ESF Projekti

2023.gada oktobra nogalē Daugavpils Universitātes aģentūra “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” notika tālākizglītības programmas Māszinības (Masas palīgs), kas tiek īstenota Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros, Daugavpils un Ilūkstes masas palīgu grupu izlaidumi!

Ar pirmo sniegu sagaidīta ziņa, ka izglītojamie tika reģistrēti ārstniecības personu reģistrā!
Apsveicam!

28.08.2023.

   Sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru Daugavpils Universitātes aģentūra “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” tiek īstenotas apmācības Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros.
   Izglītojamie sekmīgi pilnveido profesionālo kompetenci teorētiskajās un praktiskajās nodarbībās tālākizglītības programmā Māszinības (Māsas palīgs) Daugavpils un Ilūkstes grupā.
   Septembrī izglītojamie uzsāks kvalifikācijas praksi veselības aprūpes iestādēs.

12.04.2023.

2023. gada 12. aprīlī Daugavpils Universitātes aģentūra “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” notika tālākizglītības programmas Sociālā aprūpe (Aprūpētājs), kas tiek īstenota Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros, grupas “APR 1” izlaidums!

01.03.2023.

   Sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru Daugavpils Universitātes aģentūra “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” tiek īstenotas apmācības Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros.
   Izglītojamie sekmīgi pilnveido profesionālo kompetenci teorētiskajās un praktiskajās nodarbībās tālākizglītības programmās Sociālā aprūpe (Aprūpētājs) un Māszinības (Māsas palīgs).

16.12.2022.

Neierūsē, neatliec – piesakies mācībām pieaugušajiem ES fondu projektā

  Sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru Daugavpils Universitātes aģentūra “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” tiek īstenotas apmācības Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros.
  Projekta mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.
  Daugavpils Universitātes aģentūra “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” tiek īstenotas Aprūpētāja (640 stundas) Daugavpilī un Māsas palīga (960 stundas) profesionālās tālākizglītības programmas Daugavpilī un Ilūkstē.

Informāciju sagatavoja: Lilita Treščinska