Rīgas 1. medicīnas koledžas starptautiskā zinātniskā konference

   2022.gada 1.decembrī tiešsaistē Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledža rīkoja starptautisko zinātnisko konferenci “Veselības aprūpe šodien un rīt – pētnieciskie aspekti”, veltītu LU Rīgas 1. medicīnas koledžas 120. gadadienai.
   Konferences mērķis  – veicināt sadarbību starp studentiem, akadēmisko personālu un veselības aprūpes speciālistiem, kā arī veicināt studentu pētniecisko darbību un risināt jautājumus par veselības aprūpē aktuālām tēmām.
   Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Ārstniecība”2. kursa studenti Kristīne Žuņa, Liudmila Pogorelova, Melisa Krasovska, Igors Žuromskis, Evelīna Tarvida un pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Ārstniecība” 3. kursa studenti Nataļja Šimane, Elīna Konuša, Līga Kovaļčuka šajā konferencē piedalījās, kā klausītāji.
   Paldies Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” studentiem par piedalīšanos konferencē.

Informāciju sagatavoja sabiedrisko attiecību speciāliste