Maksas pakalpojumi

PAR NORĒĶINIEM!
Visus maksājumus veicam TIKAI elektroniski ar bankas pārskaitījumu!

Rekvizīti apmaksai :
Saņēmējs: Daugavpils Universitātes aģentūra
“Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža”
Reģ.Nr.  90000077645
Banka:  Swedbank AS
HABALV22XXX
Konts: LV70HABA0551055048294

PAKALPOJUMU CENRĀDIS

Izziņas ir iespējams pieteikt klātienē, telefoniski (t. 654 37943) vai rakstot uz e-pastu lietvede@dmk.lv
Aizpildot pieprasījumu, jānorāda:
iesniedzēja

  • vārds, uzvārds;
  • personas kods;
  • adrese;
  • precīzi dati par konkrēto jautājumu;
  • jāpievieno maksājuma uzdevums.

Sīkāka informācija par konkrēta pieprasījuma noformēšanu zvanot +371 654 37943.

Pakalpojuma veidsCena
EUR
Izziņas izsniegšana2,85
Akadēmiskās izziņas7,00
Arhīva akadēmiskās izziņas
sagatavošana divu nedēļu laikā
10,00
Arhīva akadēmiskās izziņas sagatavošana
divu darba dienu laikā
15,00

Saņēmējs: DU aģentūra “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža”
Reģ.Nr.  LV90000077645
Banka:  Swedbank
Konts: LV70HABA0551055048294
Maksājuma mērķis:  Par izziņu. Vārds, Uzvārds

INFORMĀCIJA:
Izziņa par studējošā statusu tiek sagatavota 1 -3 darba dienu laikā no maksājuma saņemšanas brīža.
Sagatavoto izziņu var saņemt DU DMK lietvedībā Varšavas ielā 26A, uzrādot derīgu Studenta apliecību vai citu personu apliecinošu dokumentu.