Projektu aktualitātes

Aicinām pieteikties dalībai Erasmus+ mobilitātē!

  Ja esi aktīvs, mērķtiecīgs, drosmīgs, vēlies paplašināt savu redzesloku un iegūt starptautisku darba vai studiju pieredzi, piesakies Erasmus+ prakses vai studiju mobilitātei un stipendijai uz partnervalstīm Vācijā, Lietuvā un Polijā.
  Par vēlmi piedalīties Erasmus+ mobilitātē lūgums informēt koledžu, nosūtot  informāciju uz e-pastu: erasmusplus@dmk.lv, norādot savu vārdu, uzvārdu, apgūstamās programmas nosaukumu un kursu.
 
  Interesentiem būs iespēja apmeklēt koledžas informatīvos pasākumus par Erasmus+ programmas iespējām, kuros detalizēti tiks skaidroti dažādi jautājumi saistībā ar pieteikšanos mobilitātei, Erasmus+ stipendijām, izklāstīta iepriekšējo gadu pieredze un aspekti, kuriem jāpievērš īpaša uzmanība, piedaloties mobilitātē.

15.05.2024.

KA 121 - VET Eiropas Savienības Erasmus+ programma 1.pamatdarbība “Personu mobilitāte mācību nolūkos” Erasmus+ profesionālās izglītības
sektora aktivitātes projekts

07.02.2024.

KA 121 – VET personāls Eiropas Savienības Erasmus+ programma 1.pamatdarbība “Personu mobilitāte mācību nolūkos” Erasmus+ profesionālās izglītības sektora aktivitātes projekts

30.11.2023.

Projekts nr.
2021-1-LV01-KA131-HED-000011181 ERASMUS+ programmas 1.pamatdarbības personu mobilitātes projekts “Studentu mobilitāte starp programmas valstīm”

30.10.2023.

Projekts nr.
2021-1-LV01-KA131-HED-000011181 ERASMUS+ programmas 1.pamatdarbības personu mobilitātes projekts “Personāla mobilitāte starp programmas valstīm”

15.09.2023.

Koledžas informatīvie pasākumi par studiju un prakses vietām koledžā studējošajiem.

28.08.2023.

ESF projekts «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» Nr. 8.5.1.0/16/I/001