daugavpils medicīnas koledžas ēkā Varšavas ielā 26 a" (SAM 4.2.1.) ietvaros” Daugavpilī

Paziņojums

Paziņojums par līgumu

 

Lēmums      Līgums
Specifikācija

 

DMK 2017/6

04.12.2017.

18.12.2017.

SIA "Lagron"

100649,47

9 nedēļas

DMK telpu kosmētiskais remonts Varšavas ielā 26A, Daugavpilī

Paziņojums         Lēmums


Specifikācija

 

DMK 2017/5

07.11.2017.

21.11.2017.

SIA "Defass - D"

9143,82

1 mēnesis

Datortehnikas iegāde un uzstādīšana STEM izglītības programmu īstenošanai

Paziņojums         Lēmums


Specifikācija

 

DMK 2017/4

14.09.2017.

28.09.2017.

SIA "Print & Serviss"

19 044

1 mēnesis

Aprīkojuma un iekārtu iegāde un uzstādīšana STEM izglītības programmu īstenošanai projekta Nr.8.1.4.0/17/I/009 "Daugavpils medicīnas koledžas infrastruktūras un aprīkojuma modernizācija" ietvaros


Paziņojums 

Paziņojums par līgumu

 

Ziņojums        Līgums

Specifikācija

 

DMK 2017/3

14.09.2017.

11.10.2017.

 

SIA

"Arbor

Medical

Korporācija"

117 086

1 mēnesis

Pārtikas produktu iegāde Daugavpils medicīnas koledžas vajadzībām

2017./2018.gadam

 

Paziņojums         Lēmums

 

Specifikācija

DMK 2017/2

13.04.2017.

27.04.2017.
Laiks: 10:00

(1) SIA "Sanitex"

(2) SIA "Sanitex"

(3) SIA "LAKI FRUIT"

(4) SIA "BAJARDS"

(5) SIA "Sanitex"

(6) SIA "Kabuleti Fruit"

(7) SIA "Futurus Food"

(8) SIA "Kabuleti Fruit"

4864.45

2337.83

1930.30

980.00

2325.50

2537.15

1269.60

716.72

12 mēneši

„Daugavpils medicīnas koledžas infrastruktūras un aprīkojuma modernizācija (8.1.4. SAM)”

Paziņojums 

Paziņojums par līgumu

 

Nolikums     Specifikācija

 

Lēmums       Līgums

DMK 2017/1

28.02.2017.

13.03.2017. Laiks: 10:00

SIA "Lagron"

90030,08

3 mēneši

2018.gads

Līguma priekšmets

Iepir. identifik. numurs

Paziņojuma IUB mājas
lapā publikācijas datums

Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Uzvarētāja/ Piegādātāja nosaukums

Līgumcena
(bez PVN)

Līguma izpildes termiņš

„Pārtikas produktu iegāde Daugavpils Universitātes aģentūra „Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” vajadzībām
2019.gadam”


Paziņojums

Paziņojums par līgumu

Līgums A daļa      Līgums B daļa

Līgums C daļa      Līgums D daļa

Līgums E daļa

Nolikums

DU DMK 2018/2

27.11.2018.

12.12.2018.

Laiks 10:00

SIA "RĒZEKNES GAĻAS KOMBINĀTS" 

 

SIA "LAKI FRUIT" 

 

SIA "LATVIJAS MAIZNIEKS" 

 

15073,03

 

15181.80

 

1996,00

2019.g.

Būvdarbi

Daugavpils Univeristātes aģentūrā 
„Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža”


Paziņojums

Paziņojums par līgumu

Nolikums

 

DU DMK 2018/1

06.09.2018.

17.09.2018.

Laiks: 10:00

SIA "Lagron"

24932,70

9 nedēļas

2020.gads

Līguma priekšmets

Paziņojuma

 mājas lapā publikācijas datums

Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Uzvarētāja/ Piegādātāja nosaukums

Līgumcena
(bez PVN)

Nomas tiesību termiņš

03.02.2020.

14.02.2020.

Laiks 16:00

I.K. "Sania"

4 EUR par vienu kvadrātmetru mēnesī bez PVN

 

2021.g. 31.dec.

Līguma priekšmets

Iepir. identifik. numurs

Paziņojuma IUB mājas
lapā publikācijas datums

Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Uzvarētāja/ Piegādātāja nosaukums

Līgumcena
(bez PVN)

Līguma izpildes termiņš

„Telpu un tīklu remontdarbi”


Paziņojums IUB

Iepirkuma specifikācija EIS

DU DMK 2020/1

04.03.2020.

31.03.2018.

Laiks 10:00

Kopējā līguma izpilde sastāda 24 mēnešus.

Līguma priekšmets

Paziņojuma

 mājas lapā publikācijas datums

Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Uzvarētāja/ Piegādātāja nosaukums

Līgumcena
(bez PVN)

Nomas tiesību termiņš

20.05.2022.

31.05.2022.

Laiks 16:00

 

Izsole notiks

06.06.2022. plkst. 12:00

SIA “AUTOSKOLA EINŠTEINS”

EUR / stundā

5,79

2027.g.

10.06.

2022.gads