Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas

Arodizglītība

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības programma "ĀRSTNIECISKĀ MASĀŽA"

 

     Iegūstamā kvalifikācija: masieris    

 

 Studiju ilgums: 2 gadi, 80 kredītpunkti
 Studiju valoda: latviešu
 
 Studiju veids: pilns laiks

 Iepriekšējā izglītība: vidējā/vidējā profesionālā

 Studiju maksa: 1200.00 EUR/1 studiju gads


     Profesijas apraksts:

 

  Studiju programmā ir iekļauts modulis uzņēmējdarbības profesionālo kompetenču veidošanai, kas sniedz nepieciešamās prasmes veidot individuālos uzņēmumus vai strādāt kā pašnodarbinātai personai.

  Programmas mērķis - nodrošināt studentiem profesionālās zināšanas un prasmes, attīstot spējas patstāvīgi pielietot dažādus masāžas veidus, veicināt pacientu veselības un funkcionālā stāvokļa, ar veselību saistītās dzīves kvalitātes un labsajūtas uzlabošanos, ievērojot profesionālās ētikas normu prasības.

 

     Studiju programmas rezultāti   

 

  • pacienta veselības stāvokļa novērtēšana un sagatavošana masāžai, izvērtējot masāžas kontrindikācijas katram pacientam individuāli, informēt par masāžas iedarbību, izvērtēt masāžas rezultātus, ieviest uz pierādījumiem balstītus un veselības aprūpes jomā     akceptētus labai praksei atbilstošus sasniegumus, noformēt medicīnisko dokumentāciju;
  • izvērtēt indikācijas un kontrindikācijas masāžai vai atsevišķiem masāžas veidiem un tehnikām, veikt atbilstošās ķermeņa zonas masāžu, ievērojot pacientam nepieciešamo masāžas veidu, procedūras intensitāti un ilgumu, lietot atbilstošas medicīniskās ierīces un ārstnieciskās vielas, aprūpēt pacientu pēc masāžas, veicināt pacienta aktīvu un    apzinātu līdzdalību atveseļošanās procesā
  • izveidot masiera kabinetu, izvēloties atbilstošas medicīniskās ierīces, mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļus
  • ievērot morāles un ētikas normas saskarsmē ar pacientiem, kolēģiem, darba devēju, sazināties valsts valodā un svešvalodas, kā arī ievērot pacientu tiesības un konfidencialitāti
  • novērtēt un atbilstoši rīkoties dzīvībai bīstamās situācijās, sniegt pirmo palīdzību un neatliekamo medicīnisko palīdzību.