Zinību diena medicīnas koledžā.

   Šogad Daugavpils Universitātes aģentūra “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” savus pirmo kursu studentus sveica un uz tikšanos aicināja 4. septembrī.  2023./2024. studiju gadā koledžas studentu pulku papildināja 162 pirmo kursu studenti un audzēkņi.
   Šajā dienā valdīja prieka pilns satraukums gan studentu vidū, gan docētāju. Satraukumu nomainīja uzmundrinoša drošības sajūta un sirdī raisījās izzināšanas trauksme.
   Katru gadu vispacilātāk un saviļņojošāk jūtas  pirmā kursa studenti. Arī šogad studenti izjuta gandarījuma un sirsnības pilnu atmosfēru. Koledža ik gadu  sagatavo tālākam profesionālam darbam dažādu jomu speciālistus, arī šajā studiju gadā tā ir vērusi savas durvis lielam studentu skaitam.
   Koledžas studentus un jaunos studēt gribētājus svētkos sirsnīgi sveica koledžas direktore Līvija Jankovska.
   Apsveicēju vidū bija Daugavpils Universitātes rektors, profesors akadēmiķis Arvīds Barševskis, Daugavpils Universitātes rektora vietnieks attīstības jautājumos Jānis Kudiņš, Daugavpils reģionālās slimnīcas Valdes loceklis Grigorijs Semjonovs, Daugavpils reģionālās slimnīcas direktore – pacientu aprūpes, kontroles, risku vadības un klīniska audita departamenta vadītāja Natālija Degtjarjova,  Daugavpils reģionālās slimnīcas galvenā māsa Elvīra Pinka,  un Daugavpils bērnu veselības centra Valdes locekle Tatjana Kokina.
   Sirsnīgo atmosfēru papildināja īsā cikla profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Ārstniecība” trešā kursa studentes Evelīnas Tarvidas muzikālais sveiciens un Studentu pašpārvaldes uzmundrinošie vārdi saviem topošajiem kolēģiem.
   Lai šajā studiju gadā katru dienu izdodas rast prieku un gandarījumu darbībā un sadarbībā, atklāt jaunas iespējas un droši tās izmantot, pamanīt un novērtēt labi iecerēto un paveikto, pārliecināties par to, cik brīnumiem bagāta ir pasaule mums apkārt!
   Lai skaistām uzvarām piesātināts šis jaunais studiju gads mums visiem – studentiem, audzēkņiem, mācībspēkiem un atbalstītājiem.

Informāciju sagatavoja: sabiedrisko attiecību speciāliste