Projektu aktualitātes

Aicinām pieteikties dalībai Erasmus+ mobilitātē!

  Ja esi aktīvs, mērķtiecīgs, drosmīgs, vēlies paplašināt savu redzesloku un iegūt starptautisku darba vai studiju pieredzi, piesakies Erasmus+ prakses vai studiju mobilitātei un stipendijai uz partnervalstīm Vācijā, Lietuvā un Polijā.
  Par vēlmi piedalīties Erasmus+ mobilitātē lūgums informēt koledžu, nosūtot  informāciju uz e-pastu: erasmusplus@dmk.lv, norādot savu vārdu, uzvārdu, apgūstamās programmas nosaukumu un kursu.
  Priekšnoteikums dalībai Erasmus+ mobilitātē ir COVID-19 sertifikāts, kas apliecina vakcinācijas pret Covid -19 faktu.
  Interesentiem būs iespēja apmeklēt koledžas informatīvos pasākumus par Erasmus+ programmas iespējām, kuros detalizēti tiks skaidroti dažādi jautājumi saistībā ar pieteikšanos mobilitātei, Erasmus+ stipendijām, izklāstīta iepriekšējo gadu pieredze un aspekti, kuriem jāpievērš īpaša uzmanība, piedaloties mobilitātē.

28.08.2023.

ESF projekts «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» Nr. 8.5.1.0/16/I/001

30.11.2022.

Projekts nr.2020-1-LV01-KA103-077345 ERASMUS+ programmas 1.pamatdarbības personu mobilitātes projekts "Studentu un personāla mobilitāte starp programmas valstīm"

31.08.2022.

Medicīnas koledžā viesojas Armēnijas delegācija.

03.06.2022.

DU DMK viesojās delegācijas no Tadžikistānas un Polijas.

16.05.2022.

Plovdivas Medicīnas universitātes pārstāvju vizīte koledžā.

25.03.2022.

ERASMUS+ programmas 1.pamatdarbības personu mobilitātes projekts "Studentu un personāla mobilitāte starp programmas valstīm".