Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas

Arodizglītība

Nostiprinās sadarbība starp DU Daugavpils medicīnas koledžu un Gruziju.

 

  2018.gada 21.septembrī Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledžai” bija liels gods sagaidīt  delegāciju no Gruzijas. Gruzijas izglītības nozares pārstāvji iepazinās ar koledžu, tās materiāli tehnisko bāzi un apsprieda vairākus aspektus, abpusēji izdevīgai sadarbībai.

   Batumi Sota Rustaveli Valsts universitātes kanclers Jemal Ananidze un vairāku Gruzijas sabiedrisko organizāciju pārstāvis, uzņēmējs Aleksandr Tsertsvadze, ir V Starptautiskā Austrumbaltijas biznesa foruma dalībnieki, kas ieradās ar vairākiem sadarbības projektiem, solot pozitīvas tendences izglītības nozarē. Delegācijas pārstāvji norādīja, ka Latvijas un Gruzijas izglītības sistēmās ir daudz kopsaucēju un pastāv labvēlīgi faktori ciešākas sadarbības nodibināšanai studentu pieredzes apmaiņas programmu īstenošanā.

Informāciju sagatavoja:

 

Daugavpils Universitātes aģentūras

“Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledžas”

metodiķe Iveta Čamane

Daugavpils Universitātes aģentūra 

“Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža”

sagaida viesus no Ķīnas.

 

  2018.gada 26.septembrī DU Daugavpils medicīnas koledžā ieradās delegācija no Ķīnas pilsētas Harbinas.  Mūsu pilsētai sadarbība ar Harbinas pilsētas vadību tiek īstenota jau kopš 2002. gada. Harbinas pašvaldības vicemēra ZhiDayong vadītā delegācija, kuras sastāvā bija amatpersonas, kas atbild par ekonomikas, izglītības un veselības nozarēm, iepazinās ar DU Daugavpils medicīnas koledžas materiāli tehnisko bāzi, apsprieda sadarbības paplašināšanu izglītībā un medicīnā. Tikšanās laikā tika izrunāti jautājumi par pieredzes apmaiņas pasākumiem. Pateicoties sadarbībai ar tālo Ķīnas Harbinu, medicīnas koledžai ir noslēgti  sadarbības līgumi ar Harbinas lielāko slimnīcu Nr.1 un Harbinas Medicīnas universitāti. Vizītes noslēgumā tika apspriests jautājums par Harbinas lielākās slimnīcas Nr.1 ārstu delegācijas vizīti Daugavpilī, kvalitatīvai medicīniskās izglītības nodrošināšanai.

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils Universitātes aģentūras

“Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledžas”

metodiķe Iveta Čamane.

 

Šis brīdis vienreizējs un skaists bezgala.

 

  Daugavpils Universitātes aģentūrā  “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledžā” 30. oktobrī  valdīja kārtējais neparastais satraukums. Izglītības programmas „Bērnu aprūpe”specialitātes “Auklis” absolventēm – izlaidums. Tas ir viens no skaistākajiem notikumiem jaunu cilvēku dzīvē. Šie svētki ir kā pietura, kurā apstājies absolvents padomā par to, cik daudz iespēju vēl ir priekšā.
  Absolventes svētkos sveica koledžas direktore Līvija Jankovska, novēlot veiksmi un izdošanos turpmākajās dzīves gaitās. Kuratore Emīlija Černova mudināja absolventes veiksmīgi virzīties uz priekšu un sasniegt iecerēto mērķi.
  Sveicot absolventes izlaidumā, tika izvēlēti paši skaistākie vārdi un pašas skaistākās dziesmas,kuras dziedāja Marta Bozoviča un Valērija Soņina. Sveicēju loks bija plašs – gan studentu pašpārvalde, gan citu kursu pārstāvji, kā arī radi un draugi. Beidzot koledžu studentes ir tiesīgas strādāt gan pirmsskolas izglītības iestādēs, gan ģimenēs par profesionālām auklēm, gan arī turpināt izglītības ieguvi. Neatlaidība un sīksta pacietība vainago darbu un palīdz katrā dārzā izaudzēt krāšņas rozes. 
Absolventes, lai veiksme un neatlaidība  jūsu tālākajās gaitās!
 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils Universitātes aģentūras

“Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža”

metodiķe Iveta Čamane

Atklāta jauna ekspozīcija “Mani Latvijas stāsti”

 

DU aģentūra “DU Daugavpils medicīnas koledža” Latvijas valsts simtgadē sarūpēja dāvanu visai pilsētai, atklājot pastāvīgo ekspozīciju, kas sniedz ieskatu Latvijas vēstures līkločos no neatkarības iegūšanas līdz mūsdienām un ļauj ne vien pieskarties vēsturei, bet arī izjust patiesu latviskuma garu. Ekspozīcijas nosaukums ir ļoti simbolisks un skaists - “Mani Latvijas stāsti”. 

Hesperīdu zelta ābols - DU aģentūrā "DU Daugavpils medicīnas koledžā"

 

  Jau vienpadsmit  gadu garumā spilgtākais laiks Daugavpils Universitātē ir marts, kad universitātes mācībspēki un studenti pulcējas Daugavpils teātrī, kur ik gadu notiek Daugavpils Universitātes  zināšanu un mūžīgās jaunības simbola –  Hesperīdu zelta ābola – pasniegšanas ceremonija. Sarīkojumā tika sumināti un  apbalvoti labākie universitātes darbinieki un studenti par 2018. gadā veikto ieguldījumu universitātes attīstībā un popularizēšanā.

   DU Gada balvas 2018 - Atzinības rakstu nominācijā” Gada sasniegums” – Daugavpils medicīnas koledža ir integrēta Daugavpils Universitātē, saņēma Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” direktore Līvija Jankovska. Apsveicam un lepojamies!

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils Universitātes aģentūras

“Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža”

metodiķe Iveta Čamane

IV Starptautiskais meistarības konkurss

 

 DU aģentūras "DU Daugavpils medicīnas koledžā" notika

IV Starptautiskais studentu profesionālo prasmju konkurss.

 

 Astoņas komandas no Latvijas, Lietuvas, Baltkrievijas cīnījās par tiesībām kļūt par labāko no labākajiem.

Starptautiskā zinātniski pētnieciskā konference

 

 9.aprīlī konferences ietvaros DU aģentūras "DU Daugavpils medicīnas koledžā" zinātnieki, pedagogi un veselības aprūpes speciālisti no Latvijas, Lietuvas, Turcijas, Gruzijas un Baltkrievijas Republikas runāja par medicīnas nozares turpmāko attīstību. Un arī par problēmām, kuras nerisinot, nav iespējams runāt par labvēlīgiem reformu rezultātiem medicīnas speciālistu apmācības jomā.

Medicīnas koledžas studenti piedalās  10.boulinga turnīrā Rīgā

 

 2019.gada 9.aprīlī Latvijas Koledžu asociācija sadarbībā ar Valsts policijas koledžu rīkoja ikgadējo – 10.boulinga turnīru, kurš norisinājās "Pepsi Boulinga centrā" Rīgā. Ikgadējie boulinga turnīri jau kļuvuši par jauku un sportisku tradīciju, kur plecu pie pleca, sīvā, taču vienlaikus draudzīgā konkurencē tiek izcīnītas gan komandu, gan individuālās balvas. Šogad koledžu studējošie bija atsaucīgi un dalībai turnīrā tika reģistrēta 21 komanda. Mūsu medicīnas koledžu pārstāvēja studentu komanda “SKELETOS” - Gaļina Šarlovska, Evelīna Egle, Sanita Vjaksa, Sandra Titova, Aleksejs Daušeuskis, kas kopvērtējumā godam izcīnīja 9. vietu un ieguva 861 punktus, par 293 punktiem atpaliekot no pirmās vietas Apsveicam un lepojami es ar saviem studentiem!

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils Universitātes aģentūras

“Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža”

metodiķe Iveta Čamane

Nominācija “Jaunais tūrisma produkts 2018.”

 

  Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra no 2019. gada 15. marta līdz 8. aprīlim izvērtēja konkursam “Daugavpils tūrisma balva 2018” pieteiktos pretendentus.   

  26. aprīlī Daugavpils cietoksnī tika svinīgi atklāta Daugavpils pilsētas un novada jaunā 2019. gada tūrisma sezona. Pasākuma ietvaros tika apbalvoti konkursu “Daugavpils tūrisma balva 2018” un “Daugavpils novada tūrisma balva 2018” uzvarētāji četrās nominācijās un pasniegta arī speciālā balva “Gada balva tūrismā 2018”. 

 Nominācijā “Jaunais tūrisma produkts 2018” par uzvarētāju tika atzīta Daugavpils medicīnas koledžas ekspozīcija “Mani Latvijas stāsti”. 

   Konkursa mērķis bija izvērtēt jauno tūrisma objektu un tūrisma pakalpojumu sniedzēju darbību Daugavpilī, atzīmēt un apbalvot Daugavpils labākos jaunos tūrisma uzņēmumus un pakalpojumu sniedzējus, kas darbojas tūrisma nozarē.

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils Universitātes aģentūras

“Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža”

metodiķe Iveta Čamane

Varšavas ielas svētki


  No 1. līdz 3. maijam Daugavpilī norisinājās Daugavpils Poļu kultūras centra un Latvijas Poļu savienības Daugavpils nodaļas „Promieņ” rīkotais starptautiskais festivāls «Poļu folklora Latgalē». 
  3. maijā -  Polijas Konstitūcijas dienā, Daugavpilī svinēja tradicionālos Varšavas ielas svētkus, kuros piedalījās arī  Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža”. 
  Svētku laikā norisinājās svinīgais gājiens no Polijas Valsts ģimnāzijas līdz piemiņas krustam, kur notika ziedu nolikšana par godu kritušajiem poļu karavīriem, kas cīnījās par Latgales brīvību. 
 

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils Universitātes aģentūras

“Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža”

metodiķe Iveta Čamane

Paldies, meitenēm par ieguldīto darbu un jauko priekšnesumu!    

 

 

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils Universitātes aģentūras
“Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža”
metodiķe Iveta Čamane

Radošais pasākums “Radi, Rādi, Raidi.


    2019. gada 16.maijā Malnavā pulcējās profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi radošajā pasākumā “Radi, Rādi, Raidi 2019”. Solistu skatē Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledžu” pārstāvēja Valērija Soņina ar latgaliešu tautasdziesmu “Rūžeņa”.
    Radošo pasākumu noslēdza profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu koncerts. Klavieru duets Alisa Gabdrahmanova un Diana Gabdrahmanova izpildīja R. Paula skaņdarbu, bet Valērijas Soņinas izpildījumā skanēja  dziesma “Vētra nāk”.

Muzeju nakts Daugavpils Universitātes aģentūras
 „Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledžā”.


   Šī gada Muzeju nakts tēma “Tālavas taurētājs”. Domās par mūsu ģimenēm, dzimtām un tautu pilsētas iedzīvotājus un viesus Starptautiskajā muzeju naktī 18. maijā aicināja iedziļināties muzeju atmosfērā, interesantās aktivitātēs, krāšņos šovos, jaunos atklājumos un neaizmirstamos priekšnesumos. Muzeju nakts burvību varēja baudīt deviņos pilsētas tūrisma objektos, izglītības iestādēs un biedrībās.
 Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” Muzeju nakts apmeklētājiem piedāvāja īpašu un interesantu programmu gan pieaugušajiem, gan bērniem, tāpēc šogad šo pasākumu apmeklēja ļoti daudz interesentu. Ekspozīcijas un meistarklases īpaši ir iecienījušas ģimenes ar bērniem.
   Ekspozīcijā “Mani Latvijas stāsti” tika izjusta senatnes elpa, aplūkotas senlietas, sadzīves priekšmeti, māla trauki un dažādi rokdarbi.  Vēstures ekspozīcijā varēja pakavēties atmiņās,  aplūkot medicīnisko aprīkojumu, diagnostikas iekārtas, vēsturiskās fotogrāfijas un zāļu tēju aptieciņu.
  Interesantas un aizraujošas aktivitātes sagaidīja ikvienu apmeklētāju. Foto sesijā varēja iejusties tautu meitas un tautu dēla lomā. Muzeju nakts apmeklētājiem bija iespēja darboties visdažādākajās meistarklasēs: gan adīt un tamborēt, gan atpazīt koku sugas un atcerēties tautasdziesmas, gan zīmēt latvju rakstus un prast sasiet kaklasaiti, gan ieklausīties koledžas studentu sniegtajā koncertā un noskatīties vēsturisku filmu par koledžas ikdienu un svētkiem, kurā pastarpināti tika popularizēta koledža un koledžā apgūstamās profesijas. Lielu apmeklētāju atsaucību guva visdažādākās medicīnas meistarklases, kurās apmeklētāji labprāt darbojās. Gaidīsim arī nākamgad jaunu zināšanu un iespaidu meklētājus mūsu koledžā.

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils Universitātes aģentūras

“Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža”

metodiķe Iveta Čamane

Daugavpils pilsētas svētki 2019.

 

  No septītā līdz devītajam jūnijam Daugavpils svinēja 744. dzimšanas dienu. Šīs dienas pilsētniekus un viesus priecēja ar saulainu laiku un neatkārtojamu kopā būšanas sajūtu.

  Sestdien vairāk nekā 3 000 cilvēku vienojās svētku gājienā, kura dalībnieku vidū bija pilsētas organizācijas, uzņēmumi, mācību iestādes, 16 sadraudzības pilsētu pārstāvji no 9 valstīm un mēs - Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” vadība, pasniedzēji, darbinieki, studenti un viņu ģimenes locekļi. Mūs gājiena pulkā varēja atpazīt pēc sārtajām sirsniņām plaukstā, sarkanbaltsarkanajiem krekliņiem un cepurītēm, un protams spilgtajiem Hipokrāta tērpiem.

  Pēc gājiena sekoja svētku svinīgā atklāšana, kur, uzrunājot klātesošos, Domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš uzsvēra ikviena daugavpilieša svarīgo lomu pilsētas dzīvē un novēlēja labklājību un laimi visiem Daugavpils iedzīvotājiem.

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils Universitātes aģentūras

“Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža”

metodiķe Iveta Čamane

Militāri patriotisks pasākums Daugavpils cietoksnī.

 

  2019.gada 4.oktobrī ZS 34.Artilērijas bataljons  Daugavpils cietoksnī rīkoja militāri patriotisko pasākumu ar sacensību elementiem, kurā piedalījās Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” komanda. Sacensības - ar devīzi “Dari pareizi un bez bailēm par godu Latvijai”, tiek rīkotas ceturto gadu pēc kārtas.

  Dalībnieki varēja aplūkot  demonstrēto bruņojumu un ekipējumu, kuras laikā karavīri sniedza informāciju par dienestu Zemessardzē un NBS.

   Komandas dalībniekiem bija jāveic dažāda veida septiņi sarežģīti uzdevumi: darbības ar militāro ekipējumu un bruņojumu, spēka vingrinājumi, mācību granātas mešana mērķī un tālumā, šaušana ar pneimatiskajām šautenēm, šķēršļu pārvarēšana ar tūrisma elementu palīdzību un jāsniedz pirmā medicīniskā palīdzība.

   Mūsu koledžas komanda 13 komandu grupā ieņēma 6 vietu. Koledžas komandā šogad startēja: Anastasija Petrova, Inta Aišpure, Ilona Cimoško, Nadežda Ščedrova, Edīte Salkovska, Dāvis Barkovskis.

 

Mēs lepojamies ar koledžas komandas dalībniekiem!

 

Informāciju sagatavoja: Iveta Čamane

5.oktobris - Starptautiskā skolotāju diena.

 

     Katru gadu oktobra pirmajā svētdienā Latvijā tiek atzīmēta skolotāju diena. Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” skolotāju dienu atzīmēja 4.oktobrī ar skanīgām dziesmām, kuras izpildīja Valērija Soņina un Rihards Škutans,  krāšņiem puķu pušķiem  studentu rokās un sirsnīgu koledžas direktores Līvijas Jankovskas apsveikumu pedagogiem.

    Dažādās pasaules valstīs šo dienu svin atšķirīgos datumos, pie mums skolotāju diena ir pirmajā oktobra svētdienā, bet 20 pasaules valstīs šie svētki ir tieši 5. oktobrī. Mērķi šai dienai paliek nemainīgi - pateikties skolotājiem, pasniedzējiem par viņu ieguldīto darbu katras personības un visas sabiedrības attīstībā, uzsverot skolotāju nozīmīgo lomu kvalitatīvas izglītības nodrošināšanā. Skolotājs jau nav tikai tas, kurš pasniedz, stāsta un māca to, kas nepieciešams zinību ieguvē, skolotājs ir kā ģimene, kā atbalsts, daudzu padomu devējs. Būt skolotājam ir atbildīgs uzdevums, kurā tam jāpalīdz veidot studenta nākotne.

 

Informāciju sagatavoja: Iveta Čamane

Harbinas delegācija Daugavpils Universitātes aģentūras

 “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledžā”.

 

 2019.gada 15.oktobrī Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” apmeklēja delegācija no tālās Ķīnas sadraudzības pilsētas Harbinas. Sadarbība ar šo pilsētu ilgst kopš 2002.gada.

   Koledžas direktore Līvija Jankovska sirsnīgi uzņēma augstos viesus un pateicās par ilgo sadarbību. Iepazīstināja ar mācību iestādes darba virzieniem, materiāli tehnisko bāzi un mūsdienīgo aprīkojumu, ko studenti izmanto apmācību procesā.  Koledžā viesiem bija tikšanās ar pilsētas domes izpilddirektoru Igoru Aleksejevu, domes lietu pārvaldnieci Žannu Kobzevu, Daugavpils reģionālās slimnīcas vadītāju Grigoriju Semjonovu un Daugavpils Universitātes rektori Irēnu Kokinu.

 Šī vizīte Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” bija ļoti nozīmīga turpmākai pieredzes apmaiņai un sadarbībai starp sadraudzības pilsētu ārstniecības iestādēm.

 

Informāciju sagatavoja: Iveta Čamane

Erasmus+ mācību mobilitātes (KA1)  30.10.2019.

Mācību mobilitāšu īstenošana augstākās izglītības iestāžu

studentiem un personālam (projekta Nr. 2018-1-LV01-KA103-046810)

 

   Lai īstenotu izglītības iestādes ilgtspējīgas attīstības un internacionalizācijas stratēģiju, Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” turpina īstenot Eiropas Savienības Erasmus+ programmas augstākās izglītības  sektora (KA1) mācību mobilitātes uz dažādām Eiropas Savienības valstīm.

  Noslēgtajā līgumā starp Valsts izglītības attīstības aģentūru un Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledžu” par studentu un personāla mobilitātes īstenošu 2018/2019 akadēmiskajā gadā bija plānotas 34 studentu mobilitātes (no tām – 8 studiju mobilitātes, 34  prakses mobilitāte) un 6 personāla mobilitātes. Piešķirtā finansējuma ietvaros koledža  2018/2019  akadēmiskajā gadā kopskaitā realizēja 55 studentu mobilitātes, kas ir mazliet vairāk, nekā līgumā plānots (no tām - 51 studentu prakses mobilitāte, 4 studiju mobilitātes) un 7 personāla mobilitātes, kas tika īstenotas uz šādām valstīm: Vāciju, Poliju, Nīderlandi, Turciju un Lietuvu. Erasmus+ programmas mobilitātēs piedalījās studenti no visām koledžā īstenotajām pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmām (māszinības, ārstniecības, sociālās rehabilitātācijas un sociālās aprūpes programmām). 12 studenti bija prakses mobilitātēs dažādās veselības aprūpes iestādēs Vācijas pilsētās (Brēmenē, Itzehojā un Vitenbergā), 3 studenti - Adanā (Turcijā), 3 studenti - Gizycko (Polijā) un 33 studenti - Utenā ( Lietuvā) , 4 studenti (topošie māszinību speciālisti) studēja Lietuvā. Gan studiju , gan prakses mobilitāšu ilgums atbilstoši plānotajam sastādīja 3 mēnešus, personāla mobilitātes ilgums 5 dienas. Mobilitātes tika īstenotas atbilstoši programmas mērķiem un Erasmus+ Hartas principiem.

  Koledžas studenti un personāls mobilitātes aktivitātēs piedalās jau vairākus gadus no vietas un pieredze rāda, ka studējošie ir apmierināti ar Erasmus+ programmas piedāvātajām iespējām un kvalitāti.

  Mobilitāte Eiropā veicina ne tikai mobilitātes dalībnieku profesionālās prasmes, bet arī sociālās prasmes, nodarbinātības iespējas un personīgo attīstību.

Koledžas mērķis ir turpināt darbu, kas tika iesākts iepriekšējā plānošanas periodā un izmantot labāko pieredzi un secinājumus, lai palielinātu studentu nākotnes izredzes, konsekventi orientējoties uz kvalitāti apmācību un tālākizglītības plānošanā.

  Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā www.erasmusplus.lv

 

Informāciju sagatavoja: projekta dalībnieki

Erasmus+ mācību mobilitātes (KA1)  15.10.2019.

Veselības aprūpes un sociālās jomas pārstāvji  no sadarbības

iestādes Vācijā  apgūst pieredzi Latvijā

 

   Šogad jau otro reizi laikā no šī gada 7. oktobra līdz 11. oktobrim Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledžā” viesojās vēl viena delegācija no Vācijas - Akademie für Gesundheits - und Sozialberufe (AGS) Itzehoje, kas ir koledžas sadarbības partneris, ar kuru pēdējos divos gados Erasmus+ programmas ietvaros tai ir izveidojusies ļoti veiksmīga sadarbība koledžas studentu mobilitātes īstenošanā veselības aprūpes jomā.

   Viesu vidū bija dalībnieki, kas pārstāvēja māszinību, fizioterapijas, egoterapijas un sociālās rehabilitācijas  specialitātes un ikdienā nodrošina praktiskās un teorētiskās apmācības veselības aprūpes jomā.

  Viesi ar lielu interesi iepazinās ar koledžā īstenotajām pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmām, materiāltehnisko nodrošinājumu, tikās ar koledžas vadību, mācību procesā iesaistīto akadēmisko personālu, prakšu vadītājiem un potenciālajiem 2019/2020 akadēmiskā gada  Erasmus+ mobilitātes dalībniekiem, lai pārrunātu līdzšinējo pieredzi Erasmus+ studentu un personāla mobilitātes īstenošanā un pilnveidotu sadarbību starp izglītības iestādēm, darba devējiem un sociālajiem partneriem.  

  Darba programmas ietvaros viesi apmeklēja Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālo dienestu un sociālo pakalpojumu centru, koledžas sociālos partnerus - Daugavpils reģionālo slimnīcu un Daugavpils psihoneiroloģisko slimnīcu, kur tikās ar slimnīcas vadību un atbildīgajiem speciālistiem.  Viesiem tika organizēta kultūras programma.

  Iespēja būt mobiliem, spēja piemēroties pārmaiņām, gatavība uzņemties jaunus izaicinājumus veicina ne tikai mobilitātes  dalībnieku profesionālās prasmes, bet arī sociālās prasmes, nodarbinātības iespējas un ikviena personīgo attīstību.

  Darbīgas, konstruktīvas un pozitīvām emocijām piesātinātas pagāja šīs darba dienas, kas ir apliecinājums tam, ka sadarbība ir jāturpina, lai izglītības kvalitātes pilnveides process neapstātos.

   Paldies visiem, kas palīdzēja programmas nodrošināšanā un viesu uzņemšanā!

 Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapas www.viaa.gov.lv  sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā www.erasmusplus.lv.

 

Informāciju sagatavoja: projekta dalībnieki

Erasmus+ mācību mobilitātes (KA1)    08.10.2019.

Plovdivas medicīnas universitātes (Bulgārija) pārstāvju vizīte Daugavpilī

 

  Lai īstenotu izglītības ilgtspējīgas attīstības un internacionalizācijas stratēģiju un vienotos par tālākās sadarbības iespējām, laikā no 23. septembra līdz 27. septembrim  Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledžā” viesojās Plovdivas medicīnas universitātes (Bulgārijā) akadēmiskā personāla pārstāvji.

   Savas vizītes laikā viesi izteica vēlmi tuvāk iepazīties ar ārstniecības, māszinību un sociālās rehabilitācijas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmām, studentu un akadēmiskā personāla mobilitātes iespējam, resursiem mobilitātes aktivitāšu īstenošanai Erasmus+ programmas ietvaros.

  Vizītes laikā notika tikšanās ar koledžas vadību, sarunas un diskusijas ar koledžas padomes un akadēmiskā personāla pārstāvjiem, lai vienotos par tālākās sadarbības nosacījumiem, tai skaitā organizatoriskajiem jautājumiem, kas skar studentu un personāla mobilitātes īstenošanu Erasmus+ programmas ietvaros abās izglītības iestādēs.

 

Informāciju sagatavoja: projekta dalībnieki

Erasmus+ mācību mobilitātes (KA1)   16.09.2019.

Koledžā viesojās sadarbības partneri no Vācijas

 

  Erasmus+ programmas ietvaros laika posmā no 7. līdz 11. septembrim Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledžā” viesojās sadarbības partneri no Vācijas izglītības iestādes - Akademie für Gesundheits - und Sozialberufe (AGS) Itzehoje, kas ikdienā darbojas veselības un sociālās aprūpes jomā, nodrošinot izglītības (tai skaitā tālākizglītības) iespējas topošajiem mediķiem, sociālajiem rehabilitētājiem, sociālajiem darbiniekiem u.c.

   Delegācijas sastāvā bija gan lektori, gan kursu vadītāji un praktiskās apmācības treneri, kā arī mācību procesā iesaistītie atbildīgie darbinieki no dažādām Vācijas pilsētām,  kurus ikdienā vieno darbs pie veselības aprūpes nozarē studējošo un strādājošo apmācību nodrošināšanas savās sadarbības iestādēs un uzņēmumos ar mērķi palielināt studējošo nākotnes izredzes darba tirgū, konsekventi orientējoties uz kvalitāti apmācību un tālākizglītības plānošanā.

  Kolēģi no Vācijas tikās ar koledžas padomi, katedras vadītāju un akadēmisko personālu, iepazinās ar koledžas  piedāvātajām pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmām un pieejamo mācību materiāltehnisko bāzi. Diskutēja par  praktiskās apmācības kvalitāti un iespējām Latvijā un Vācijā.

Savas vizītes laikā viesi apmeklēja koledžas sociālos partnerus - Daugavpils reģionālo slimnīcu un Daugavpils psihoneiroloģisko slimnīcu, kur pēc koledžas absolvēšanas savas darba gaitas uzsāk daudzi jaunie speciālisti. Darba programmas ietvaros viesojās Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālajā dienestā un sociālo pakalpojumu centrā, un kultūras programmas ietvaros apmeklēja Daugavpils Cietoksni.

   Izvērtējot vizītes programmu, viesi pauda gandarījumu par redzēto un gūtajām idejām savai profesionālajai darbībai, kā arī pateicās par saturīgi organizēto  darba un kultūras programmu, viesmīlību un profesionālismu.

  Tā bija iespēja mācīties vienam no otra un attīstīt jaunas idejas, radot telpu savstarpējai sadarbībai un veicinot augstākās profesionālās izglītības internacionalizāciju Latvijā un Vācijā.

  Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā www.erasmusplus.lv.

 

Informāciju sagatavoja: projekta dalībnieki

Erasmus+ mācību mobilitātes (KA1)   30.08.2019.

Pārraudzības vizītes Erasmus+

studentu mobilitātes īstenošanas vietās

 

   Lai nodrošinātu kvalitatīvu Erasmus+ programmas aktivitāšu īstenošanu, šī gada augustā Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledžas” vadība īstenoja pārraudzības vizītes vairākās studentu prakses mobilitātes īstenošanas vietās Vācijā (Vitenbergā, Brēmenē un Itzehojā).

  Kopā ar koledžas studentiem un uzņemošo prakses vietu pārstāvjiem tika pārrunāts prakses mobilitātes īstenošanas progress, pārskatīts nepieciešamais informatīvais atbalsts, apspriesti komunikācijas un prakses mobilitātes novērtēšanas jautājumi. Tikšanās laikā tika apspriesti arī prakses mobilitātes organizatoriskie jautājumi un drošības aspekti, kas saistīti ar studentu uzturēšanos partnervalstī.

  Uzņemošās puses pārstāvji atzinīgi  novērtēja koledžas studentu zināšanas un praktiskās profesionālās iemaņas un apņēmās turpināt uzsākto sadarbību, izmantojot labāko pieredzi un secinājumus nākamo Erasmus+ programmas mobilitāšu īstenošanā.

  Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā www.erasmusplus.lv

 

Informāciju sagatavoja: projekta dalībnieki

“Hipokrātu svētki” Daugavpils Universitātes aģentūras

“Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledžā”.

 

  Hipokrāts – senās Grieķijas ārsts, kas atzīts par medicīnas tēvu. Hipokrāts ir teicis – “Dvēsele vienmēr redz, ar ko slimo miesa. Ķermenis ir dvēseles templis, par ko ir jārūpējas.”

 Hipokrātu svētki Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledžā” ir kļuvuši par jauku tradīciju pirmo kursu studentiem. Šogad mācību iestāde šos svētkus atzīmēja 29.oktobrī. Koledžas direktore Līvija Jankovska sveica visus pirmo kursu studentus, novēlot veiksmi un izdošanos turpmākajos studiju un darba gados.

  Svētku laikā katram pirmā kursa studentam, tika doti padomi, kā uzsākt savas gaitas medicīnā, tika dota iespēja nofotografēties un pieskarties zālē esošajam Hipokrāta krūšu tēlam, jo medicīnas darbinieki tic, ka tas nes veiksmi, laimi un izdošanos mācību laikā un turpmākajās darba gaitās.

 Pasākuma laikā studenti deva svinīgo zvērestu, apstiprinot to ar savu parakstu Hipokrāta tīstoklī  un pēc zvēresta nodošanas topošie medicīnas darbinieki saņēma studentu apliecības, kā arī ieguva tiesības nēsāt balto halātu, kā pilntiesīgi medicīnas koledžas studenti.

 

Informāciju sagatavoja: Iveta Čamane

Daudz laimes, Latvija!

 

   Ar labām un gaišām domām, ar siltiem smaidiem un spožām svecīšu liesmiņām un tautisku rakstu pieskaņu Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledžas” kolektīvs un studenti svinēja Latvijas simtu pirmo dzimšanas dienu. Koledžas direktore Līvija Jankovska sirsnīgi sveica klātesošos Latvijas Republikas proklamēšanas 101. gadadienā.

     Svinīgajā pasākumā ar savu klātbūtni pagodināja Zemessardzes 34.artilērijas bataljona majors Valērijs Baranovskis.

  Ar dziesmu “Div, dūjiņas” svētku dalībniekus priecēja koledžas studente Valērija Soņina, dziesma “Es atnācu uguntiņu” skanēja Jelizavetas Narusevičas izpildījumā, bet Raimonda Paula mūzika no kinofilmas “Teātris” Diānas Gabdrahmanovas izpildījumā.

 Latvijas simtu pirmo dzimšanas dienu medicīnas koledžas kolektīvs  ieskandināja sirsnīgā un draudzīgā atmosfērā kopīgi nodziedot Renāra Kaupera dziesmu “Mana dziesma”.

     Vairosim skaistumu un labestību katrs savā ģimenē un novadā. Lai Latvija top stipra un varena. Lai šajos svētkos zvaigznes Latvijas debesīs allaž mirdz spožas un starojošas.

         Daudz laimes mums visiem Latvijas dzimšanas dienā!

 

Informāciju sagatavoja: Iveta Čamane

Studentu labie darbi.

 

  Vides aizsardzības stundas ietvaros izglītības programmas “Ārstniecība” pirmā kursa studenti - nākamie ārsta palīgi ieguva ne tikai zināšanas, bet arī palīdzēja mazākajiem “brāļiem”. Vide, kurā mēs dzīvojam, ir pilnībā atkarīga no cilvēka attiecībām ar dabu. Specialitātes “Ārsta palīgs” pirmā kursa studenti ne tikai runāja par to, kā rūpēties par vides ekoloģiju, bet arī paši mēģināja piedalīties šajā procesā.

  Studentiem tika uzdots patstāvīgais darbs, kas bija saistīts ar vides aizsardzību.  Koledžas lektore Natālija Riņģe ierosināja pašiem izvēlēties ideju projektam. Lēmums tika pieņemts vienbalsīgi - samazināt plastmasas piesārņojumu dabā un mēģināt plastmasu izmantot atkārtoti. Divu mēnešu laikā izglītības programmas “Ārstniecība” pirmā kursa studenti cītīgi vāca plastmasas pudeles. Lai pabeigtu projektu, studenti saplacināja plastmasas pudeles pārstrādei. Mērķis - plastmasas pudeles saplacināt tā, lai tās aizņemtu pēc iespējas mazāk vietas. Rezultātā - kurss pārstrādei sagatavoja 384 plastmasas pudeles.

   Lai palīdzētu dzīvniekiem pirmā kursa studenti apmeklēja Daugavpils pilsētas dzīvnieku patversmi, sagādāja ēdienu un dāvāja pašgatavotus spilvenus. Tika sašūti 35 spilveni, lai ziemas periodā dzīvniekiem nebūtu auksti. Apmeklējot patversmi, radās neparasta gandarījuma sajūta, ka varam palīdzēt dzīvniekiem, kuriem nepieciešama mūsu aprūpe.

  Pateicoties šim darbam, mēs sapratām, ka labu darīt otram ir vissvarīgākā un vienkāršākā lieta, ko cilvēks var paveikt, lai saglabātu mūsu vidi.

 

Informāciju sagatavoja:

Izglītības programmas “Ārstniecība” pirmā kursa studenti

specialitāte ” Ārsta palīgs"

Koledžas Pateicības diena 2019.

 

  2019. gada nogalē Daugavpils Universitātes aģentūrā “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” tika rīkots sirsnīgs pasākums  “Koledžas Pateicības diena 2019” -  jauna tradīcija mācību iestādē. Koledžas Pateicība diena tika atzīmēta īpašā laikā – Ziemassvētku laikā, kad zālē bija jūtama piparkūku smarža, kad eglīte stāvēja visā savā krāšņumā, tālumā bija dzirdamas zvanu skaņas - Salavecīša un Sniegbaltītes tuvošanās, mirgojošās svecīšu liesmiņas, kad miers un saticība, prieks un labestība valdīja pasaulē. Šajā reizē skanīgajam un pateicības pilnajam vārdiņam PALDIES bija piešķirta īpaša nozīme. Pateicības un tieši šiem svētkiem gatavotas īpašas dāvaniņas tika pasniegtas īpašiem cilvēkiem un sadarbības partneriem, kuri ir atbalstījuši, palīdzējuši, uzklausījuši, rosinājuši un uzmundrinājuši.

  Svētkos visus klātesošos sveica Daugavpils Universitātes rektore Irēna Kokina un Daugavpils Universitātes aģentūras Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledžas direktore Līvija Jankovska. Direktore sadarbības partneriem pateicās par atbalstu,  par atsaucību, par veiksmīgu sadarbību un pasniedza Pateicības.

  Noslēdzoties pasākumam, radās pārliecība, ka šim pasākumam jākļūst par skaistu koledžas tradīciju Ziemassvētku laikā. 

      

Informāciju sagatavoja:

sabiedrisko attiecību speciālists Iveta Čamane

Palīdziet mums palīdzēt jums!  

 

Šobrīd vēl nedrīkstam zaudēt modrību, tādēļ ievēro valstī noteiktos piesardzības pasākumus.

 

Palīdziet mums palīdzēt jums! Jo tikai kopā mēs varēsim šo pandēmiju pārvarēt!

 

NMP dienests

Šajā Covid – 19 grūtajā un atbildīgajā laikā mēs atbalstām mūsu bijušos absolventus.

Domās un rīcībā esam kopā ar Jums. Izturību un veselību mums visiem!

Dalība zinātniski praktiskajā konferencē “Žēlsirdības svētki”.

 

 Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” studenti 2020.gada 8.maijā attālināti piedalījās Krievijas pilsētas Veļikije Luki rīkotajā starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē “Žēlsirdības svētki” ar savu izvēlēto tēmu: “Penicilīna izstrāde Daugavpilī”.

Koledžas studenti, lai piedalītos šajā konferencē, vāca un apkopoja koledžas muzejā esošos materiālus, izmantoja internet.

un apmeklēja Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeju, kur ieguva noderīgu un vērtīgu informāciju video uzņemšanai.    

 Sirsnīgs paldies par palīdzību un ieguldīto darbu Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja darbiniekiem, medicīnas koledžas direktorei Līvijai Jankovskai un studentēm Diānai Božko un Nadeždai Ščedrovai.                                 (Diploms koledžai)  (Diploms muzejam)

 

Informāciju sagatavoja:  sabiedrisko attiecību speciālists Iveta Čamane

Izlaidums – 2020

 

   Izskanējis pēdējais šī gada izlaidums Daugavpils Universitātes aģentūrā “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža”. Šogad tas ir citādāks – ar citādu nokrāsu, bez mīļu, tuvu cilvēku, radu un draugu klātbūtnes, tomēr tikpat sirsnīgs un ģimenisks.

Sirsnīgā atmosfērā, izskanot apsveikumiem un muzikāliem veltījumiem, Latvijas mediķu saimi papildināja ievērojams skaits jauno veselības nozares profesionāļu. Šogad pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu “Māszinības”, “Ārstniecība”, “Sociālā aprūpe” diplomus saņēma 69 koledžas absolventi un 59 arodizglītības programmas “Māszinības” absolventi.

   Visus klātesošos sveica un sirsnīgus ceļa vārdus teica koledžas direktore Līvija Jankovska. Absolventus sumināja un ar savu klātbūtni pagodināja Daugavpils Universitātes rektore, profesore Irēna Kokina, Daugavpils  Universitātes  rektora vietnieks attīstības jautājumos Jānis Kudiņš, Daugavpils reģionālās slimnīcas valdes loceklis Grigorijs Semjonovs, Daugavpils reģionālās slimnīcas galvenā māsa Natālija Degtjarjova, Daugavpils psihoneiroloģiskās slimnīcas valdes priekšsēdētāja Sarmīte Ķikuste, Daugavpils bērnu veselības centra valdes locekle Tatjana Kokina.

  Pasākuma gaitā ar muzikāliem priekšnesumiem visus priecēja koledžas studentes Valērija Soņina un klavieru duets Alisa un Diāna Gabdrahmanovas. Kā mīļu piemiņu no koledžas katrs absolvents saņēma nelielu dāvaniņu un pateicību par labām un izcilām sekmēm studijās, par aktīvu piedalīšanos koledžas organizētajos pasākumos.

 

Informāciju sagatavoja: sabiedrisko attiecību speciālists Iveta Čamane

1. septembris - Zinību diena.

 

 Klāt jaunais radošām idejām un patīkamiem pārsteigumiem piepildīts 2020./2021. studiju gads!

1. septembris - ar savām sajūtām piesātinātais ceļa posma sākums daudziem koledžas studentiem. Šajā dienā valda prieka pilns satraukums. Satraukumu nomaina uzmundrinoša drošības sajūta un sirdī raisās izzināšanas trauksme. Katru gadu vispacilātāk un saviļņojošāk jūtas  pirmā kursa studenti. Arī šogad studenti izjuta gandarījuma un sirsnības pilnu atmosfēru. Koledža ik gadu  sagatavo tālākam profesionālam darbam dažādu jomu speciālistus, arī šajā studiju gadā tā ir vērusi savas durvis lielam studentu skaitam.

Koledžas studentus un jaunos studēt gribētājus svētkos sirsnīgi sveica mācību iestādes direktore Līvija Jankovska.

  Apsveicēju vidū bija Daugavpils Universitātes rektore, profesore Irēna Kokina; Daugavpils universitātes rektora vietnieks  attīstības jautājumos Jānis Kudiņš; Daugavpils reģionālās slimnīcas valdes loceklis Grigorijs Semjonovs; Daugavpils reģionālās slimnīcas galvenā māsa Natālija Degtjarjova; Daugavpils psihoneiroloģiskās slimnīcas valdes priekšsēdētāja Sarmīte Ķikuste; Zemessardzes 34. kājnieku bataljona komandieris, majors Anatolijs Derjugins. Sirsnīgo atmosfēru papildināja muzikālais skaņdarbs ko dāvāja 3. kursa studentes Alisa un Diāna Gabdrahmanovas un Valērijas Soņinas priekšnesums. 

 Lai šajā gadā katru dienu izdodas rast prieku un gandarījumu darbībā un sadarbībā, atklāt jaunas iespējas un droši tās izmantot, pamanīt un novērtēt labi iecerēto un paveikto, pārliecināties par to, cik brīnumiem bagāta ir pasaule mums apkārt! Uzjundīsim sevī ikviens tās labās sajūtas un izvēlēsimies katru dienu krāsot spilgtās labestības, aizrautības un atsaucības krāsās.  Iesim savu ikdienas ceļu, nesot saviem klātesošajiem mieru, iedrošinājumu un mīlestību!

Lai skaistām uzvarām piesātināts šis jaunais studiju gads mums visiem – studentiem, audzēkņiem, mācībspēkiem un atbalstītājiem.

Veiksmīgu jauno studiju gadu!

 

Informāciju sagatavoja: sabiedrisko attiecību speciālists Iveta Čamane

Koledžā viesojas Vācijas sadarbības partneri

 

  Daugavpils medicīnas koledža jau vairākus gadus sadarbojas ar Vācijas, Magdeburgas veselības aprūpes iestādēm, dodot iespēju saviem studentiem gūt arī starptautisku pieredzi. Lai attīstītu esošo sadarbību un veidotu izpratni par Latvijas veselības sistēmu Vācijas kolēģi apmeklēja vairākas Daugavpils veselības aprūpes iestādes, tai skaitā arī Daugavpils Reģionālo slimnīcu.

Koledža attīsta starptautisko sadarbību

 

  Daugavpils medicīnas koledžas audzēkņiem iespējams gūt zināšanas un praksi no vietējiem speciālistiem, bet īstenojot vairākus starptautiskus projektus, arī no ārvalstu mediķiem. Tas studentiem ļauj palielināt savas kompetences.

 

Jauna studiju programma Daugavpilī.

 

Daugavpils medicīnas koledža aicina!

 

 Nāc studēt Estētiskās kosmetoloģijas programmā  un kļūsti par augstākā līmeņa profesijas pārstāvi,  ārstniecības personu – skaistumkopšanas speciālistu  kosmetoloģijā!

 

Daugavpils Universitātes aģentūra “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” izsludina uzņemšanu pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā “Estētiskā kosmetoloģija” - iegūstamā kvalifikācija: Skaistumkopšanas speciālists kosmetoloģijā.

 

Studiju ilgums: 3 gadi ar vidējo izglītību; 2 gadi ar medicīnisko izglītību.

Studiju valoda: latviešu

Studiju veids: pilns laiks

Studiju maksa: 2000,00 EUR / 1.studiju gads

Sīkāka informācija pa tālruni 65437943

STUDENTU IEVĒRĪBAI:

 

No 2020. gada 21.oktobra lūdzam pieteikt izziņas pa tālruni 654 37943 vai rakstot pieprasījumu uz e-pastu: lietvede@dmk.lv

Sagatavoto izziņu varēs saņemt e- pastā vai klātienē iepriekš piesakoties.

Rakstot pieprasījumu, jānorāda:

·      iesniedzēja vārds, uzvārds;

·      personas kods;

·      adrese, pasta indekss;

·      precīzi dati par konkrēto jautājumu;

·      jāpievieno maksājuma uzdevums.

 

Sīkāka informācija par konkrēta pieprasījuma noformēšanu zvanot +371 654 37943.

Rekvizīti apmaksai :

 

Saņēmējs:           DU aģentūra "Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža"

Reģ.Nr.               LV90000077645

Banka:                Valsts Kase

Kods:                  TRELLV22XX

Budžeta kods:     21379

Konts:                 LV12TREL915022802900B

Maksājuma mērķis:  21379. Par izziņu. Vārds, Uzvārds

 

INFORMĀCIJA:

Izziņa tiek sagatavota 1 līdz 3 darba dienu laikā no pieprasījuma iesniegšanas brīža.

Sveiciens pirmo kursu studentiem

 

"Hipokrāta svētkos"

 

PAR NORĒĶINIEM!

Veikt maksājumus skaidrā naudā koledžā nav iespējams!

Visus maksājumus veicam elektroniski ar bankas pārskaitījumu!

Ziemassvētku noformējuma konkurss.

 

  Jau daudzus gadus Daugavpilī pastāv jauka tradīcija rīkot Ziemassvētku noformējuma konkursu. Šogad konkursa tematika bija “Pasakainie Ziemassvētki”.  Pilsētnieki bija  aicināti veidot svētku noformējumu logiem, skatlogiem, fasādēm un pieguļošajām teritorijām.

 

   Tāpat, kā citus gadus, arī šogad pieteikumi tika vērtēti vairākās grupās: izglītības iestādes, pakalpojumu sniedzēji, viesnīcas, restorāni, kafejnīcas, veikali, rūpniecības uzņēmumi un privātpersonas. Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” arī piedalījās pilsētas rīkotajā Ziemassvētku noformējuma konkursā un ieguva trešo vietu.

 

  Paldies, interesanto ideju ģeneratoram - koledžas direktorei Līvijai Jankovskai, māksliniecei - Ziemassvētku noformējuma autorei Žannai Vērdiņai un visai koledžas darba grupai, kura realizēja ziemīgās idejas. Lai jaukām idejām un patīkamiem pārsteigumiem bagāts 2021.gads!

 

 

Informāciju sagatavoja: sabiedrisko attiecību speciālists Iveta Čamane

VAIRĀK INFORMĀCIJAS PAR KOMPENSĀCIJĀM - SPIEDIET ŠEIT

DOKUMENTI,

kuru oriģināliem ir jābūt līdzi iesniedzot tos komisijai

1. pase / ID karte;

2. vidējo izglītību apliecinošs dokuments:

      2.1. sekmju izraksts;

      2.2. centralizēto eksāmenu sertifikāts;

3. trīs fotogrāfijas (3x4 cm);

4. medicīniskā izziņa vai personas medicīniskā grāmatiņa;

5. vārda un/vai uzvārda maiņas gadījumā dokuments, kas to apliecina;

6. Valsts valodas prasmes apliecība (ja izglītība nav iegūta valsts valodā);

 

7. bāreņu apliecība;

8. dokumenti, kas apliecina trūcīgās ģimenes statusu;

9. ieteikumu no studiju profilam atbilstošas iepriekšējās darba vietas (atbilstoši studiju programmas prasībām).

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI

 

1. Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas

     Dokumentu reģistrācijas pakalpojumu maksa 6,00 €.

 

2. Arodizglītības programma - Māsas palīgs

     Dokumentu reģistrācijas pakalpojumu maksu nepiemēro.