Aktualitātes 2019.gads

Koledžas Pateicības diena 2019.

   2019. gada nogalē Daugavpils Universitātes aģentūrā “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” tika rīkots sirsnīgs pasākums  “Koledžas Pateicības diena 2019” –  jauna tradīcija mācību iestādē. Koledžas Pateicība diena tika atzīmēta īpašā laikā – Ziemassvētku laikā, kad zālē bija jūtama piparkūku smarža, kad eglīte stāvēja visā savā krāšņumā, tālumā bija dzirdamas zvanu skaņas – Salavecīša un Sniegbaltītes tuvošanās, mirgojošās svecīšu liesmiņas, kad miers un saticība, prieks un labestība valdīja pasaulē. Šajā reizē skanīgajam un pateicības pilnajam vārdiņam PALDIES bija piešķirta īpaša nozīme. Pateicības un tieši šiem svētkiem gatavotas īpašas dāvaniņas tika pasniegtas īpašiem cilvēkiem un sadarbības partneriem, kuri ir atbalstījuši, palīdzējuši, uzklausījuši, rosinājuši un uzmundrinājuši.
   Svētkos visus klātesošos sveica Daugavpils Universitātes rektore Irēna Kokina un Daugavpils Universitātes aģentūras Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledžas direktore Līvija Jankovska. Direktore sadarbības partneriem pateicās par atbalstu,  par atsaucību, par veiksmīgu sadarbību un pasniedza Pateicības.
   Noslēdzoties pasākumam, radās pārliecība, ka šim pasākumam jākļūst par skaistu koledžas tradīciju Ziemassvētku laikā. 

Informāciju sagatavoja: sabiedrisko attiecību speciāliste

Studentu labie darbi.

   Vides aizsardzības stundas ietvaros izglītības programmas “Ārstniecība” pirmā kursa studenti – nākamie ārsta palīgi ieguva ne tikai zināšanas, bet arī palīdzēja mazākajiem “brāļiem”. Vide, kurā mēs dzīvojam, ir pilnībā atkarīga no cilvēka attiecībām ar dabu. Specialitātes “Ārsta palīgs” pirmā kursa studenti ne tikai runāja par to, kā rūpēties par vides ekoloģiju, bet arī paši mēģināja piedalīties šajā procesā.
   Studentiem tika uzdots patstāvīgais darbs, kas bija saistīts ar vides aizsardzību.  Koledžas lektore Natālija Riņģe ierosināja pašiem izvēlēties ideju projektam. Lēmums tika pieņemts vienbalsīgi – samazināt plastmasas piesārņojumu dabā un mēģināt plastmasu izmantot atkārtoti. Divu mēnešu laikā izglītības programmas “Ārstniecība” pirmā kursa studenti cītīgi vāca plastmasas pudeles. Lai pabeigtu projektu, studenti saplacināja plastmasas pudeles pārstrādei. Mērķis – plastmasas pudeles saplacināt tā, lai tās aizņemtu pēc iespējas mazāk vietas. Rezultātā – kurss pārstrādei sagatavoja 384 plastmasas pudeles.
   Lai palīdzētu dzīvniekiem pirmā kursa studenti apmeklēja Daugavpils pilsētas dzīvnieku patversmi, sagādāja ēdienu un dāvāja pašgatavotus spilvenus. Tika sašūti 35 spilveni, lai ziemas periodā dzīvniekiem nebūtu auksti. Apmeklējot patversmi, radās neparasta gandarījuma sajūta, ka varam palīdzēt dzīvniekiem, kuriem nepieciešama mūsu aprūpe.
   Pateicoties šim darbam, mēs sapratām, ka labu darīt otram ir vissvarīgākā un vienkāršākā lieta, ko cilvēks var paveikt, lai saglabātu mūsu vidi.

Informāciju sagatavoja: Izglītības programmas “Ārstniecība” pirmā kursa studenti specialitāte ” Ārsta palīgs”

Daudz laimes, Latvija!

   Ar labām un gaišām domām, ar siltiem smaidiem un spožām svecīšu liesmiņām un tautisku rakstu pieskaņu Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledžas” kolektīvs un studenti svinēja Latvijas simtu pirmo dzimšanas dienu. Koledžas direktore Līvija Jankovska sirsnīgi sveica klātesošos Latvijas Republikas proklamēšanas 101. gadadienā.
   Svinīgajā pasākumā ar savu klātbūtni pagodināja Zemessardzes 34.artilērijas bataljona majors Valērijs Baranovskis.
   Ar dziesmu “Div, dūjiņas” svētku dalībniekus priecēja koledžas studente Valērija Soņina, dziesma “Es atnācu uguntiņu” skanēja Jelizavetas Narusevičas izpildījumā, bet Raimonda Paula mūzika no kinofilmas “Teātris” Diānas Gabdrahmanovas izpildījumā.
   Latvijas simtu pirmo dzimšanas dienu medicīnas koledžas kolektīvs  ieskandināja sirsnīgā un draudzīgā atmosfērā kopīgi nodziedot Renāra Kaupera dziesmu “Mana dziesma”.
   Vairosim skaistumu un labestību katrs savā ģimenē un novadā. Lai Latvija top stipra un varena. Lai šajos svētkos zvaigznes Latvijas debesīs allaž mirdz spožas un starojošas.

Daudz laimes mums visiem Latvijas dzimšanas dienā!

Informāciju sagatavoja: sabiedrisko attiecību speciāliste

Harbinas delegācija Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledžā”.

   2019.gada 15.oktobrī Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” apmeklēja delegācija no tālās Ķīnas sadraudzības pilsētas Harbinas. Sadarbība ar šo pilsētu ilgst kopš 2002.gada.
   Koledžas direktore Līvija Jankovska sirsnīgi uzņēma augstos viesus un pateicās par ilgo sadarbību. Iepazīstināja ar mācību iestādes darba virzieniem, materiāli tehnisko bāzi un mūsdienīgo aprīkojumu, ko studenti izmanto apmācību procesā.  Koledžā viesiem bija tikšanās ar pilsētas domes izpilddirektoru Igoru Aleksejevu, domes lietu pārvaldnieci Žannu Kobzevu, Daugavpils reģionālās slimnīcas vadītāju Grigoriju Semjonovu un Daugavpils Universitātes rektori Irēnu Kokinu.
   Šī vizīte Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” bija ļoti nozīmīga turpmākai pieredzes apmaiņai un sadarbībai starp sadraudzības pilsētu ārstniecības iestādēm.

Informāciju sagatavoja: sabiedrisko attiecību speciāliste

Militāri patriotisks pasākums Daugavpils cietoksnī.

  2019.gada 4.oktobrī ZS 34.Artilērijas bataljons  Daugavpils cietoksnī rīkoja militāri patriotisko pasākumu ar sacensību elementiem, kurā piedalījās Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” komanda. Sacensības – ar devīzi “Dari pareizi un bez bailēm par godu Latvijai”, tiek rīkotas ceturto gadu pēc kārtas.
   Dalībnieki varēja aplūkot  demonstrēto bruņojumu un ekipējumu, kuras laikā karavīri sniedza informāciju par dienestu Zemessardzē un NBS.
   Komandas dalībniekiem bija jāveic dažāda veida septiņi sarežģīti uzdevumi: darbības ar militāro ekipējumu un bruņojumu, spēka vingrinājumi, mācību granātas mešana mērķī un tālumā, šaušana ar pneimatiskajām šautenēm, šķēršļu pārvarēšana ar tūrisma elementu palīdzību un jāsniedz pirmā medicīniskā palīdzība.
   Mūsu koledžas komanda 13 komandu grupā ieņēma 6 vietu. Koledžas komandā šogad startēja: Anastasija Petrova, Inta Aišpure, Ilona Cimoško, Nadežda Ščedrova, Edīte Salkovska, Dāvis Barkovskis.

Mēs lepojamies ar koledžas komandas dalībniekiem!

Informāciju sagatavoja: sabiedrisko attiecību speciāliste

Daugavpils pilsētas svētki 2019.

   No septītā līdz devītajam jūnijam Daugavpils svinēja 744. dzimšanas dienu. Šīs dienas pilsētniekus un viesus priecēja ar saulainu laiku un neatkārtojamu kopā būšanas sajūtu.
   Sestdien vairāk nekā 3 000 cilvēku vienojās svētku gājienā, kura dalībnieku vidū bija pilsētas organizācijas, uzņēmumi, mācību iestādes, 16 sadraudzības pilsētu pārstāvji no 9 valstīm un mēs – Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” vadība, pasniedzēji, darbinieki, studenti un viņu ģimenes locekļi. Mūs gājiena pulkā varēja atpazīt pēc sārtajām sirsniņām plaukstā, sarkanbaltsarkanajiem krekliņiem un cepurītēm, un protams spilgtajiem Hipokrāta tērpiem.
   Pēc gājiena sekoja svētku svinīgā atklāšana, kur, uzrunājot klātesošos, Domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš uzsvēra ikviena daugavpilieša svarīgo lomu pilsētas dzīvē un novēlēja labklājību un laimi visiem Daugavpils iedzīvotājiem.

Informāciju sagatavoja: sabiedrisko attiecību speciāliste

Muzeju nakts Daugavpils Universitātes aģentūras
 „Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledžā”.

   Šī gada Muzeju nakts tēma “Tālavas taurētājs”. Domās par mūsu ģimenēm, dzimtām un tautu pilsētas iedzīvotājus un viesus Starptautiskajā muzeju naktī 18. maijā aicināja iedziļināties muzeju atmosfērā, interesantās aktivitātēs, krāšņos šovos, jaunos atklājumos un neaizmirstamos priekšnesumos. Muzeju nakts burvību varēja baudīt deviņos pilsētas tūrisma objektos, izglītības iestādēs un biedrībās.
 Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” Muzeju nakts apmeklētājiem piedāvāja īpašu un interesantu programmu gan pieaugušajiem, gan bērniem, tāpēc šogad šo pasākumu apmeklēja ļoti daudz interesentu. Ekspozīcijas un meistarklases īpaši ir iecienījušas ģimenes ar bērniem.
   Ekspozīcijā “Mani Latvijas stāsti” tika izjusta senatnes elpa, aplūkotas senlietas, sadzīves priekšmeti, māla trauki un dažādi rokdarbi.  Vēstures ekspozīcijā varēja pakavēties atmiņās,  aplūkot medicīnisko aprīkojumu, diagnostikas iekārtas, vēsturiskās fotogrāfijas un zāļu tēju aptieciņu.
   Interesantas un aizraujošas aktivitātes sagaidīja ikvienu apmeklētāju. Foto sesijā varēja iejusties tautu meitas un tautu dēla lomā. Muzeju nakts apmeklētājiem bija iespēja darboties visdažādākajās meistarklasēs: gan adīt un tamborēt, gan atpazīt koku sugas un atcerēties tautasdziesmas, gan zīmēt latvju rakstus un prast sasiet kaklasaiti, gan ieklausīties koledžas studentu sniegtajā koncertā un noskatīties vēsturisku filmu par koledžas ikdienu un svētkiem, kurā pastarpināti tika popularizēta koledža un koledžā apgūstamās profesijas. Lielu apmeklētāju atsaucību guva visdažādākās medicīnas meistarklases, kurās apmeklētāji labprāt darbojās. Gaidīsim arī nākamgad jaunu zināšanu un iespaidu meklētājus mūsu koledžā.

Informāciju sagatavoja: sabiedrisko attiecību speciāliste

Radošais pasākums “Radi, Rādi, Raidi.

   2019. gada 16.maijā Malnavā pulcējās profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi radošajā pasākumā “Radi, Rādi, Raidi 2019”. Solistu skatē Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledžu” pārstāvēja Valērija Soņina ar latgaliešu tautasdziesmu “Rūžeņa”.
   Radošo pasākumu noslēdza profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu koncerts. Klavieru duets Alisa Gabdrahmanova un Diana Gabdrahmanova izpildīja R. Paula skaņdarbu, bet Valērijas Soņinas izpildījumā skanēja  dziesma “Vētra nāk”.

Paldies, meitenēm par ieguldīto darbu un jauko priekšnesumu!

Informāciju sagatavoja: sabiedrisko attiecību speciāliste

Varšavas ielas svētki

   No 1. līdz 3. maijam Daugavpilī norisinājās Daugavpils Poļu kultūras centra un Latvijas Poļu savienības Daugavpils nodaļas „Promieņ” rīkotais starptautiskais festivāls «Poļu folklora Latgalē». 
  3. maijā –  Polijas Konstitūcijas dienā, Daugavpilī svinēja tradicionālos Varšavas ielas svētkus, kuros piedalījās arī  Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža”. 
  Svētku laikā norisinājās svinīgais gājiens no Polijas Valsts ģimnāzijas līdz piemiņas krustam, kur notika ziedu nolikšana par godu kritušajiem poļu karavīriem, kas cīnījās par Latgales brīvību. 

Informāciju sagatavoja: sabiedrisko attiecību speciāliste

Nominācija “Jaunais tūrisma produkts 2018.”

   Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra no 2019. gada 15. marta līdz 8. aprīlim izvērtēja konkursam “Daugavpils tūrisma balva 2018” pieteiktos pretendentus.
   26. aprīlī Daugavpils cietoksnī tika svinīgi atklāta Daugavpils pilsētas un novada jaunā 2019. gada tūrisma sezona. Pasākuma ietvaros tika apbalvoti konkursu “Daugavpils tūrisma balva 2018” un “Daugavpils novada tūrisma balva 2018” uzvarētāji četrās nominācijās un pasniegta arī speciālā balva “Gada balva tūrismā 2018”. 
   Nominācijā “Jaunais tūrisma produkts 2018” par uzvarētāju tika atzīta Daugavpils medicīnas koledžas ekspozīcija “Mani Latvijas stāsti”. 

   Konkursa mērķis bija izvērtēt jauno tūrisma objektu un tūrisma pakalpojumu sniedzēju darbību Daugavpilī, atzīmēt un apbalvot Daugavpils labākos jaunos tūrisma uzņēmumus un pakalpojumu sniedzējus, kas darbojas tūrisma nozarē.

Informāciju sagatavoja: sabiedrisko attiecību speciāliste

Medicīnas koledžas studenti piedalās  10.boulinga turnīrā Rīgā

   2019.gada 9.aprīlī Latvijas Koledžu asociācija sadarbībā ar Valsts policijas koledžu rīkoja ikgadējo – 10.boulinga turnīru, kurš norisinājās “Pepsi Boulinga centrā” Rīgā. Ikgadējie boulinga turnīri jau kļuvuši par jauku un sportisku tradīciju, kur plecu pie pleca, sīvā, taču vienlaikus draudzīgā konkurencē tiek izcīnītas gan komandu, gan individuālās balvas. Šogad koledžu studējošie bija atsaucīgi un dalībai turnīrā tika reģistrēta 21 komanda. Mūsu medicīnas koledžu pārstāvēja studentu komanda “SKELETOS” – Gaļina Šarlovska, Evelīna Egle, Sanita Vjaksa, Sandra Titova, Aleksejs Daušeuskis, kas kopvērtējumā godam izcīnīja 9. vietu un ieguva 861 punktus, par 293 punktiem atpaliekot no pirmās vietas Apsveicam un lepojami es ar saviem studentiem!

Informāciju sagatavoja: sabiedrisko attiecību speciāliste

Starptautiskā zinātniski pētnieciskā konference

 9.aprīlī konferences ietvaros DU aģentūras “DU Daugavpils medicīnas koledžā” zinātnieki, pedagogi un veselības aprūpes speciālisti no Latvijas, Lietuvas, Turcijas, Gruzijas un Baltkrievijas Republikas runāja par medicīnas nozares turpmāko attīstību. Un arī par problēmām, kuras nerisinot, nav iespējams runāt par labvēlīgiem reformu rezultātiem medicīnas speciālistu apmācības jomā.

IV Starptautiskais meistarības konkurss

   DU aģentūras “DU Daugavpils medicīnas koledžā” notika IV Starptautiskais studentu profesionālo prasmju konkurss.

 Astoņas komandas no Latvijas, Lietuvas, Baltkrievijas cīnījās par tiesībām kļūt par labāko no labākajiem.

Hesperīdu zelta ābols – DU aģentūrā “DU Daugavpils medicīnas koledžā”

   Jau vienpadsmit  gadu garumā spilgtākais laiks Daugavpils Universitātē ir marts, kad universitātes mācībspēki un studenti pulcējas Daugavpils teātrī, kur ik gadu notiek Daugavpils Universitātes  zināšanu un mūžīgās jaunības simbola –  Hesperīdu zelta ābola – pasniegšanas ceremonija. Sarīkojumā tika sumināti un  apbalvoti labākie universitātes darbinieki un studenti par 2018. gadā veikto ieguldījumu universitātes attīstībā un popularizēšanā.
   DU Gada balvas 2018 – Atzinības rakstu nominācijā” Gada sasniegums” – Daugavpils medicīnas koledža ir integrēta Daugavpils Universitātē, saņēma Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” direktore Līvija Jankovska. Apsveicam un lepojamies!

Informāciju sagatavoja: sabiedrisko attiecību speciāliste

Atklāta jauna ekspozīcija “Mani Latvijas stāsti”

   DU aģentūra “DU Daugavpils medicīnas koledža” Latvijas valsts simtgadē sarūpēja dāvanu visai pilsētai, atklājot pastāvīgo ekspozīciju, kas sniedz ieskatu Latvijas vēstures līkločos no neatkarības iegūšanas līdz mūsdienām un ļauj ne vien pieskarties vēsturei, bet arī izjust patiesu latviskuma garu. Ekspozīcijas nosaukums ir ļoti simbolisks un skaists – “Mani Latvijas stāsti”. 

Šis brīdis vienreizējs un skaists bezgala.

   Daugavpils Universitātes aģentūrā  “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledžā” 30. oktobrī  valdīja kārtējais neparastais satraukums. Izglītības programmas „Bērnu aprūpe”specialitātes “Auklis” absolventēm – izlaidums. Tas ir viens no skaistākajiem notikumiem jaunu cilvēku dzīvē. Šie svētki ir kā pietura, kurā apstājies absolvents padomā par to, cik daudz iespēju vēl ir priekšā.
   Absolventes svētkos sveica koledžas direktore Līvija Jankovska, novēlot veiksmi un izdošanos turpmākajās dzīves gaitās. Kuratore Emīlija Černova mudināja absolventes veiksmīgi virzīties uz priekšu un sasniegt iecerēto mērķi.
   Sveicot absolventes izlaidumā, tika izvēlēti paši skaistākie vārdi un pašas skaistākās dziesmas,kuras dziedāja Marta Bozoviča un Valērija Soņina. Sveicēju loks bija plašs – gan studentu pašpārvalde, gan citu kursu pārstāvji, kā arī radi un draugi. Beidzot koledžu studentes ir tiesīgas strādāt gan pirmsskolas izglītības iestādēs, gan ģimenēs par profesionālām auklēm, gan arī turpināt izglītības ieguvi. Neatlaidība un sīksta pacietība vainago darbu un palīdz katrā dārzā izaudzēt krāšņas rozes. 
Absolventes, lai veiksme un neatlaidība  jūsu tālākajās gaitās!

Informāciju sagatavoja: sabiedrisko attiecību speciāliste