Daudz laimes, Latvija!

   Ar labām un gaišām domām, ar siltiem smaidiem un spožām svecīšu liesmiņām Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledžas” kolektīvs un studenti svinēja Latvijas dzimšanas dienu. Koledžas direktore Līvija Jankovska sirsnīgi sveica klātesošos šajos svētkos.
   Svinīgajā pasākumā piedalījās Daugavpils Universitātes rektore, profesore Irēna Kokina un rektores vietnieks attīstības jautājumos Jānis Kudiņš un Zemessardzes 34. kājnieku bataljona komandieris majors  Anatolijs  Derjugins.
   Muzikālo sveicienu svētkos dāvāja pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Ārstniecība” otrā kursa studenti Vladislavs Pavlovskis un Evelīna Tarvida.

Latvijas simtu ceturto  dzimšanas dienu medicīnas koledžas kolektīvs  ieskandināja sirsnīgā un draudzīgā atmosfērā.
Daudz laimes, Latvija!

Informāciju sagatavoja sabiedrisko attiecību speciāliste