Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas

Arodizglītība

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības programma "ĀRSTNIECISKĀ MASĀŽA"

 

     Iegūstamā kvalifikācija: masieris    

 

 Studiju ilgums: 2 gadi, 80 kredītpunkti
 Studiju valoda: latviešu
 
 Studiju veids: pilns laiks

 Iepriekšējā izglītība: vidējā/vidējā profesionālā

 Studiju maksa: 1200.00 EUR/1 studiju gads


     Profesijas apraksts:

 

  Studiju programmā ir iekļauts modulis uzņēmējdarbības profesionālo kompetenču veidošanai, kas sniedz nepieciešamās prasmes veidot individuālos uzņēmumus vai strādāt kā pašnodarbinātai personai.

  Programmas mērķis - nodrošināt studentiem profesionālās zināšanas un prasmes, attīstot spējas patstāvīgi pielietot dažādus masāžas veidus, veicināt pacientu veselības un funkcionālā stāvokļa, ar veselību saistītās dzīves kvalitātes un labsajūtas uzlabošanos, ievērojot profesionālās ētikas normu prasības.