Plānotie tālākizglītības kursi 2023.gada pirmajā pusgadā (janvāris – jūnijs)

Pieteikties uz kursiem:
Elga Lazučonoka
E-pasts: elga@dmk.lv 
Tālrunis: +371 29462907

Darbības mērķis:
   nodrošināt profesionālo tālākizglītību un profesionālo pilnveidi veselības aprūpes speciālistiem, sociālajiem darbiniekiem.

Uzdevumi:
1. Organizēt kvalifikāciju uzturošos kursus medicīnas profesionāļiem, sociālajiem darbiniekiem un citām profesionāļu grupām.
2. Organizēt profesionālās pilnveides kursus atbilstoši koledžā iegūstamajām specialitātēm.
3. Organizēt tematiskus seminārus un konferences dažādām mērķauditorijas grupām.

Tālākizglītības daļa savu darbību organizē, pamatojoties uz:
Latvijas Republikas Izglītības likumu, Izglītības ministrijas Profesionālās izglītības centra izstrādātajiem metodiskajiem norādījumiem.
Tālākizglītības daļa piedāvātās programmas tiek realizētas gan Daugavpils medicīnas koledžā, gan Latvijas reģionālajās slimnīcās, iepriekš vienojoties par laiku, vietu, grupu lielumu un apmaksu.

  Piedāvājam izbraukumu kursus par Jūsu interesējošām tēmām.
  Pēc kursu beigšanas kursu dalībniekiem tiek izsniegta izziņa.

 

BANKAS REKVIZĪTI
  Saņēmējs: Daugavpils Universitātes aģentūra “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža”
  Reģistrācijas numurs: LV90000077645
  Norēķinu konts: LV12TREL915022802900B
  Budžeta kods: 21359
  Banka: Valsts kase
  Kods: TRELLV22
  Maksājuma mērķis: 21359, par kursiem vārds, uzvārds