Adrese

Varšavas iela 26A,
Daugavpils, Latvija, LV-5404

Dienesta viesnīca
Miera iela 3/5, Daugavpils
Latvija, LV-5404

Tālruņi

Lietvede: 654-37943
Direktores vietniece: 26336619
Grāmatvedība / Kase: 654-31786
Personāldaļa/Arhīvs: 29682928
Dienesta viesnīca: 65431777
vai 22012647

E-pasts

Direktore: info@dmk.lv
Lietvede: lietvede@dmk.lv
Direktores vietniece: aina@dmk.lv
Personāldaļa / Arhīvs: personals@dmk.lv
Dienesta viesnīca: Svetsk@inbox.lv

Koledžas darba laiks: 8:00 līdz 17:00

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:
Direktore Līvija Jankovska –
katra mēneša otrā un ceturtā otrdiena no 16:00 līdz 17:00

Direktores vietniece izglītības jomā Aina Kucina –
katra mēneša pirmā un trešā otrdiena no 16:00 līdz 17:00