Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas

Arodizglītība

Nostiprinās sadarbība starp DU Daugavpils medicīnas koledžu un Gruziju.

 

  2018.gada 21.septembrī Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledžai” bija liels gods sagaidīt  delegāciju no Gruzijas. Gruzijas izglītības nozares pārstāvji iepazinās ar koledžu, tās materiāli tehnisko bāzi un apsprieda vairākus aspektus, abpusēji izdevīgai sadarbībai.

   Batumi Sota Rustaveli Valsts universitātes kanclers Jemal Ananidze un vairāku Gruzijas sabiedrisko organizāciju pārstāvis, uzņēmējs Aleksandr Tsertsvadze, ir V Starptautiskā Austrumbaltijas biznesa foruma dalībnieki, kas ieradās ar vairākiem sadarbības projektiem, solot pozitīvas tendences izglītības nozarē. Delegācijas pārstāvji norādīja, ka Latvijas un Gruzijas izglītības sistēmās ir daudz kopsaucēju un pastāv labvēlīgi faktori ciešākas sadarbības nodibināšanai studentu pieredzes apmaiņas programmu īstenošanā.

Informāciju sagatavoja:

 

Daugavpils Universitātes aģentūras

“Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledžas”

metodiķe Iveta Čamane

Daugavpils Universitātes aģentūra 

“Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža”

sagaida viesus no Ķīnas.

 

  2018.gada 26.septembrī DU Daugavpils medicīnas koledžā ieradās delegācija no Ķīnas pilsētas Harbinas.  Mūsu pilsētai sadarbība ar Harbinas pilsētas vadību tiek īstenota jau kopš 2002. gada. Harbinas pašvaldības vicemēra ZhiDayong vadītā delegācija, kuras sastāvā bija amatpersonas, kas atbild par ekonomikas, izglītības un veselības nozarēm, iepazinās ar DU Daugavpils medicīnas koledžas materiāli tehnisko bāzi, apsprieda sadarbības paplašināšanu izglītībā un medicīnā. Tikšanās laikā tika izrunāti jautājumi par pieredzes apmaiņas pasākumiem. Pateicoties sadarbībai ar tālo Ķīnas Harbinu, medicīnas koledžai ir noslēgti  sadarbības līgumi ar Harbinas lielāko slimnīcu Nr.1 un Harbinas Medicīnas universitāti. Vizītes noslēgumā tika apspriests jautājums par Harbinas lielākās slimnīcas Nr.1 ārstu delegācijas vizīti Daugavpilī, kvalitatīvai medicīniskās izglītības nodrošināšanai.

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils Universitātes aģentūras

“Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledžas”

metodiķe Iveta Čamane.

Šis brīdis vienreizējs un skaists bezgala.

 

  Daugavpils Universitātes aģentūrā  “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledžā” 30. oktobrī  valdīja kārtējais neparastais satraukums. Izglītības programmas „Bērnu aprūpe”specialitātes “Auklis” absolventēm – izlaidums. Tas ir viens no skaistākajiem notikumiem jaunu cilvēku dzīvē. Šie svētki ir kā pietura, kurā apstājies absolvents padomā par to, cik daudz iespēju vēl ir priekšā.
  Absolventes svētkos sveica koledžas direktore Līvija Jankovska, novēlot veiksmi un izdošanos turpmākajās dzīves gaitās. Kuratore Emīlija Černova mudināja absolventes veiksmīgi virzīties uz priekšu un sasniegt iecerēto mērķi.
  Sveicot absolventes izlaidumā, tika izvēlēti paši skaistākie vārdi un pašas skaistākās dziesmas,kuras dziedāja Marta Bozoviča un Valērija Soņina. Sveicēju loks bija plašs – gan studentu pašpārvalde, gan citu kursu pārstāvji, kā arī radi un draugi. Beidzot koledžu studentes ir tiesīgas strādāt gan pirmsskolas izglītības iestādēs, gan ģimenēs par profesionālām auklēm, gan arī turpināt izglītības ieguvi. Neatlaidība un sīksta pacietība vainago darbu un palīdz katrā dārzā izaudzēt krāšņas rozes. 
Absolventes, lai veiksme un neatlaidība  jūsu tālākajās gaitās!
 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils Universitātes aģentūras

“Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža”

metodiķe Iveta Čamane

Atklāta jauna ekspozīcija “Mani Latvijas stāsti”

 

DU aģentūra “DU Daugavpils medicīnas koledža” Latvijas valsts simtgadē sarūpēja dāvanu visai pilsētai, atklājot pastāvīgo ekspozīciju, kas sniedz ieskatu Latvijas vēstures līkločos no neatkarības iegūšanas līdz mūsdienām un ļauj ne vien pieskarties vēsturei, bet arī izjust patiesu latviskuma garu. Ekspozīcijas nosaukums ir ļoti simbolisks un skaists - “Mani Latvijas stāsti”. 

Hesperīdu zelta ābols - DU aģentūrā "DU Daugavpils medicīnas koledžā"

 

  Jau vienpadsmit  gadu garumā spilgtākais laiks Daugavpils Universitātē ir marts, kad universitātes mācībspēki un studenti pulcējas Daugavpils teātrī, kur ik gadu notiek Daugavpils Universitātes  zināšanu un mūžīgās jaunības simbola –  Hesperīdu zelta ābola – pasniegšanas ceremonija. Sarīkojumā tika sumināti un  apbalvoti labākie universitātes darbinieki un studenti par 2018. gadā veikto ieguldījumu universitātes attīstībā un popularizēšanā.

   DU Gada balvas 2018 - Atzinības rakstu nominācijā” Gada sasniegums” – Daugavpils medicīnas koledža ir integrēta Daugavpils Universitātē, saņēma Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” direktore Līvija Jankovska. Apsveicam un lepojamies!

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils Universitātes aģentūras

“Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža”

metodiķe Iveta Čamane

IV Starptautiskais meistarības konkurss

 

 DU aģentūras "DU Daugavpils medicīnas koledžā" notika

IV Starptautiskais studentu profesionālo prasmju konkurss.

 

 Astoņas komandas no Latvijas, Lietuvas, Baltkrievijas cīnījās par tiesībām kļūt par labāko no labākajiem.

Starptautiskā zinātniski pētnieciskā konference

 

 9.aprīlī konferences ietvaros DU aģentūras "DU Daugavpils medicīnas koledžā" zinātnieki, pedagogi un veselības aprūpes speciālisti no Latvijas, Lietuvas, Turcijas, Gruzijas un Baltkrievijas Republikas runāja par medicīnas nozares turpmāko attīstību. Un arī par problēmām, kuras nerisinot, nav iespējams runāt par labvēlīgiem reformu rezultātiem medicīnas speciālistu apmācības jomā.

Medicīnas koledžas studenti piedalās  10.boulinga turnīrā Rīgā

 

 2019.gada 9.aprīlī Latvijas Koledžu asociācija sadarbībā ar Valsts policijas koledžu rīkoja ikgadējo – 10.boulinga turnīru, kurš norisinājās "Pepsi Boulinga centrā" Rīgā. Ikgadējie boulinga turnīri jau kļuvuši par jauku un sportisku tradīciju, kur plecu pie pleca, sīvā, taču vienlaikus draudzīgā konkurencē tiek izcīnītas gan komandu, gan individuālās balvas. Šogad koledžu studējošie bija atsaucīgi un dalībai turnīrā tika reģistrēta 21 komanda. Mūsu medicīnas koledžu pārstāvēja studentu komanda “SKELETOS” - Gaļina Šarlovska, Evelīna Egle, Sanita Vjaksa, Sandra Titova, Aleksejs Daušeuskis, kas kopvērtējumā godam izcīnīja 9. vietu un ieguva 861 punktus, par 293 punktiem atpaliekot no pirmās vietas Apsveicam un lepojami es ar saviem studentiem!

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils Universitātes aģentūras

“Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža”

metodiķe Iveta Čamane

Nominācija “Jaunais tūrisma produkts 2018.”

 

  Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra no 2019. gada 15. marta līdz 8. aprīlim izvērtēja konkursam “Daugavpils tūrisma balva 2018” pieteiktos pretendentus.   

  26. aprīlī Daugavpils cietoksnī tika svinīgi atklāta Daugavpils pilsētas un novada jaunā 2019. gada tūrisma sezona. Pasākuma ietvaros tika apbalvoti konkursu “Daugavpils tūrisma balva 2018” un “Daugavpils novada tūrisma balva 2018” uzvarētāji četrās nominācijās un pasniegta arī speciālā balva “Gada balva tūrismā 2018”. 

 Nominācijā “Jaunais tūrisma produkts 2018” par uzvarētāju tika atzīta Daugavpils medicīnas koledžas ekspozīcija “Mani Latvijas stāsti”. 

   Konkursa mērķis bija izvērtēt jauno tūrisma objektu un tūrisma pakalpojumu sniedzēju darbību Daugavpilī, atzīmēt un apbalvot Daugavpils labākos jaunos tūrisma uzņēmumus un pakalpojumu sniedzējus, kas darbojas tūrisma nozarē.

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils Universitātes aģentūras

“Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža”

metodiķe Iveta Čamane

Varšavas ielas svētki


  No 1. līdz 3. maijam Daugavpilī norisinājās Daugavpils Poļu kultūras centra un Latvijas Poļu savienības Daugavpils nodaļas „Promieņ” rīkotais starptautiskais festivāls «Poļu folklora Latgalē». 
  3. maijā -  Polijas Konstitūcijas dienā, Daugavpilī svinēja tradicionālos Varšavas ielas svētkus, kuros piedalījās arī  Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža”. 
  Svētku laikā norisinājās svinīgais gājiens no Polijas Valsts ģimnāzijas līdz piemiņas krustam, kur notika ziedu nolikšana par godu kritušajiem poļu karavīriem, kas cīnījās par Latgales brīvību. 
 

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils Universitātes aģentūras

“Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža”

metodiķe Iveta Čamane

Paldies, meitenēm par ieguldīto darbu un jauko priekšnesumu!    

 

 

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils Universitātes aģentūras
“Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža”
metodiķe Iveta Čamane

Radošais pasākums “Radi, Rādi, Raidi.


    2019. gada 16.maijā Malnavā pulcējās profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi radošajā pasākumā “Radi, Rādi, Raidi 2019”. Solistu skatē Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledžu” pārstāvēja Valērija Soņina ar latgaliešu tautasdziesmu “Rūžeņa”.
    Radošo pasākumu noslēdza profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu koncerts. Klavieru duets Alisa Gabdrahmanova un Diana Gabdrahmanova izpildīja R. Paula skaņdarbu, bet Valērijas Soņinas izpildījumā skanēja  dziesma “Vētra nāk”.

Muzeju nakts Daugavpils Universitātes aģentūras
 „Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledžā”.


   Šī gada Muzeju nakts tēma “Tālavas taurētājs”. Domās par mūsu ģimenēm, dzimtām un tautu pilsētas iedzīvotājus un viesus Starptautiskajā muzeju naktī 18. maijā aicināja iedziļināties muzeju atmosfērā, interesantās aktivitātēs, krāšņos šovos, jaunos atklājumos un neaizmirstamos priekšnesumos. Muzeju nakts burvību varēja baudīt deviņos pilsētas tūrisma objektos, izglītības iestādēs un biedrībās.
 Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” Muzeju nakts apmeklētājiem piedāvāja īpašu un interesantu programmu gan pieaugušajiem, gan bērniem, tāpēc šogad šo pasākumu apmeklēja ļoti daudz interesentu. Ekspozīcijas un meistarklases īpaši ir iecienījušas ģimenes ar bērniem.
   Ekspozīcijā “Mani Latvijas stāsti” tika izjusta senatnes elpa, aplūkotas senlietas, sadzīves priekšmeti, māla trauki un dažādi rokdarbi.  Vēstures ekspozīcijā varēja pakavēties atmiņās,  aplūkot medicīnisko aprīkojumu, diagnostikas iekārtas, vēsturiskās fotogrāfijas un zāļu tēju aptieciņu.
  Interesantas un aizraujošas aktivitātes sagaidīja ikvienu apmeklētāju. Foto sesijā varēja iejusties tautu meitas un tautu dēla lomā. Muzeju nakts apmeklētājiem bija iespēja darboties visdažādākajās meistarklasēs: gan adīt un tamborēt, gan atpazīt koku sugas un atcerēties tautasdziesmas, gan zīmēt latvju rakstus un prast sasiet kaklasaiti, gan ieklausīties koledžas studentu sniegtajā koncertā un noskatīties vēsturisku filmu par koledžas ikdienu un svētkiem, kurā pastarpināti tika popularizēta koledža un koledžā apgūstamās profesijas. Lielu apmeklētāju atsaucību guva visdažādākās medicīnas meistarklases, kurās apmeklētāji labprāt darbojās. Gaidīsim arī nākamgad jaunu zināšanu un iespaidu meklētājus mūsu koledžā.

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils Universitātes aģentūras

“Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža”

metodiķe Iveta Čamane

Daugavpils pilsētas svētki 2019.

 

  No septītā līdz devītajam jūnijam Daugavpils svinēja 744. dzimšanas dienu. Šīs dienas pilsētniekus un viesus priecēja ar saulainu laiku un neatkārtojamu kopā būšanas sajūtu.

  Sestdien vairāk nekā 3 000 cilvēku vienojās svētku gājienā, kura dalībnieku vidū bija pilsētas organizācijas, uzņēmumi, mācību iestādes, 16 sadraudzības pilsētu pārstāvji no 9 valstīm un mēs - Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” vadība, pasniedzēji, darbinieki, studenti un viņu ģimenes locekļi. Mūs gājiena pulkā varēja atpazīt pēc sārtajām sirsniņām plaukstā, sarkanbaltsarkanajiem krekliņiem un cepurītēm, un protams spilgtajiem Hipokrāta tērpiem.

  Pēc gājiena sekoja svētku svinīgā atklāšana, kur, uzrunājot klātesošos, Domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš uzsvēra ikviena daugavpilieša svarīgo lomu pilsētas dzīvē un novēlēja labklājību un laimi visiem Daugavpils iedzīvotājiem.

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils Universitātes aģentūras

“Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža”

metodiķe Iveta Čamane

Militāri patriotisks pasākums Daugavpils cietoksnī.

 

  2019.gada 4.oktobrī ZS 34.Artilērijas bataljons  Daugavpils cietoksnī rīkoja militāri patriotisko pasākumu ar sacensību elementiem, kurā piedalījās Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” komanda. Sacensības - ar devīzi “Dari pareizi un bez bailēm par godu Latvijai”, tiek rīkotas ceturto gadu pēc kārtas.

  Dalībnieki varēja aplūkot  demonstrēto bruņojumu un ekipējumu, kuras laikā karavīri sniedza informāciju par dienestu Zemessardzē un NBS.

   Komandas dalībniekiem bija jāveic dažāda veida septiņi sarežģīti uzdevumi: darbības ar militāro ekipējumu un bruņojumu, spēka vingrinājumi, mācību granātas mešana mērķī un tālumā, šaušana ar pneimatiskajām šautenēm, šķēršļu pārvarēšana ar tūrisma elementu palīdzību un jāsniedz pirmā medicīniskā palīdzība.

   Mūsu koledžas komanda 13 komandu grupā ieņēma 6 vietu. Koledžas komandā šogad startēja: Anastasija Petrova, Inta Aišpure, Ilona Cimoško, Nadežda Ščedrova, Edīte Salkovska, Dāvis Barkovskis.

 

Mēs lepojamies ar koledžas komandas dalībniekiem!

 

Informāciju sagatavoja: Iveta Čamane

Harbinas delegācija Daugavpils Universitātes aģentūras

 “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledžā”.

 

 2019.gada 15.oktobrī Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” apmeklēja delegācija no tālās Ķīnas sadraudzības pilsētas Harbinas. Sadarbība ar šo pilsētu ilgst kopš 2002.gada.

   Koledžas direktore Līvija Jankovska sirsnīgi uzņēma augstos viesus un pateicās par ilgo sadarbību. Iepazīstināja ar mācību iestādes darba virzieniem, materiāli tehnisko bāzi un mūsdienīgo aprīkojumu, ko studenti izmanto apmācību procesā.  Koledžā viesiem bija tikšanās ar pilsētas domes izpilddirektoru Igoru Aleksejevu, domes lietu pārvaldnieci Žannu Kobzevu, Daugavpils reģionālās slimnīcas vadītāju Grigoriju Semjonovu un Daugavpils Universitātes rektori Irēnu Kokinu.

 Šī vizīte Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” bija ļoti nozīmīga turpmākai pieredzes apmaiņai un sadarbībai starp sadraudzības pilsētu ārstniecības iestādēm.

 

Informāciju sagatavoja: Iveta Čamane

Erasmus+ mācību mobilitātes (KA1)  30.10.2019.

Mācību mobilitāšu īstenošana augstākās izglītības iestāžu

studentiem un personālam (projekta Nr. 2018-1-LV01-KA103-046810)

 

   Lai īstenotu izglītības iestādes ilgtspējīgas attīstības un internacionalizācijas stratēģiju, Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” turpina īstenot Eiropas Savienības Erasmus+ programmas augstākās izglītības  sektora (KA1) mācību mobilitātes uz dažādām Eiropas Savienības valstīm.

  Noslēgtajā līgumā starp Valsts izglītības attīstības aģentūru un Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledžu” par studentu un personāla mobilitātes īstenošu 2018/2019 akadēmiskajā gadā bija plānotas 34 studentu mobilitātes (no tām – 8 studiju mobilitātes, 34  prakses mobilitāte) un 6 personāla mobilitātes. Piešķirtā finansējuma ietvaros koledža  2018/2019  akadēmiskajā gadā kopskaitā realizēja 55 studentu mobilitātes, kas ir mazliet vairāk, nekā līgumā plānots (no tām - 51 studentu prakses mobilitāte, 4 studiju mobilitātes) un 7 personāla mobilitātes, kas tika īstenotas uz šādām valstīm: Vāciju, Poliju, Nīderlandi, Turciju un Lietuvu. Erasmus+ programmas mobilitātēs piedalījās studenti no visām koledžā īstenotajām pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmām (māszinības, ārstniecības, sociālās rehabilitātācijas un sociālās aprūpes programmām). 12 studenti bija prakses mobilitātēs dažādās veselības aprūpes iestādēs Vācijas pilsētās (Brēmenē, Itzehojā un Vitenbergā), 3 studenti - Adanā (Turcijā), 3 studenti - Gizycko (Polijā) un 33 studenti - Utenā ( Lietuvā) , 4 studenti (topošie māszinību speciālisti) studēja Lietuvā. Gan studiju , gan prakses mobilitāšu ilgums atbilstoši plānotajam sastādīja 3 mēnešus, personāla mobilitātes ilgums 5 dienas. Mobilitātes tika īstenotas atbilstoši programmas mērķiem un Erasmus+ Hartas principiem.

  Koledžas studenti un personāls mobilitātes aktivitātēs piedalās jau vairākus gadus no vietas un pieredze rāda, ka studējošie ir apmierināti ar Erasmus+ programmas piedāvātajām iespējām un kvalitāti.

  Mobilitāte Eiropā veicina ne tikai mobilitātes dalībnieku profesionālās prasmes, bet arī sociālās prasmes, nodarbinātības iespējas un personīgo attīstību.

Koledžas mērķis ir turpināt darbu, kas tika iesākts iepriekšējā plānošanas periodā un izmantot labāko pieredzi un secinājumus, lai palielinātu studentu nākotnes izredzes, konsekventi orientējoties uz kvalitāti apmācību un tālākizglītības plānošanā.

  Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā www.erasmusplus.lv

 

Informāciju sagatavoja: projekta dalībnieki

Erasmus+ mācību mobilitātes (KA1)  15.10.2019.

Veselības aprūpes un sociālās jomas pārstāvji  no sadarbības

iestādes Vācijā  apgūst pieredzi Latvijā

 

   Šogad jau otro reizi laikā no šī gada 7. oktobra līdz 11. oktobrim Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledžā” viesojās vēl viena delegācija no Vācijas - Akademie für Gesundheits - und Sozialberufe (AGS) Itzehoje, kas ir koledžas sadarbības partneris, ar kuru pēdējos divos gados Erasmus+ programmas ietvaros tai ir izveidojusies ļoti veiksmīga sadarbība koledžas studentu mobilitātes īstenošanā veselības aprūpes jomā.

   Viesu vidū bija dalībnieki, kas pārstāvēja māszinību, fizioterapijas, egoterapijas un sociālās rehabilitācijas  specialitātes un ikdienā nodrošina praktiskās un teorētiskās apmācības veselības aprūpes jomā.

  Viesi ar lielu interesi iepazinās ar koledžā īstenotajām pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmām, materiāltehnisko nodrošinājumu, tikās ar koledžas vadību, mācību procesā iesaistīto akadēmisko personālu, prakšu vadītājiem un potenciālajiem 2019/2020 akadēmiskā gada  Erasmus+ mobilitātes dalībniekiem, lai pārrunātu līdzšinējo pieredzi Erasmus+ studentu un personāla mobilitātes īstenošanā un pilnveidotu sadarbību starp izglītības iestādēm, darba devējiem un sociālajiem partneriem.  

  Darba programmas ietvaros viesi apmeklēja Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālo dienestu un sociālo pakalpojumu centru, koledžas sociālos partnerus - Daugavpils reģionālo slimnīcu un Daugavpils psihoneiroloģisko slimnīcu, kur tikās ar slimnīcas vadību un atbildīgajiem speciālistiem.  Viesiem tika organizēta kultūras programma.

  Iespēja būt mobiliem, spēja piemēroties pārmaiņām, gatavība uzņemties jaunus izaicinājumus veicina ne tikai mobilitātes  dalībnieku profesionālās prasmes, bet arī sociālās prasmes, nodarbinātības iespējas un ikviena personīgo attīstību.

  Darbīgas, konstruktīvas un pozitīvām emocijām piesātinātas pagāja šīs darba dienas, kas ir apliecinājums tam, ka sadarbība ir jāturpina, lai izglītības kvalitātes pilnveides process neapstātos.

   Paldies visiem, kas palīdzēja programmas nodrošināšanā un viesu uzņemšanā!

 Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapas www.viaa.gov.lv  sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā www.erasmusplus.lv.

 

Informāciju sagatavoja: projekta dalībnieki

Erasmus+ mācību mobilitātes (KA1)    08.10.2019.

Plovdivas medicīnas universitātes (Bulgārija) pārstāvju vizīte Daugavpilī

 

  Lai īstenotu izglītības ilgtspējīgas attīstības un internacionalizācijas stratēģiju un vienotos par tālākās sadarbības iespējām, laikā no 23. septembra līdz 27. septembrim  Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledžā” viesojās Plovdivas medicīnas universitātes (Bulgārijā) akadēmiskā personāla pārstāvji.

   Savas vizītes laikā viesi izteica vēlmi tuvāk iepazīties ar ārstniecības, māszinību un sociālās rehabilitācijas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmām, studentu un akadēmiskā personāla mobilitātes iespējam, resursiem mobilitātes aktivitāšu īstenošanai Erasmus+ programmas ietvaros.

  Vizītes laikā notika tikšanās ar koledžas vadību, sarunas un diskusijas ar koledžas padomes un akadēmiskā personāla pārstāvjiem, lai vienotos par tālākās sadarbības nosacījumiem, tai skaitā organizatoriskajiem jautājumiem, kas skar studentu un personāla mobilitātes īstenošanu Erasmus+ programmas ietvaros abās izglītības iestādēs.

 

Informāciju sagatavoja: projekta dalībnieki

Erasmus+ mācību mobilitātes (KA1)   16.09.2019.

Koledžā viesojās sadarbības partneri no Vācijas

 

  Erasmus+ programmas ietvaros laika posmā no 7. līdz 11. septembrim Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledžā” viesojās sadarbības partneri no Vācijas izglītības iestādes - Akademie für Gesundheits - und Sozialberufe (AGS) Itzehoje, kas ikdienā darbojas veselības un sociālās aprūpes jomā, nodrošinot izglītības (tai skaitā tālākizglītības) iespējas topošajiem mediķiem, sociālajiem rehabilitētājiem, sociālajiem darbiniekiem u.c.

   Delegācijas sastāvā bija gan lektori, gan kursu vadītāji un praktiskās apmācības treneri, kā arī mācību procesā iesaistītie atbildīgie darbinieki no dažādām Vācijas pilsētām,  kurus ikdienā vieno darbs pie veselības aprūpes nozarē studējošo un strādājošo apmācību nodrošināšanas savās sadarbības iestādēs un uzņēmumos ar mērķi palielināt studējošo nākotnes izredzes darba tirgū, konsekventi orientējoties uz kvalitāti apmācību un tālākizglītības plānošanā.

  Kolēģi no Vācijas tikās ar koledžas padomi, katedras vadītāju un akadēmisko personālu, iepazinās ar koledžas  piedāvātajām pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmām un pieejamo mācību materiāltehnisko bāzi. Diskutēja par  praktiskās apmācības kvalitāti un iespējām Latvijā un Vācijā.

Savas vizītes laikā viesi apmeklēja koledžas sociālos partnerus - Daugavpils reģionālo slimnīcu un Daugavpils psihoneiroloģisko slimnīcu, kur pēc koledžas absolvēšanas savas darba gaitas uzsāk daudzi jaunie speciālisti. Darba programmas ietvaros viesojās Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālajā dienestā un sociālo pakalpojumu centrā, un kultūras programmas ietvaros apmeklēja Daugavpils Cietoksni.

   Izvērtējot vizītes programmu, viesi pauda gandarījumu par redzēto un gūtajām idejām savai profesionālajai darbībai, kā arī pateicās par saturīgi organizēto  darba un kultūras programmu, viesmīlību un profesionālismu.

  Tā bija iespēja mācīties vienam no otra un attīstīt jaunas idejas, radot telpu savstarpējai sadarbībai un veicinot augstākās profesionālās izglītības internacionalizāciju Latvijā un Vācijā.

  Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā www.erasmusplus.lv.

 

Informāciju sagatavoja: projekta dalībnieki

Erasmus+ mācību mobilitātes (KA1)   30.08.2019.

Pārraudzības vizītes Erasmus+

studentu mobilitātes īstenošanas vietās

 

   Lai nodrošinātu kvalitatīvu Erasmus+ programmas aktivitāšu īstenošanu, šī gada augustā Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledžas” vadība īstenoja pārraudzības vizītes vairākās studentu prakses mobilitātes īstenošanas vietās Vācijā (Vitenbergā, Brēmenē un Itzehojā).

  Kopā ar koledžas studentiem un uzņemošo prakses vietu pārstāvjiem tika pārrunāts prakses mobilitātes īstenošanas progress, pārskatīts nepieciešamais informatīvais atbalsts, apspriesti komunikācijas un prakses mobilitātes novērtēšanas jautājumi. Tikšanās laikā tika apspriesti arī prakses mobilitātes organizatoriskie jautājumi un drošības aspekti, kas saistīti ar studentu uzturēšanos partnervalstī.

  Uzņemošās puses pārstāvji atzinīgi  novērtēja koledžas studentu zināšanas un praktiskās profesionālās iemaņas un apņēmās turpināt uzsākto sadarbību, izmantojot labāko pieredzi un secinājumus nākamo Erasmus+ programmas mobilitāšu īstenošanā.

  Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā www.erasmusplus.lv

 

Informāciju sagatavoja: projekta dalībnieki

Daudz laimes, Latvija!

 

   Ar labām un gaišām domām, ar siltiem smaidiem un spožām svecīšu liesmiņām un tautisku rakstu pieskaņu Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledžas” kolektīvs un studenti svinēja Latvijas simtu pirmo dzimšanas dienu. Koledžas direktore Līvija Jankovska sirsnīgi sveica klātesošos Latvijas Republikas proklamēšanas 101. gadadienā.

     Svinīgajā pasākumā ar savu klātbūtni pagodināja Zemessardzes 34.artilērijas bataljona majors Valērijs Baranovskis.

  Ar dziesmu “Div, dūjiņas” svētku dalībniekus priecēja koledžas studente Valērija Soņina, dziesma “Es atnācu uguntiņu” skanēja Jelizavetas Narusevičas izpildījumā, bet Raimonda Paula mūzika no kinofilmas “Teātris” Diānas Gabdrahmanovas izpildījumā.

 Latvijas simtu pirmo dzimšanas dienu medicīnas koledžas kolektīvs  ieskandināja sirsnīgā un draudzīgā atmosfērā kopīgi nodziedot Renāra Kaupera dziesmu “Mana dziesma”.

     Vairosim skaistumu un labestību katrs savā ģimenē un novadā. Lai Latvija top stipra un varena. Lai šajos svētkos zvaigznes Latvijas debesīs allaž mirdz spožas un starojošas.

         Daudz laimes mums visiem Latvijas dzimšanas dienā!

 

Informāciju sagatavoja: Iveta Čamane

Studentu labie darbi.

 

  Vides aizsardzības stundas ietvaros izglītības programmas “Ārstniecība” pirmā kursa studenti - nākamie ārsta palīgi ieguva ne tikai zināšanas, bet arī palīdzēja mazākajiem “brāļiem”. Vide, kurā mēs dzīvojam, ir pilnībā atkarīga no cilvēka attiecībām ar dabu. Specialitātes “Ārsta palīgs” pirmā kursa studenti ne tikai runāja par to, kā rūpēties par vides ekoloģiju, bet arī paši mēģināja piedalīties šajā procesā.

  Studentiem tika uzdots patstāvīgais darbs, kas bija saistīts ar vides aizsardzību.  Koledžas lektore Natālija Riņģe ierosināja pašiem izvēlēties ideju projektam. Lēmums tika pieņemts vienbalsīgi - samazināt plastmasas piesārņojumu dabā un mēģināt plastmasu izmantot atkārtoti. Divu mēnešu laikā izglītības programmas “Ārstniecība” pirmā kursa studenti cītīgi vāca plastmasas pudeles. Lai pabeigtu projektu, studenti saplacināja plastmasas pudeles pārstrādei. Mērķis - plastmasas pudeles saplacināt tā, lai tās aizņemtu pēc iespējas mazāk vietas. Rezultātā - kurss pārstrādei sagatavoja 384 plastmasas pudeles.

   Lai palīdzētu dzīvniekiem pirmā kursa studenti apmeklēja Daugavpils pilsētas dzīvnieku patversmi, sagādāja ēdienu un dāvāja pašgatavotus spilvenus. Tika sašūti 35 spilveni, lai ziemas periodā dzīvniekiem nebūtu auksti. Apmeklējot patversmi, radās neparasta gandarījuma sajūta, ka varam palīdzēt dzīvniekiem, kuriem nepieciešama mūsu aprūpe.

  Pateicoties šim darbam, mēs sapratām, ka labu darīt otram ir vissvarīgākā un vienkāršākā lieta, ko cilvēks var paveikt, lai saglabātu mūsu vidi.

 

Informāciju sagatavoja:

Izglītības programmas “Ārstniecība” pirmā kursa studenti

specialitāte ” Ārsta palīgs"

Koledžas Pateicības diena 2019.

 

  2019. gada nogalē Daugavpils Universitātes aģentūrā “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” tika rīkots sirsnīgs pasākums  “Koledžas Pateicības diena 2019” -  jauna tradīcija mācību iestādē. Koledžas Pateicība diena tika atzīmēta īpašā laikā – Ziemassvētku laikā, kad zālē bija jūtama piparkūku smarža, kad eglīte stāvēja visā savā krāšņumā, tālumā bija dzirdamas zvanu skaņas - Salavecīša un Sniegbaltītes tuvošanās, mirgojošās svecīšu liesmiņas, kad miers un saticība, prieks un labestība valdīja pasaulē. Šajā reizē skanīgajam un pateicības pilnajam vārdiņam PALDIES bija piešķirta īpaša nozīme. Pateicības un tieši šiem svētkiem gatavotas īpašas dāvaniņas tika pasniegtas īpašiem cilvēkiem un sadarbības partneriem, kuri ir atbalstījuši, palīdzējuši, uzklausījuši, rosinājuši un uzmundrinājuši.

  Svētkos visus klātesošos sveica Daugavpils Universitātes rektore Irēna Kokina un Daugavpils Universitātes aģentūras Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledžas direktore Līvija Jankovska. Direktore sadarbības partneriem pateicās par atbalstu,  par atsaucību, par veiksmīgu sadarbību un pasniedza Pateicības.

  Noslēdzoties pasākumam, radās pārliecība, ka šim pasākumam jākļūst par skaistu koledžas tradīciju Ziemassvētku laikā. 

      

Informāciju sagatavoja:

sabiedrisko attiecību speciāliste Iveta Čamane

Dalība zinātniski praktiskajā konferencē “Žēlsirdības svētki”.

 

 Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” studenti 2020.gada 8.maijā attālināti piedalījās Krievijas pilsētas Veļikije Luki rīkotajā starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē “Žēlsirdības svētki” ar savu izvēlēto tēmu: “Penicilīna izstrāde Daugavpilī”.

Koledžas studenti, lai piedalītos šajā konferencē, vāca un apkopoja koledžas muzejā esošos materiālus, izmantoja internet

un apmeklēja Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeju, kur ieguva noderīgu un vērtīgu informāciju video uzņemšanai.    

 Sirsnīgs paldies par palīdzību un ieguldīto darbu Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja darbiniekiem, medicīnas koledžas direktorei Līvijai Jankovskai un studentēm Diānai Božko un Nadeždai Ščedrovai.                                 (Diploms koledžai)  (Diploms muzejam)

 

Informāciju sagatavoja:  sabiedrisko attiecību speciāliste Iveta Čamane

Koledžā viesojas Vācijas sadarbības partneri

 

  Daugavpils medicīnas koledža jau vairākus gadus sadarbojas ar Vācijas, Magdeburgas veselības aprūpes iestādēm, dodot iespēju saviem studentiem gūt arī starptautisku pieredzi. Lai attīstītu esošo sadarbību un veidotu izpratni par Latvijas veselības sistēmu Vācijas kolēģi apmeklēja vairākas Daugavpils veselības aprūpes iestādes, tai skaitā arī Daugavpils Reģionālo slimnīcu.

Koledža attīsta starptautisko sadarbību

 

  Daugavpils medicīnas koledžas audzēkņiem iespējams gūt zināšanas un praksi no vietējiem speciālistiem, bet īstenojot vairākus starptautiskus projektus, arī no ārvalstu mediķiem. Tas studentiem ļauj palielināt savas kompetences.

 

Jauna studiju programma Daugavpilī.

 

Daugavpils medicīnas koledža aicina!

 

 Nāc studēt Estētiskās kosmetoloģijas programmā  un kļūsti par augstākā līmeņa profesijas pārstāvi,  ārstniecības personu – skaistumkopšanas speciālistu  kosmetoloģijā!

 

Daugavpils Universitātes aģentūra “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” izsludina uzņemšanu pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā “Estētiskā kosmetoloģija” - iegūstamā kvalifikācija: Skaistumkopšanas speciālists kosmetoloģijā.

 

Studiju ilgums: 3 gadi ar vidējo izglītību; 2 gadi ar medicīnisko izglītību.

Studiju valoda: latviešu

Studiju veids: pilns laiks

Studiju maksa: 2000,00 EUR / 1.studiju gads

Sīkāka informācija pa tālruni 65437943

STUDENTU IEVĒRĪBAI:

 

No 2020. gada 21.oktobra lūdzam pieteikt izziņas pa tālruni 654 37943 vai rakstot pieprasījumu uz e-pastu: lietvede@dmk.lv

Sagatavoto izziņu varēs saņemt e- pastā vai klātienē iepriekš piesakoties.

Rakstot pieprasījumu, jānorāda:

·      iesniedzēja vārds, uzvārds;

·      personas kods;

·      adrese, pasta indekss;

·      precīzi dati par konkrēto jautājumu;

·      jāpievieno maksājuma uzdevums.

 

Sīkāka informācija par konkrēta pieprasījuma noformēšanu zvanot +371 654 37943.

Rekvizīti apmaksai :

 

Saņēmējs:           DU aģentūra "Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža"

Reģ.Nr.               LV90000077645

Banka:                Valsts Kase

Kods:                  TRELLV22XX

Budžeta kods:     21379

Konts:                 LV12TREL915022802900B

Maksājuma mērķis:  21379. Par izziņu. Vārds, Uzvārds

 

INFORMĀCIJA:

Izziņa tiek sagatavota 1 līdz 3 darba dienu laikā no pieprasījuma iesniegšanas brīža.

Ziemassvētku noformējuma konkurss.

 

  Jau daudzus gadus Daugavpilī pastāv jauka tradīcija rīkot Ziemassvētku noformējuma konkursu. Šogad konkursa tematika bija “Pasakainie Ziemassvētki”.  Pilsētnieki bija  aicināti veidot svētku noformējumu logiem, skatlogiem, fasādēm un pieguļošajām teritorijām.

 

   Tāpat, kā citus gadus, arī šogad pieteikumi tika vērtēti vairākās grupās: izglītības iestādes, pakalpojumu sniedzēji, viesnīcas, restorāni, kafejnīcas, veikali, rūpniecības uzņēmumi un privātpersonas. Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” arī piedalījās pilsētas rīkotajā Ziemassvētku noformējuma konkursā un ieguva trešo vietu.

 

  Paldies, interesanto ideju ģeneratoram - koledžas direktorei Līvijai Jankovskai, māksliniecei - Ziemassvētku noformējuma autorei Žannai Vērdiņai un visai koledžas darba grupai, kura realizēja ziemīgās idejas. Lai jaukām idejām un patīkamiem pārsteigumiem bagāts 2021.gads!

 

 

Informāciju sagatavoja: sabiedrisko attiecību speciāliste Iveta Čamane

Daugavpils medicīnas koledžas studentu dalība Lielajā Talkā.

 

  Visā Latvijā 24.aprīlī norisinājās Lielā Talka. Sakarā ar valstī pastāvošajām stingrajām epidemioloģiskās drošības prasībām, talkas norise šajā gadā atšķīrās no iepriekšējiem gadiem, kad varējām pulcēties lielās  grupās teritoriju sakopšanā.

 

  Arī šogad mūsu koledžas studenti piedalījās Lielajā Talkā, strādājot kopā ar savas ģimenes locekļiem, sakopjot kādu noteiktu dabas daļu.

Tikai kopīgiem spēkiem mēs varam padarīt Latviju tīrāku un sakoptāku! Mēs nedrīkstam arī aizmirst, ka mūsu pienākums ir būt veseliem, pietiekami daudz laika pavadīt svaigā gaisā, kā arī saglabāt Latviju tīru un zaļu nākamajām paaudzēm. Būsim piesardzīgi un atbildīgi pret sevi un apkārtējiem iedzīvotājiem!

Paldies, visiem mūsu koledžas studentiem, kuri piedalījās Lielajā Talkā!

 

Informāciju sagatavoja: sabiedrisko attiecību speciālists Iveta Čamane

Dzejoļu konkurss “Mediķis – draugs un palīgs”

«MEDICUS AMĪCUS ET SERVUS AEGROTUM!»

 

  2020.gada gada nogalē mūsu koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Ārstniecība” 3.kursa studente Inta Aišpure un pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Māszinības” 3.kursa studente Diāna Gabdrahmanova attālināti piedalījās Dzejoļu konkursā “Mediķis – draugs un palīgs”, ko organizēja mūsu sadarbības partneri.

  Organizatori atzīmēja Intas Aišpures sirsnīgo un izjusto uzstāšanos kā arī Diānas Gabdrahmanovas muzikālo pavadījumu. Paldies, meitenēm par koledžas vārda popularizēšanu ārpus Latvijas robežām!

 

Informāciju sagatavoja: sabiedrisko attiecību speciāliste Iveta Čamane

Konkurss - spēle  “Zināšanas uzvar!” onlainā.

 

  Daugavpils Universitātes aģentūras „Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” sadarbības partneris Velikije Luki medicīnas koledža 2020.gada nogalē svinēja savu deviņdesmit gadu jubileju. Šim pasākumam par godu onlainā tika rīkots starptautisks konkurss – spēle “Kas? Kur? Kad?”. Spēlē piedalījās komandas no vairākām valstīm. Arī mūsu koledžas komanda labprāt piedalījās sadarbības partneru rīkotajā konkursā, lai paplašinātu redzesloku un papildinātu savas zināšanas.

  Mūsu koledžas komandas sastāvā bija pasniedzēji - Natālija Riņģe un Vladimirs Bistrovs un  koledžas studenti Valērija Soņina, Diāna Božko, Nadežda Ščedrova, Ludmila Lapinska.

  Spēlē piedalījās sešas komandas, kuru uzdevums bija sagatavot trīs jautājumus par medicīnas vēsturi dalībnieku komandām. 

Paldies, koledžas pasniedzējiem un studentiem par veiksmīgu dalību konkursā!

 

Informāciju sagatavoja: sabiedrisko attiecību speciāliste Iveta Čamane

Projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu

īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”

 

   No 2016. gada līdz 2020. gadam Daugavpils Universitātes aģentūra "Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža" piedāvāja jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem iegūt profesionālo izglītību 1,5 gada laikā bez maksas Jauniešu garantijas profesionālās izglītības programmā, saņemot stipendiju no 70 EUR mēnesī.

   Profesionālās vidējās izglītības programmas “Bērnu aprūpe”, profesija  - Auklis mērķis ir: izglītības procesa rezultātā sagatavot Aukli, kura nodrošina bērna aprūpi, uzņemoties atbildību atbilstoši kompetences līmeņiem, uztur savu profesionālo kompetenci,  pilnveido savas teorētiskās zināšanas un praktiskās darba iemaņas.  Profesionālās vidējās izglītības programmas saturs vērsts uz zināšanu, iemaņu un attieksmes veidošanu. Audzēkņiem, apgūstamās programmas ietvaros, bija pieejamas dažādas mācīšanās formas, kas paplašina viņu redzesloku un attīsta izziņas intereses, rosina pašpilnveidoties un attīstīties.

Mācību laikā audzēkņi tika nodrošināti ar mācību līdzekļiem un nepieciešamo inventāru, ar apmaksātu dienesta viesnīcu profesionālās izglītības iestādē, kā arī tika piedāvāta prakses vietas un karjeras atbalsta pasākumi.

  Daugavpils Universitātes aģentūra "Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža" par veiksmīgu un profesionālu sadarbību projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” realizēšanā un mērķu sasniegšanā ir saņēmusi Valsts izglītības attīstības aģentūras Pateicības rakstu.

 

Informāciju sagatavoja: sabiedrisko attiecību speciāliste Iveta Čamane

Konkurss - spēle  “Kas? Kur? Kad?” onlain.

 

  Daugavpils Universitātes aģentūras „Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” studenti attālināti Zoom platformā piedalījās sadarbības partneru rīkotajā konkursā - spēlē “Kas? Kur? Kad? Zināšanas uzvar”, kas bija veltīta vispasaules studentu dienai. Spēlē piedalījās sešas komandas, kuru uzdevums bija sagatavot trīs jautājumus par studentu dzīvi un vēsturi dalībnieku komandām.

  Mūsu koledžas komandas sastāvā bija Valērija Soņina, Diāna Božko, Jekaterina Jakimoviča, Irina Sergejeva, Veronika Šķipare  un Aleksandra Krasko. Šajā konkursā – spēlē mūsu komanda sīvā cīņā ieguva godpilno trešo vietu.

 

Paldies mūsu koledžas komandas dalībniekiem, mēs ar jums lepojamies!

 

Informāciju sagatavoja: sabiedrisko attiecību speciāliste Iveta Čamane

Ekspozīcija “Mani Latvijas stāsti ” kļuvusi vēl mājīgāka.

 

  Daugavpils Universitātes aģentūra „Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” Latvijas valsts simtgadē bija sarūpējusi dāvanu visai pilsētai, kas sniedz ieskatu Latvijas vēstures līkločos no neatkarības iegūšanas līdz mūsdienām – pastāvīgo ekspozīciju „Mani Latvijas stāsti”.  Sirsnīga bija šīs ekspozīcijas atklāšana, kurā dziedāja tautas dziesmas, demonstrēja darbībā gadsimtu vecās stelles un izskanēja daudz laba vēlējumu no pilsētas Domes, Daugavpils Universitātes un pašvaldības iestāžu pārstāvjiem. Tagad šī ekspozīcija ir papildināta, kļuvusi vēl mājīgāka un plašāka. Ekspozīcijas centrālais elements un muzeja simbols  Lelle Laime labprāt gaidīs savus apmeklētājus, lai kopā darbotos dažādās meistarklasēs, tematiskajās pēcpusdienās, aplūkotu dažādos tautas lietišķās mākslas priekšmetus, māla traukus, svečturus, koka sadzīves priekšmetus.

  Daudzveidīgie rokdarbi, adījumi un tamborējumi rada mājīguma sajūtu. To papildina rokdarbu grāmatu kolekcija ar daudzveidīgajiem adījumu rakstiem. Te var aplūkot joprojām darbojošās vairāk kā gadsimtu vecas koka stelles, ko izmantoja gobelēnu, paklāju, sienas segu un spilvenu aušanai, un ekspozīcijas darbinieki parādīs kā tās darbojas. Vecais ozolkoka skapis ar kokgriezumiem piešķir ekspozīcijai senatnīgo noskaņu.

  Cēli skan mūsu moto: mūsu pamats ir tradīcijas, mūsu spēks ir pieredze, mūsu vērtība ir zināšanas.

  Interesentiem, kas vēlas apmeklēt ekspozīciju, tomēr būtu jāņem vērā, ka tas nav klasiskais muzejs, tāpēc apmeklējums iepriekš jāpiesaka pie koledžas administrācijas.

 

Informāciju sagatavoja: sabiedrisko attiecību speciāliste Iveta Čamane

  Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas četru meiteņu komanda - Diāna Božko, Līga Naidenoka, Ludmila Japinska un Natalija Juraša izvēlējās pirmo piedāvāto variantu un uzfilmēja video un radoši atspoguļoja studiju procesu koledžā pandēmijas laikā. Sacerējumu (eseju) par attālināto studiju procesu izvēlējās rakstīt pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Sociālā aprūpe" studente Lauma Ozoliņa.

Novēlēsim studentēm veiksmi un izdošanos! Paldies, meitenēm par atsaucību un piedalīšanos konkursā!

 

Informāciju sagatavoja: sabiedrisko attiecību speciālists Iveta Čamane

Konkurss Latvijas koledžu studentiem

“Dokumentē savu attālināto studiju procesu radoši!“

 

 Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” studentes atsaucās aicinājumam piedalīties Latvijas koledžu studentiem rīkotajā konkursā “Dokumentē savu attālināto studiju procesu radoši!“ Konkursā tika piedāvātas divas opcijas: uzfilmē savu labāko, profesionāli aizraujošāko video vai uzraksti sacerējumu (eseju).

Medicīnas vēstures ekspozīcija jaunās telpās

 

  Medicīnas vēstures ekspozīcija, kas plaši atspoguļo medicīnas vēstures tematiku, ir iekārtota Daugavpils Universitātes aģentūras „Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” dienesta viesnīcas telpās.

   Ekspozīcijā savākts, apkopots un sistematizēts 20.gs. 70. – 80. gadu medicīnas aprīkojums, dažādu medicīnas speciālistu darba piederumi, instrumenti, specializētais aprīkojums un diagnostikas iekārtas, dažāda veida mēģenes, kā arī higiēnas, farmakoloģijas priekšmeti un aptiekas trauku komplekti. Te var apskatīt medmāsu apģērbu, 70.gadu slimnīcas pieaugušo un bērnu gultu, inkubatoru neiznēsātiem bērniem, autentisku gultasveļu un zīdaiņu apģērbu. Ir iespēja redzēt, kādos skapjos procedūru istabā tika uzglabāti medicīnas piederumi, ar kādiem instrumentiem strādāja otolaringologs jeb lors, oftalmologs jeb acu ārsts, ķirurgs un citi profila ārsti. Plašais eksponātu klāsts: stikla šļirces, adatas, fonendoskopi, sfigmomanometri, asins paraugu ņemšanas aprīkojums, fizioterapijas aparāti, militārās medicīnas apmācības komplekts u.c. jau sen vairs nav sastopams mūsdienu medicīnas iestādēs.  

   Grāmatu plauktā  un ekspozīcijas vitrīnās glabājas medicīnas uzziņu literatūra, vārdnīcas, dažādas medicīnas mācību grāmatas latīņu, vācu, latviešu un krievu valodā.

 

Informāciju sagatavoja: sabiedrisko attiecību speciālists Iveta Čamane

“Atvērto durvju diena” DU DMK

 

  Šogad 2021.gada 17. martā “Atvērto durvju diena” DU DMK notika TIEŠSAISTĒ. Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” direktore Līvija Jankovska sveica visus interesentus un potenciālos studēt gribētājus un prezentēja video filmu “Daugavpils veselības iestādes”.

  “Atvērto durvju dienā” varēja iepazīties ar Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” piedāvātajām pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmām, ar kurām iepazīstināja koledžas izglītības metodiķe Aina Kucina. Interesenti varēja ieklausīties koledžas studentu viedoklī, par studijām koledžā un noskatīties viņu nelielos video sveicienus.

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Estētiskā kosmetoloģija” vadītāja Ilze Briža prezentēja kvalifikācijas “Skaistumkopšanas speciālists kosmetoloģijā” interesējošās un aktuālās tēmas.

 Jēkabpils reģionālā slimnīcas valdes priekšsēdētāja Margarita Meļņikova iepazīstināja ar reģionālo slimnīcu, kā potenciālo prakses vietu nākamajiem studentiem.

  Uz tikšanos Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža”!

 

Informāciju sagatavoja:

sabiedrisko attiecību speciālists Iveta Čamane

Lai top prieks un vairojas labais!

 

  Ziemassvētki ir laiks, kad gan dabā, gan dvēselē gaisma uzvar tumsu, izcīnot mūžīgo cīņu starp labo un ļauno. Tas ir brīnumains laiks, kad uz pasauli var paraudzīties bez naida un dusmām. Tas ir laiks, kad tiek nolīdzināti parādi un aizmirstas ķildas, kad tiek pārvērtēts un izvērtēts padarītais, kad cilvēkā stiprāk nekā jebkad rodas vēlēšanās darīt labu.

  Ziemassvētki ir brīdis, kad nepieciešama sakārtotība, līdzsvara izjūta un miers gan apkārtējā pasaulē, gan sevī. Ziemassvētki ir brīnumu laiks, kad gribas kādu iepriecināt un uzdāvināt prieku. Lai gan šogad Ziemassvētki bija klusi un mierīgi, tomēr Salatētis un Sniegbaltīte nebija aizmirsusi “Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitāte Daugavpils medicīnas koledža” aktīvākos, atraktīvākos, radošākos, izpalīdzīgākos un apzinīgākos studentus, lai iepriecinātu ar mazu dāvaniņu un pateiktu paldies!

   Vai laba vēlējumu kādreiz var būt par daudz? Vai prieks un smiekli kādreiz ir lieki? Pasmaidīsim un sagaidīsim nākamo gadu ar jaukām un labām domām! Lai mums visiem veicas arī turpmāk!

 

Informāciju sagatavoja: sabiedrisko attiecību speciāliste Iveta Čamane

Olimpiāde "Caur grūtībām - līdz zvaigznēm".

 

  No 2021.gada 19. aprīļa līdz 2021.gada 5.maijam Daugavpils Universitātes aģentūras „Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Ārstniecība” 1. kursa  studente Jekaterina Jakimoviča un pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Ārstniecība” 2. kursa  studentes Diāna Božko un Līga Naidenoka, piedalījās mūsu sadarbības partneru rīkotajā onlain - olimpiādē "Caur grūtībām - līdz zvaigznēm". Olimpiādes mērķis – atklāt apdāvinātākos, profesionālākos un talantīgākos studentus.

  Mūsu koledžas studentes uzrādīja ļoti labus rezultātus. Jekaterina Jakimoviča un Līga Naidenoka ieguva 1. pakāpes diplomu un Diāna Božko 2. pakāpes diplomu.

 

Lepojamies ar meiteņu uzrādītajiem rezultātiem un priecājamies par koledžas vārda popularizēšanu ārpus Latvijas robežām.

 

 

Informāciju sagatavoja: sabiedrisko attiecību speciālists Iveta Čamane

Noslēdzies Latvijas Koledžu asociācijas rīkotais konkurss studentiem.

 

  Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Ārstniecība" četru meiteņu komanda - Diāna Božko, Līga Naidenoka, Ludmila Japinska un Nataļja Juraša piedaloties Latvijas koledžu asociācijas rīkotajā video sižetu konkursā “Radām. Darām. Rādam” par savu ieguldīto darbu ieguva Atzinības rakstu, dokumentējot savu  attālināto studiju procesu radoši.

   Atzinības rakstus eseju konkursā - “Es studēju koledžā”, ieguva arī pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Sociālā rehabilitācija" studentes - Lauma Ozoliņa un Līga Kūliņa. Savos darbos meitenes saistoši, interesanti, atraktīvi atainoja studijas koledžā Covid- 19 apstākļos, parādot savas koledžas priekšrocības un ieguvumus studentiem, kā topošajiem speciālistiem konkrētajā situācijā.

 

Paldies, meitenēm par atsaucību un piedalīšanos konkursā!

 

Informāciju sagatavoja: sabiedrisko attiecību speciālists Iveta Čamane

Starptautiskais konkurss -  "Medica mente - 2021”

 

  2021. gada 27. – 28. maijā Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža”  studenti Valērija Soņina un Valērijs Mezins piedalījās sadarbības partneru - medicīnas koledžas Velikije Luki rīkotajā konkursā "Medica mente - 2021”. Konkursā, kurš norisinājās attālināti -  Zoom platformā, piedalījās septiņas komandas no dažādām medicīnas koledžām. Konkursa dalībniekiem bija jāizveido prezentācija ar uzdevumiem konkursa dalībniekiem, jāsagatavo video rullītis par savas pilsētas ievērojamākajām vietām un medicīnas iestādēm un tiešsaistē  jāveic konkursa praktiskais uzdevums – manipulācija.

  Mūsu koledžas žūrijas sastāvā bija pasniedzēji - Natālija Riņģe un Vladimirs Bistrovs, kuri vērtēja un apkopoja septiņu komandu darbu šajā konkursā.

  Konkursā Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” komanda ieguva 3.vietu. Apsveicam mūsu komandas dalībniekus! Sakām lielu paldies, mūsu žūrijas locekļiem par ieguldīto darbu konkursa norisē.

 

Informāciju sagatavoja: sabiedrisko attiecību speciālists Iveta Čamane

Koledža saņem Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas “Pateicību”

 

  Jau vairāku gadu garumā Daugavpils Universitātes aģentūrai “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” izveidojusies draudzīga un sekmīga sadarbība ar Zemessardzes 34. kājnieku bataljonu un tā komandieri majoru Anatoliju Derjuginu.

  2021.gada 11.jūnijā Zemessardzes 34.kājnieku bataljona pārstāvji majors V. Baranovskis un  kaprāle Ligita Mežaraupe pasniedza koledžas direktorei Līvijai Jankovskai Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas Pateicību nominācijā “ Mācību iestāde – izglītotājs par Zemessardzi”.

  Zemessardzes atbalstītāju godināšana jau ir kļuvusi par ikgadēju tradīciju, ko Aizsardzības ministrija aizsāka 2017. gadā, lai pateiktos uzņēmumiem, iestādēm un organizācijām, kuras sniedz nozīmīgu ieguldījumu Zemessardzes stiprināšanā.

 

Informāciju sagatavoja: sabiedrisko attiecību speciālists Iveta Čamane

Izlaidums – 2021

 

   Izskanējis 2021. gada izlaidums Daugavpils Universitātes aģentūrā “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža”. Šogad tas ir citādāks – bez mīļu, tuvu cilvēku, radu un draugu klātbūtnes, tomēr tikpat sirsnīgs un ģimenisks.

   Sirsnīgā atmosfērā, izskanot apsveikumiem un muzikāliem veltījumiem, Latvijas mediķu saimi papildināja ievērojams skaits jauno veselības nozares profesionāļu. Šogad pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu “Māszinības”, “Ārstniecība”, “Sociālā aprūpe” “Ārstnieciskā masāža” diplomus saņēma 85 koledžas absolventi un 57 arodizglītības programmas “Māszinības” absolvents.

   Visus klātesošos sveica un sirsnīgus ceļa vārdus teica koledžas direktore Līvija Jankovska. Absolventus sumināja un ar savu klātbūtni pagodināja Daugavpils Universitātes rektore, profesore Irēna Kokina, Daugavpils  Universitātes  rektora vietnieks attīstības jautājumos Jānis Kudiņš, Daugavpils reģionālās slimnīcas valdes loceklis Grigorijs Semjonovs, Daugavpils reģionālās slimnīcas galvenā māsa Natālija Degtjarjova.

   Pasākuma gaitā ar muzikāliem priekšnesumiem visus priecēja Katrīna Paukšta un Aleksejs Fjodorovs.

   Kā mīļu piemiņu no koledžas katrs absolvents saņēma mazu dāvaniņu. Aktīvākie studenti saņēma pateicības par koledžas pozitīvā tēla veidošanu un piedalīšanos koledžas organizētajos pasākumos, kā arī pateicības par labām un izcilām sekmēm studijās.

 

Informāciju sagatavoja: sabiedrisko attiecību speciālists Iveta Čamane

Aicinām pieteikties dalībai Erasmus+ mobilitātē!

 

  Ja esi aktīvs, mērķtiecīgs, drosmīgs, vēlies paplašināt savu redzesloku un iegūt starptautisku darba vai studiju pieredzi, piesakies Erasmus+ prakses vai studiju mobilitātei un stipendijai uz partnervalstīm Vācijā, Lietuvā un Polijā.

  Par vēlmi piedalīties Erasmus+ mobilitātē lūgums informēt koledžu, nosūtot  informāciju uz e-pastu: erasmusplus@dmk.lv, norādot savu vārdu, uzvārdu, apgūstamās programmas nosaukumu un kursu.

   Priekšnoteikums dalībai Erasmus+ mobilitātē ir COVID-19 sertifikāts, kas apliecina vakcinācijas pret Covid -19 faktu.

Interesentiem būs iespēja apmeklēt koledžas informatīvos pasākumus par Erasmus+ programmas iespējām, kuros detalizēti tiks skaidroti dažādi jautājumi saistībā ar pieteikšanos mobilitātei, Erasmus+ stipendijām, izklāstīta iepriekšējo gadu pieredze un aspekti, kuriem jāpievērš īpaša uzmanība, piedaloties mobilitātē.

 

Ar informāciju par Erasmus+ mobilitāti var iepazīties koledžas mājas lapā sadaļā projekti 

http://dmk.lv/ERASMUS/

Iespaidi Turcijā

 

  Iespējams, pasaulē nav neviena cilvēka, kuram nepatiktu ceļot. Tas ir tik interesanti, it kā jūs īslaicīgi būtu iegremdējies pavisam citā pasaulē, kur visi runā citā valodā, valkā mums neparastas drēbes un pat domā citādi.

  Pateicoties, dalībai projektā “Young people in healthy life hand in hand” mums bija iespēja piedzīvot neaizmirstamas 10 dienas Turcijā.

  Mēs attīstījām sevi vairākos virzienos, aktīvi piedalījāmies sporta aktivitātēs, attīstījām savas komunikācijas prasmes, mācījāmies paši un mācījām citus apgūt svešu valodu, iepazināmies ar citu dalībnieku kultūru, mentalitāti, iezīmēm, tradīcijām, ēdieniem un patīkami pavadījām laiku kopā. Prezentējām savu valsti un koledžu, tradīcijas un kultūru, kopā dejojām un dziedājām.

  Mēs spēlējam pludmales volejbolu, devāmies izbraucienos ar velosipēdiem, kvadricikliem, kā arī kanoe laiviņām. Pārbaudījām savu precizitāti loku šaušanā, devāmies kalnos.. Var uzskaitīt vēl un vēl. Neatkārtojamas emocijas mūs pavadīja visur. Sākot no jūras šalkšanas un beidzot ar jautro braucienu uz kvadricikliem kalnos.

  Dažreiz mums nācās iziet no savas komforta zonas, bet pateicoties tam, mēs ieguvām daudz nenovērtējamas lietas – emocijas, iespaidus, lietas, kas sirdīs mūsu sirdis.

   Lielu paldies sakām projekta organizatoriem un visiem, kas piedalījās projektā par iespēju iegūt ne tikai zināšanas un apskatīt citu valsti, bet arī par to, ka ar lepnumu varam teikt, ka mums tagad ir draugi Turcijā un Ungārijā.

 

Projekta dalībnieki

Jauniešu projekts "Young People in Healthy Life Hand in Hand".

 

  No 2021.gada 20.septembra līdz 29. septembrim Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” studenti piedalījās Turcijas organizētajā projektā "Young People in Healthy Life Hand in Hand". Šajā projektā piedalījās komandas no 3 valstīm – Latvijas, Ungārijas un Turcijas.

  Šī projekta mērķis – veselīgs dzīves veids.  Turcijas pilsētā Karakasa jauniešiem tika piedāvātas dažādas sportiskas aktivitātes un ekskursijas. Katra diena bija saplānota un piesātināta ar dažādām aktivitātēm – izbraucieni ar kanoe laivām, izjādes ar zirgiem, velobraucieni, pārgājieni, loku šaušanas pasākums, pludmales volejbols un vēsturisku apskates objektu apmeklēšana.

  Jaunieši dalījās pieredzē prezentējot savu valsti- klāja un noformēja galdu ar nacionālajiem ēdieniem, izrādīja nacionālo apģērbu un iemācīja citu komandu dalībniekiem savas nacionālās rotaļas un, protams, notika arī sadziedāšanās, kurā katra komanda nodziedāja savu mīļāko dziesmu. Šajā projektā jaunieši guva neatsveramu pieredzi, ieguva jaunus draugus un pozitīvas emocijas.

 

Informāciju sagatavoja: sabiedrisko attiecību speciālists Iveta Čamane

ERASMUS+ programmas 1.pamatdarbības personu mobilitātes projekts "Studentu un personāla mobilitāte starp programmas valstīm"

Erasmus+ mācību mobilitātes ietvaros

koledžā viesojas pārstāvji no Utenas koledžas.

 

          Erasmus+ programmas ietvaros 2021.gada 6. oktobrī Daugavpils   Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” viesojās Utenas koledžas medicīnas fakultātes Kosmetoloģijas programmas (skaistuma terapija) pedagogi, kas ikdienā darbojas skaistumkopšanas jomā. Latvijas un Lietuvas kosmetoloģijas jomas pedagogus vieno kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanas jautājumi. Studējošo un strādājošo apmācības mērķis -  palielināt studējošo nākotnes izredzes darba tirgū, konsekventi orientējoties uz kvalitāti apmācību un tālākizglītības plānošanā.

  Pedagogi no Lietuvas tikās ar koledžas direktori Līviju Jankovsku un Estētiskās kosmetoloģijas studiju programmas vadītāju Ilzi Brižu. Diskutēja par  praktiskās apmācības kvalitāti un pieejamo mācību materiāltehnisko bāzi.

    Izvērtējot vizītes programmu, viesi pauda gandarījumu par redzēto un gūtajām idejām savai profesionālajai darbībai.

 

Informāciju sagatavoja: sabiedrisko attiecību speciālists Iveta Čamane

Tālākizglītības iespējas KOSMETOLOĢIJĀ !

 

  No 18.oktobra piedāvājam dažādus klātienes un neklātienes (ONLINE) kursus, seminārus un apmācības visiem skaistumkopšanas jomas pārstāvjiem. Apmācības paredzētas gan strādājošiem speciālistiem profesionālās pilnveides papildināšanai un tālākizglītības iegūšanai, gan nozares interesentiem.

 

Vairāk informācijas nodaļā KOSMETOLOĢIJA

  Erasmus + programmas ietvaros laika posmā no 2021. gada 23. līdz 29. septembrim Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” pārstāvji viesojās Polijā, piedaloties Erasmus + mācību mobilitātes (KA1)  projektā “Ilgtspējīga profesionālā izglītība - pieprasījums pēc jaunām zināšanām un prasmēm”.

  Polijas pilsētā Gižicko koledžas pārstāvji apmeklēja Gižicko Profesionālās darbības centru, tikās ar šī centra direktoru Ryszardu Chodakowski.

   Tiekoties ar speciālistiem, apmeklējot Gizicko SPZOZ slimnīcu un  Gdaņskas medicīnas sporta centru, tika diskutēts par darbiniekiem nepieciešamajām profesionālajām kompetencēm Covid-19 laikā, par profesionālo izglītību Polijā un Latvijā, par tehniskajiem jauninājumiem un jaunu metožu ieviešanu izglītības procesā, par  iestāžu sadarbības principiem profesionālās izglītības ietvaros, par  labās prakses pārņemšanas piemēriem kvalitatīvas profesionālās izglītības nodrošināšanā, par programmu un metodisko materiālu pilnveidi un par bibliotēkas darbības nodrošinājumu.

  Projekta dalībnieku brauciena mērķis -  palielināt studējošo nākotnes izredzes darba tirgū, konsekventi orientējoties uz kvalitatīvu apmācību un dalībnieku svešvalodas prasmju uzlabošanu. Regulāras pārrunas un konsultācijas ar kolēģiem par inovatīvo pieredzi teorētiskā un praktiskās apmācības jomā, ko turpmāk izmantot savā darbā, veicinās koledžas virzību uz stratēģisko mērķu sasniegšanu.

 Izvērtējot organizēto darba un kultūras programmas saturu, projektā iesaistītā komanda, pauda gandarījumu par redzēto, dzirdēto un gūtajām idejām savai tālākajai darbībai. Pasniedzējiem starptautiskā pieredze palīdzēs pilnveidot ikdienas darbu un rosina profesionālo mērķu sasniegšanu un savu zināšanu papildināšanu, paver iespējas pārliecināties par katra spējām adaptēties jaunā vidē, sazināties svešvalodā un rast risinājumus nestandarta situācijās. Katra pozitīvā pieredze un veiksmes stāsts ir motivācija izaicināt sevi, iziet no komforta zonas.

 

Informāciju sagatavoja: projekta dalībnieki

Erasmus+ mācību mobilitātes (KA1) - Mācību mobilitāšu īstenošana profesionālās izglītības speciālistiem

Projekts “Ilgtspējīga profesionālā izglītība –

pieprasījums pēc jaunām zināšanām un prasmēm”

 

Līguma numurs: 2019-1-LV01-KA102-060208

Erasmus + mācību mobilitātes (KA1) ietvaros

koledžas pārstāvji viesojās Polijā.