Projektu aktualitātes

Aicinām pieteikties dalībai Erasmus+ mobilitātē!

  Ja esi aktīvs, mērķtiecīgs, drosmīgs, vēlies paplašināt savu redzesloku un iegūt starptautisku darba vai studiju pieredzi, piesakies Erasmus+ prakses vai studiju mobilitātei un stipendijai uz partnervalstīm Vācijā, Lietuvā un Polijā.
  Par vēlmi piedalīties Erasmus+ mobilitātē lūgums informēt koledžu, nosūtot  informāciju uz e-pastu: erasmusplus@dmk.lv, norādot savu vārdu, uzvārdu, apgūstamās programmas nosaukumu un kursu.
 
  Interesentiem būs iespēja apmeklēt koledžas informatīvos pasākumus par Erasmus+ programmas iespējām, kuros detalizēti tiks skaidroti dažādi jautājumi saistībā ar pieteikšanos mobilitātei, Erasmus+ stipendijām, izklāstīta iepriekšējo gadu pieredze un aspekti, kuriem jāpievērš īpaša uzmanība, piedaloties mobilitātē.

30.11.2023.

Projekts nr.
2021-1-LV01-KA131-HED-000011181 ERASMUS+ programmas 1.pamatdarbības personu mobilitātes projekts “Studentu mobilitāte starp programmas valstīm”

30.10.2023.

Projekts nr.
2021-1-LV01-KA131-HED-000011181 ERASMUS+ programmas 1.pamatdarbības personu mobilitātes projekts “Personāla mobilitāte starp programmas valstīm”

15.09.2023.

Koledžas informatīvie pasākumi par studiju un prakses vietām koledžā studējošajiem.

28.08.2023.

ESF projekts «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» Nr. 8.5.1.0/16/I/001

08.02.2023.

Koledžas studentu un
koledžas vadības pārstāvju vizīte
Utenas koledžā Lietuvā

30.11.2022.

Projekts nr.2020-1-LV01-KA103-077345 ERASMUS+ programmas 1.pamatdarbības personu mobilitātes projekts "Studentu un personāla mobilitāte starp programmas valstīm"