DMK PIC kods:  949269161

Personāla mobilitāte

Koledžas personāla mobilitāte- apmācība uzņēmumos, iestādēs un augstskolās ir iespēja koledžas akadēmiskajam un citam personālam pavadīt no 2 dienām līdz 2 mēnešiem ilgu apmācības periodu uzņēmumā vai organizācijā citā  programmas dalībvalstī.

Personāla mobilitātes mērķi:

  • dot iespēju augstākās izglītības iestāžu personālam gūt zināšanas un konkrētas prasmes, mācoties no ārvalstu partneru pieredzes un labās prakses, kā arī uzlabot praktiskās iemaņas, kas nepieciešamas pašreizējā darbā un profesionālajā attīstībā;
  • uzlabo praktiskās iemaņas, kas nepieciešamas ikdienas darbā un profesionālajā izaugsmē;
  • radīt saikni starp augstskolām un uzņēmumiem;
  • palīdzēt attīstīt sadarbību starp augstskolām un uzņēmumiem;
  • motivēt studentus un personālu iesaistīties mobilitātē un palīdzēt sagatavoties mobilitātes periodam.

Mobilitātes ilgums:

  • Minimālais ilgums – 2 dienas, neieskaitot ceļa dienas;
  • Maksimālais ilgums – 2 mēneši, neieskaitot ceļa dienas.

Erasmus+ programmas dalībvalstis:

ES 28 dalībvalstis – Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra, Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija;
Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstis – Islande, Norvēģija, Lihtenšteina, Šveice*;
ES kandidātvalsts – Turcija, Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika

*Šveice programmā piedalās kā partnervalsts.

Finansējums tiek piešķirts: ceļa un uzturēšanās izdevumiem.