Iepirkumi

No 01.01.2019. Pasūtītāja pircēja profils ir internetā publiski pieejama pasūtītāja vietne valsts elektroniskās informācijas sistēmā (EIS) piedāvājumu un pieteikumu saņemšanai, kurā pasūtītājs ievieto informāciju par turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus, par plānotajiem iepirkumiem, noslēgtajiem līgumiem, pārtrauktajām procedūrām, kā arī citu normatīvajos aktos noteiktu ar iepirkumiem saistītu informāciju. 

Līguma priekšmets: 
30 kvadrātmetru sliekšņa kāpņu remonts.

Paziņojuma mājas lapā publikācijas datums:  01.06.2023.
Piedāvājumu iesniegšana līdz: 15.06.2023. plkst.16:00

Papildus informācija

Piegādātāja nosaukums: 
Līgumcena (bez PVN):  
Izpildes termiņš: 21.07.2023.

Līguma priekšmets: 
ESF Projekts Nr. 8.5.1.0/16/I/001 “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos“
Identifikācijas nr.: DU DMK 2023/1
Paziņojuma mājas lapā publikācijas datums: 
07.02.2023.

Piedāvājumu iesniegšana līdz: 06.03.2023. plkst.10:00

Publikācija EIS
Publikācija IUB

Līguma priekšmets: 
Nomas objekta – neapdzīvojamo telpu Miera iela 3/5, Daugavpils, Nomas tiesību izsoles noteikumi

Paziņojuma mājas lapā publikācijas datums:  20.05.2022.
Piedāvājumu iesniegšana līdz: 31.05.2022. plkst.16:00

Nolikums
Publikācija VNI
Izsole notiks: 06.06.2022. plkst. 12:00
Piegādātāja nosaukums: SIA “Autoskola Einšteins”
Līgumcena (bez PVN):  5,79 EUR stundā
Nomas tiesību termiņš: 10.06.2027.

Līguma priekšmets: Telpu un tīklu remontdarbi
Identifikācijas nr.: DU DMK 2020/1
Paziņojuma mājas lapā publikācijas datums:  04.03.2020.

Piedāvājumu iesniegšana līdz: 31.03.2020. plkst.10:00
Publikācija EIS
Publikācija IUB

Līguma priekšmets: 
Nomas objekta – neapdzīvojamo telpu Miera iela 3/5, Daugavpils, nomas tiesību izsole

Paziņojuma mājas lapā publikācijas datums:  03.02.2020.
Piedāvājumu iesniegšana līdz: 14.02.2020. plkst.16:00

Izsoles noteikumi
Pieteikuma veidlapa
Nomas izsoles protokols
Piegādātāja nosaukums: I.K. Sania
Līgumcena (bez PVN):  4 EUR par vienu k/m mēnesī bez pvn
Nomas tiesību termiņš: 31.12.2021.