Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas

Arodizglītības programmas

gallery/en
gallery/lv
gallery/ru
gallery/du
gallery/jaun
gallery/esf
gallery/latgale
gallery/moodle
gallery/erasmusplus
gallery/arsts
gallery/soc

Attīstam starptautisko sadarbību

 

Koledžas audzēkņiem iespējams gūt zināšanas un praksi no vietējiem speciālistiem, bet īstenojot vairākus starptautiskus projektus, arī no ārvalstu mediķiem. Tas studentiem ļauj palielināt savas kompetences.

Latgales skolēni vēlas savu dzīvi saistīt ar medicīnu

 

Daugavpils medicīnas koledžā tika aizvadītas “Karjeras dienas”. Šo pasākumu apmeklēja vairāki desmiti skolēnu no visas Latgales, kuri nākotnē plāno kļūt par ārstiem, medmāsām un ārstu palīgiem. Praktisko nodarbību laikā jaunieši uzzināja par grūtībām, ar kurām nākas saskarties šo profesiju pārstāvjiem.

Daugavpils medicīnas koledžā demonstrē

topošo auklīšu prasmes

 

Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā Daugavpils medicīnas koledžā aizvadīta praktiskā konference “Mūsdienu izaicinājumi bērnībai”, kurā uzstājās nozares speciālisti un arī studenti, lai dalītos pieredzē par bērna audzināšanu un kopšanu.

DU Daugavpils medicīnas koledža piedāvā jaunas

iespējas saviem studentiem

 

Šajā mācību gadā DU Daugavpils medicīnas koledža ir realizējusi vairākus Eiropas fondu projektus, kas ievērojami uzlabos mācību iespējas koledžā.

Nostiprinās sadarbība starp DU Daugavpils medicīnas koledžu un Gruziju.

 

  2018.gada 21.septembrī Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledžai” bija liels gods sagaidīt  delegāciju no Gruzijas. Gruzijas izglītības nozares pārstāvji iepazinās ar koledžu, tās materiāli tehnisko bāzi un apsprieda vairākus aspektus, abpusēji izdevīgai sadarbībai.

   Batumi Sota Rustaveli Valsts universitātes kanclers Jemal Ananidze un vairāku Gruzijas sabiedrisko organizāciju pārstāvis, uzņēmējs Aleksandr Tsertsvadze, ir V Starptautiskā Austrumbaltijas biznesa foruma dalībnieki, kas ieradās ar vairākiem sadarbības projektiem, solot pozitīvas tendences izglītības nozarē. Delegācijas pārstāvji norādīja, ka Latvijas un Gruzijas izglītības sistēmās ir daudz kopsaucēju un pastāv labvēlīgi faktori ciešākas sadarbības nodibināšanai studentu pieredzes apmaiņas programmu īstenošanā.

Informāciju sagatavoja:

 

Daugavpils Universitātes aģentūras

“Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledžas”

metodiķe Iveta Čamane

gallery/gruz1
gallery/gruz2
gallery/gruz3

Daugavpils Universitātes aģentūra 

“Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža”

sagaida viesus no Ķīnas.

 

  2018.gada 26.septembrī DU Daugavpils medicīnas koledžā ieradās delegācija no Ķīnas pilsētas Harbinas.  Mūsu pilsētai sadarbība ar Harbinas pilsētas vadību tiek īstenota jau kopš 2002. gada. Harbinas pašvaldības vicemēra ZhiDayong vadītā delegācija, kuras sastāvā bija amatpersonas, kas atbild par ekonomikas, izglītības un veselības nozarēm, iepazinās ar DU Daugavpils medicīnas koledžas materiāli tehnisko bāzi, apsprieda sadarbības paplašināšanu izglītībā un medicīnā. Tikšanās laikā tika izrunāti jautājumi par pieredzes apmaiņas pasākumiem. Pateicoties sadarbībai ar tālo Ķīnas Harbinu, medicīnas koledžai ir noslēgti  sadarbības līgumi ar Harbinas lielāko slimnīcu Nr.1 un Harbinas Medicīnas universitāti. Vizītes noslēgumā tika apspriests jautājums par Harbinas lielākās slimnīcas Nr.1 ārstu delegācijas vizīti Daugavpilī, kvalitatīvai medicīniskās izglītības nodrošināšanai.

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils Universitātes aģentūras

“Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledžas”

metodiķe Iveta Čamane.

 

gallery/china1
gallery/china2
gallery/china3
gallery/china4

Harbinas ārstu delegācija Daugavpils Universitātes aģentūras

“Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledžā”.

 

  17. oktobrī medicīnas koledžu apmeklēja Harbinas lielākās slimnīcas desmit medicīnas darbinieku delegācija no Ķīnas, kuru vadīja Harbinas slimnīcas  direktora vietnieks Du Jiwei.

   Koledžas direktore Līvija Jankovska iepazīstināja viesus ar koledžu un tās darba virzieniem. Harbinas slimnīcas ārstiem tika dota iespēja ielūkoties auditorijās un iepazīties ar materiāli tehnisko bāzi un mūsdienīgu aprīkojumu, kuru studenti izmanto apmācību procesā. Delegācijas pārstāvji tikās arī ar koledžas studentiem.

  Šī vizīte Daugavpils Universitātes aģentūrai “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledžai” bija ļoti nozīmīga, lai  turpinātu sadarbību, kas sniegs tālāku un labvēlīgāku attiecību stiprināšanu, kā arī veicinās pieredzes apmaiņu starp šīm pusēm.

  Daugavpils Universitātes aģentūra “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” noslēdza sadarbības līgumu ar Harbinas lielāko slimnīcu par tālākās sadarbības iespējām un par meistarklašu organizēšanu studentiem. Savu darba pieredzi popularizēt un vadīt meistarklases koledžas studentiem ir apņēmušies ārsti no Ķīnas.

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils Universitātes aģentūras

“Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledžas”

metodiķe Iveta Čamane.

gallery/harbin1
gallery/harbin2
gallery/harbin3

Studentu tradicionālais pasākums – “Hipokrātu svētki”.

 

  Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledžā” 26.oktobrī pirmo kursu studenti tika sumināti Hipokrātu svētkos. Šie svētki koledžā – jau ir tradīcija, kuros tiek doti padomi  pirmā kursa studentiem, kas uzsāk savas gaitas medicīnā, un tie ir nosaukti par godu Hipokrātam – senās Grieķijas ārstam, kas ir atzīts par medicīnas tēvu.
   Svētku laikā katram pirmā kursa studentam, tika dota iespēja pieskarties zālē esošajam Hipokrāta krūšu tēlam, jo koledžā tic, ka tas nes laimi un veiksmi. Hipokrāts ir teicis: “Dvēsele vienmēr redz, ar ko slimo miesa. Ķermenis ir dvēseles templis, par ko ir jārūpējas”.
   Tāpat studenti deva svinīgo zvērestu un apsolīja, ka cītīgi mācīsies un tādā pašā sastāva pēc trim gadiem nāks arī saņemt diplomus. Savu zvērestu katrs no studentiem apstiprināja ar parakstu Hipokrāta tīstoklī un saņēma studentu apliecības, kā arī ieguva tiesības uzģērbt balto halātu, kā pilntiesīgi medicīnas koledžas studenti.
 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils Universitātes aģentūras

“Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža”

metodiķe Iveta Čamane

Šis brīdis vienreizējs un skaists bezgala.

 

  Daugavpils Universitātes aģentūrā  “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledžā” 30. oktobrī  valdīja kārtējais neparastais satraukums. Izglītības programmas „Bērnu aprūpe”specialitātes “Auklis” absolventēm – izlaidums. Tas ir viens no skaistākajiem notikumiem jaunu cilvēku dzīvē. Šie svētki ir kā pietura, kurā apstājies absolvents padomā par to, cik daudz iespēju vēl ir priekšā.
  Absolventes svētkos sveica koledžas direktore Līvija Jankovska, novēlot veiksmi un izdošanos turpmākajās dzīves gaitās. Kuratore Emīlija Černova mudināja absolventes veiksmīgi virzīties uz priekšu un sasniegt iecerēto mērķi.
  Sveicot absolventes izlaidumā, tika izvēlēti paši skaistākie vārdi un pašas skaistākās dziesmas,kuras dziedāja Marta Bozoviča un Valērija Soņina. Sveicēju loks bija plašs – gan studentu pašpārvalde, gan citu kursu pārstāvji, kā arī radi un draugi. Beidzot koledžu studentes ir tiesīgas strādāt gan pirmsskolas izglītības iestādēs, gan ģimenēs par profesionālām auklēm, gan arī turpināt izglītības ieguvi. Neatlaidība un sīksta pacietība vainago darbu un palīdz katrā dārzā izaudzēt krāšņas rozes. 
Absolventes, lai veiksme un neatlaidība  jūsu tālākajās gaitās!
 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils Universitātes aģentūras

“Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža”

metodiķe Iveta Čamane

gallery/h2018_1
gallery/h2018_2
gallery/h2018_3
gallery/1
gallery/2
gallery/3

Atklāta jauna ekspozīcija “Mani Latvijas stāsti”

 

DU aģentūra “DU Daugavpils medicīnas koledža” Latvijas valsts simtgadē sarūpēja dāvanu visai pilsētai, atklājot pastāvīgo ekspozīciju, kas sniedz ieskatu Latvijas vēstures līkločos no neatkarības iegūšanas līdz mūsdienām un ļauj ne vien pieskarties vēsturei, bet arī izjust patiesu latviskuma garu. Ekspozīcijas nosaukums ir ļoti simbolisks un skaists - “Mani Latvijas stāsti”. 

Daudz laimes, Latvija !

 

  Ar labām un gaišām domām, ar siltiem smaidiem un spožām svecīšu liesmiņām un tautisku rakstu pieskaņu Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledžas” kolektīvs un studenti svinēja Latvijas simto dzimšanas dienu. Koledžas direktore Līvija Jankovska sirsnīgi sveica klātesošos šajos svētkos un pasniedza koledžas darbiniekiem Pateicības rakstus “Par ilggadīgu darbu un sakarā ar Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienu” un studentu pašpārvaldes pārstāvjiem. Pateicības rakstus “Par aktīvu sabiedrisko darbu, par koledžas pozitīva tēla veidošanu un sakarā ar Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienu”.
  Svinīgajā pasākumā ar savu klātbūtni pagodināja un sveica visus svētkos Daugavpils Universitātes rektore, profesore Irēna Kokina.
  Saksofona burvīgās kompozīcijas Elvja Ancāna izpildījumā, ļāva klātesošajiem izbaudīt svētku noskaņu. Ar savu dziedājumu klausītājus aizrāva  ansamblis “Stage on”, kurā dzied arī medicīnas koledžas 1. kursa studente Valērija Soņina.
     Latvijas simto dzimšanas dienu medicīnas koledžas kolektīvs  ieskandināja sirsnīgā un draudzīgā atmosfērā. Katrs pasākuma dalībnieks saņēma mazu un garšīgu dāvanu – konfektes un Latvijā audzētus sārtus un sulīgus ābolus.

 

Daudz laimes, Latvija!
 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils Universitātes aģentūras

“Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža”

metodiķe Iveta Čamane

gallery/1_100g
gallery/2_100g
gallery/3_100g
gallery/4_100g

Hesperīdu zelta ābols - DU aģentūrā "DU Daugavpils medicīnas koledžā"

 

  Jau vienpadsmit  gadu garumā spilgtākais laiks Daugavpils Universitātē ir marts, kad universitātes mācībspēki un studenti pulcējas Daugavpils teātrī, kur ik gadu notiek Daugavpils Universitātes  zināšanu un mūžīgās jaunības simbola –  Hesperīdu zelta ābola – pasniegšanas ceremonija. Sarīkojumā tika sumināti un  apbalvoti labākie universitātes darbinieki un studenti par 2018. gadā veikto ieguldījumu universitātes attīstībā un popularizēšanā.

   DU Gada balvas 2018 - Atzinības rakstu nominācijā” Gada sasniegums” – Daugavpils medicīnas koledža ir integrēta Daugavpils Universitātē, saņēma Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” direktore Līvija Jankovska. Apsveicam un lepojamies!

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils Universitātes aģentūras

“Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža”

metodiķe Iveta Čamane

gallery/l1
gallery/l2
gallery/l3

IV Starptautiskais meistarības konkurss

 

 DU aģentūras "DU Daugavpils medicīnas koledžā" notika

IV Starptautiskais studentu profesionālo prasmju konkurss.

 

 Astoņas komandas no Latvijas, Lietuvas, Baltkrievijas cīnījās par tiesībām kļūt par labāko no labākajiem.

Starptautiskā zinātniski pētnieciskā konference

 

 9.aprīlī konferences ietvaros DU aģentūras "DU Daugavpils medicīnas koledžā" zinātnieki, pedagogi un veselības aprūpes speciālisti no Latvijas, Lietuvas, Turcijas, Gruzijas un Baltkrievijas Republikas runāja par medicīnas nozares turpmāko attīstību. Un arī par problēmām, kuras nerisinot, nav iespējams runāt par labvēlīgiem reformu rezultātiem medicīnas speciālistu apmācības jomā.

Medicīnas koledžas studenti piedalās  10.boulinga turnīrā Rīgā

 

 2019.gada 9.aprīlī Latvijas Koledžu asociācija sadarbībā ar Valsts policijas koledžu rīkoja ikgadējo – 10.boulinga turnīru, kurš norisinājās "Pepsi Boulinga centrā" Rīgā. Ikgadējie boulinga turnīri jau kļuvuši par jauku un sportisku tradīciju, kur plecu pie pleca, sīvā, taču vienlaikus draudzīgā konkurencē tiek izcīnītas gan komandu, gan individuālās balvas. Šogad koledžu studējošie bija atsaucīgi un dalībai turnīrā tika reģistrēta 21 komanda. Mūsu medicīnas koledžu pārstāvēja studentu komanda “SKELETOS” - Gaļina Šarlovska, Evelīna Egle, Sanita Vjaksa, Sandra Titova, Aleksejs Daušeuskis, kas kopvērtējumā godam izcīnīja 9. vietu un ieguva 861 punktus, par 293 punktiem atpaliekot no pirmās vietas Apsveicam un lepojami es ar saviem studentiem!

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils Universitātes aģentūras

“Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža”

metodiķe Iveta Čamane

gallery/2
gallery/3

Nominācija “Jaunais tūrisma produkts 2018.”

 

  Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra no 2019. gada 15. marta līdz 8. aprīlim izvērtēja konkursam “Daugavpils tūrisma balva 2018” pieteiktos pretendentus.   

  26. aprīlī Daugavpils cietoksnī tika svinīgi atklāta Daugavpils pilsētas un novada jaunā 2019. gada tūrisma sezona. Pasākuma ietvaros tika apbalvoti konkursu “Daugavpils tūrisma balva 2018” un “Daugavpils novada tūrisma balva 2018” uzvarētāji četrās nominācijās un pasniegta arī speciālā balva “Gada balva tūrismā 2018”. 

 Nominācijā “Jaunais tūrisma produkts 2018” par uzvarētāju tika atzīta Daugavpils medicīnas koledžas ekspozīcija “Mani Latvijas stāsti”. 

   Konkursa mērķis bija izvērtēt jauno tūrisma objektu un tūrisma pakalpojumu sniedzēju darbību Daugavpilī, atzīmēt un apbalvot Daugavpils labākos jaunos tūrisma uzņēmumus un pakalpojumu sniedzējus, kas darbojas tūrisma nozarē.

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils Universitātes aģentūras

“Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža”

metodiķe Iveta Čamane

gallery/balva_turisms_2018
gallery/ls

Varšavas ielas svētki


  No 1. līdz 3. maijam Daugavpilī norisinājās Daugavpils Poļu kultūras centra un Latvijas Poļu savienības Daugavpils nodaļas „Promieņ” rīkotais starptautiskais festivāls «Poļu folklora Latgalē». 
  3. maijā -  Polijas Konstitūcijas dienā, Daugavpilī svinēja tradicionālos Varšavas ielas svētkus, kuros piedalījās arī  Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža”. 
  Svētku laikā norisinājās svinīgais gājiens no Polijas Valsts ģimnāzijas līdz piemiņas krustam, kur notika ziedu nolikšana par godu kritušajiem poļu karavīriem, kas cīnījās par Latgales brīvību. 
 

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils Universitātes aģentūras

“Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža”

metodiķe Iveta Čamane

gallery/v1
gallery/v2
gallery/v3

Paldies, meitenēm par ieguldīto darbu un jauko priekšnesumu!    

 

 

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils Universitātes aģentūras
“Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža”
metodiķe Iveta Čamane

Radošais pasākums “Radi, Rādi, Raidi.


    2019. gada 16.maijā Malnavā pulcējās profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi radošajā pasākumā “Radi, Rādi, Raidi 2019”. Solistu skatē Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledžu” pārstāvēja Valērija Soņina ar latgaliešu tautasdziesmu “Rūžeņa”.
    Radošo pasākumu noslēdza profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu koncerts. Klavieru duets Alisa Gabdrahmanova un Diana Gabdrahmanova izpildīja R. Paula skaņdarbu, bet Valērijas Soņinas izpildījumā skanēja  dziesma “Vētra nāk”.

Muzeju nakts Daugavpils Universitātes aģentūras
 „Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledžā”.


   Šī gada Muzeju nakts tēma “Tālavas taurētājs”. Domās par mūsu ģimenēm, dzimtām un tautu pilsētas iedzīvotājus un viesus Starptautiskajā muzeju naktī 18. maijā aicināja iedziļināties muzeju atmosfērā, interesantās aktivitātēs, krāšņos šovos, jaunos atklājumos un neaizmirstamos priekšnesumos. Muzeju nakts burvību varēja baudīt deviņos pilsētas tūrisma objektos, izglītības iestādēs un biedrībās.
 Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” Muzeju nakts apmeklētājiem piedāvāja īpašu un interesantu programmu gan pieaugušajiem, gan bērniem, tāpēc šogad šo pasākumu apmeklēja ļoti daudz interesentu. Ekspozīcijas un meistarklases īpaši ir iecienījušas ģimenes ar bērniem.
   Ekspozīcijā “Mani Latvijas stāsti” tika izjusta senatnes elpa, aplūkotas senlietas, sadzīves priekšmeti, māla trauki un dažādi rokdarbi.  Vēstures ekspozīcijā varēja pakavēties atmiņās,  aplūkot medicīnisko aprīkojumu, diagnostikas iekārtas, vēsturiskās fotogrāfijas un zāļu tēju aptieciņu.
  Interesantas un aizraujošas aktivitātes sagaidīja ikvienu apmeklētāju. Foto sesijā varēja iejusties tautu meitas un tautu dēla lomā. Muzeju nakts apmeklētājiem bija iespēja darboties visdažādākajās meistarklasēs: gan adīt un tamborēt, gan atpazīt koku sugas un atcerēties tautasdziesmas, gan zīmēt latvju rakstus un prast sasiet kaklasaiti, gan ieklausīties koledžas studentu sniegtajā koncertā un noskatīties vēsturisku filmu par koledžas ikdienu un svētkiem, kurā pastarpināti tika popularizēta koledža un koledžā apgūstamās profesijas. Lielu apmeklētāju atsaucību guva visdažādākās medicīnas meistarklases, kurās apmeklētāji labprāt darbojās. Gaidīsim arī nākamgad jaunu zināšanu un iespaidu meklētājus mūsu koledžā.

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils Universitātes aģentūras

“Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža”

metodiķe Iveta Čamane

gallery/7
gallery/14
gallery/12
gallery/13

Daugavpils pilsētas svētki 2019.

 

  No septītā līdz devītajam jūnijam Daugavpils svinēja 744. dzimšanas dienu. Šīs dienas pilsētniekus un viesus priecēja ar saulainu laiku un neatkārtojamu kopā būšanas sajūtu.

  Sestdien vairāk nekā 3 000 cilvēku vienojās svētku gājienā, kura dalībnieku vidū bija pilsētas organizācijas, uzņēmumi, mācību iestādes, 16 sadraudzības pilsētu pārstāvji no 9 valstīm un mēs - Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” vadība, pasniedzēji, darbinieki, studenti un viņu ģimenes locekļi. Mūs gājiena pulkā varēja atpazīt pēc sārtajām sirsniņām plaukstā, sarkanbaltsarkanajiem krekliņiem un cepurītēm, un protams spilgtajiem Hipokrāta tērpiem.

  Pēc gājiena sekoja svētku svinīgā atklāšana, kur, uzrunājot klātesošos, Domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš uzsvēra ikviena daugavpilieša svarīgo lomu pilsētas dzīvē un novēlēja labklājību un laimi visiem Daugavpils iedzīvotājiem.

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils Universitātes aģentūras

“Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža”

metodiķe Iveta Čamane

gallery/1
gallery/2
gallery/3

Skaistais izlaiduma laiks.

 

  Skaistais izlaiduma laiks ir aiz muguras. Šogad Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledžu” beidza un diplomus saņēma pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu “Māszinības”, “Ārstniecība”, “Sociālā aprūpe” un arodizglītības programmas “Māszinības” veiksmīgi, pārliecināti, zinoši un erudīti 130 koledžas absolventi. Šis ir brīdis, kad ir lepnums par paveikto, jo ir radīts stabils pamats drošai nākotnei. Katram absolventam rokā ir ilgi kārotais dokuments par mācību iestādes pabeigšanu.

  Svinīgajā brīdī visus klātesošos sveica un sirsnīgus ceļa vārdus teica koledžas direktore Līvija Jankovska. Absolventus ar savu klātbūtni pagodināja Daugavpils domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš un Daugavpils reģionālās slimnīcas valdes loceklis Grigorijs Semjonovs. Laba vēlējumus tālākās darba gaitās un veiksmīgu startu dzīvē vēlēja Daugavpils Universitātes studiju prorektore, akadēmiķe, filoloģijas doktore, profesore Maija Burima, Daugavpils pilsētas domes veselības veicināšanas komisijas vadītāja un medicīnas centra “Olvi” direktore Inta Vaivode, Daugavpils  psihoneiroloģiskās  slimnīcas  valdes  priekšsēdētāja  Sarmīte  Ķikuste, NMPD Latgales reģionālā centra galvenā ārsta palīgs Ilana Magrina, un “Daugavpils bērnu veselības centra” valdes locekle Tatjana Kokina.

 Pasākuma gaitā ar muzikāliem priekšnesumiem visus priecēja mūzikas akadēmijas absolvente, estrādes un džeza dziesmu izpildītāja Anna Kazarinova, koledžas studente Valērija Soņina, klavieru duets Alisa Gabdrahmanova un Diana Gabdrahmanova un  deju ritmos aicināja ielūkoties Aleksandra Koļcova audzēkņi. Sveicieniem pievienojās koledžas studentu pašpārvaldes pārstāvji.

  Kā mīļu piemiņu no koledžas, katrs absolvents saņēma nelielu dāvaniņu. Tika pasniegtas pateicības par labām un izcilām sekmēm mācībās, pateicības raksti par aktīvu piedalīšanos koledžas organizētajos pasākumos un aktīvu līdzdarbošanos koledžas tēla veidošanā.

  Absolventi pateicās visiem docētājiem par ieguldīto darbu un sniegtajām zināšanām viņu izglītošanas procesa nodrošināšanā.

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils Universitātes aģentūras

“Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža”

metodiķe Iveta Čamane

gallery/i1
gallery/i2
gallery/i3
gallery/i9
gallery/i14

2. septembris - Zinību diena.

 

  Klāt jaunais radošām idejām un patīkamiem pārsteigumiem piepildīts 2019./2020. mācību gads! Lai šajā gadā katru dienu izdodas rast prieku un gandarījumu darbībā un sadarbībā, atklāt jaunas iespējas un droši tās izmantot, pamanīt un novērtēt labi iecerēto un paveikto, pārliecināties par to, cik brīnumiem bagāta ir pasaule mums apkārt!

   Katru gadu vispacilātāk un saviļņojošāk jūtas  pirmā kursa studenti.    Arī šogad studenti izjuta gandarījuma un sirsnības pilnu atmosfēru. Koledža ik gadu  sagatavo tālākam profesionālam darbam dažādu jomu speciālistus, arī šajā mācību gadā tā ir vērusi savas durvis prāvam studentu pulkam.

   Koledžas studentus un jaunos studēt gribētājus svētkos sirsnīgi sveica mācību iestādes direktore Līvija Jankovska.

   Apsveicēju vidū bija Daugavpils Universitātes studiju prorektore, profesore Maija Burima; Daugavpils bērnu veselības centra valdes locekle Tatjana Kokina; Daugavpils reģionālās slimnīcas valdes loceklis Grigorijs Semjonovs; Daugavpils psihoneiroloģiskās slimnīcas valdes priekšsēdētāja Sarmīte Ķikuste; Daugavpils sociālā dienesta vadītājas pienākumu izpildītāja Elita Kuzmina; Daugavpils reģionālās slimnīcas galvenā māsa Natālija Degtjarjova.
     Sirsnīgo atmosfēru papildināja koledžas studentes Valērijas Soņinas dziedātās dziesmas. 

  Lai šajā mācību gadā pietiek pacietības, radošu panākumu, neizsīkstošas enerģijas, lai izdodas sasniegt izvirzītos mērķus un iekarot arvien jaunas zināšanu virsotnes!

Veiksmīgu jauno studiju gadu!

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils Universitātes aģentūras

“Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža”

metodiķe Iveta Čamane

gallery/1sep
gallery/2sep
gallery/3sep
gallery/4sep
gallery/auklis_esf

Izglītības programmas

"Bērnu aprūpe"(kvalifikācija "Auklis") nodarbību saraksts

14.oktobris - 18.oktobris 2019

LEJUPIELĀDE

Militāri patriotisks pasākums Daugavpils cietoksnī.

 

  2019.gada 4.oktobrī ZS 34.Artilērijas bataljons  Daugavpils cietoksnī rīkoja militāri patriotisko pasākumu ar sacensību elementiem, kurā piedalījās Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” komanda. Sacensības - ar devīzi “Dari pareizi un bez bailēm par godu Latvijai”, tiek rīkotas ceturto gadu pēc kārtas.

  Dalībnieki varēja aplūkot  demonstrēto bruņojumu un ekipējumu, kuras laikā karavīri sniedza informāciju par dienestu Zemessardzē un NBS.

   Komandas dalībniekiem bija jāveic dažāda veida septiņi sarežģīti uzdevumi: darbības ar militāro ekipējumu un bruņojumu, spēka vingrinājumi, mācību granātas mešana mērķī un tālumā, šaušana ar pneimatiskajām šautenēm, šķēršļu pārvarēšana ar tūrisma elementu palīdzību un jāsniedz pirmā medicīniskā palīdzība.

   Mūsu koledžas komanda 13 komandu grupā ieņēma 6 vietu. Koledžas komandā šogad startēja: Anastasija Petrova, Inta Aišpure, Ilona Cimoško, Nadežda Ščedrova, Edīte Salkovska, Dāvis Barkovskis.

 

Mēs lepojamies ar koledžas komandas dalībniekiem!

 

Informāciju sagatavoja: Iveta Čamane

5.oktobris - Starptautiskā skolotāju diena.

 

     Katru gadu oktobra pirmajā svētdienā Latvijā tiek atzīmēta skolotāju diena. Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” skolotāju dienu atzīmēja 4.oktobrī ar skanīgām dziesmām, kuras izpildīja Valērija Soņina un Rihards Škutans,  krāšņiem puķu pušķiem  studentu rokās un sirsnīgu koledžas direktores Līvijas Jankovskas apsveikumu pedagogiem.

    Dažādās pasaules valstīs šo dienu svin atšķirīgos datumos, pie mums skolotāju diena ir pirmajā oktobra svētdienā, bet 20 pasaules valstīs šie svētki ir tieši 5. oktobrī. Mērķi šai dienai paliek nemainīgi - pateikties skolotājiem, pasniedzējiem par viņu ieguldīto darbu katras personības un visas sabiedrības attīstībā, uzsverot skolotāju nozīmīgo lomu kvalitatīvas izglītības nodrošināšanā. Skolotājs jau nav tikai tas, kurš pasniedz, stāsta un māca to, kas nepieciešams zinību ieguvē, skolotājs ir kā ģimene, kā atbalsts, daudzu padomu devējs. Būt skolotājam ir atbildīgs uzdevums, kurā tam jāpalīdz veidot studenta nākotne.

 

Informāciju sagatavoja: Iveta Čamane

gallery/1www
gallery/2www
gallery/3www
gallery/paldies