Koledžas studentu un koledžas vadības pārstāvju vizīte Utenas koledžā Lietuvā.

08.02.2023.

Šī gada 7. februārī  koledžas direktore kopā ar pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas “Estētiskā kosmetoloģija” vadītāju un programmas studentiem viesojās Urtenas koledžā Lietuvā, kas ir ilggadējs sadarbības partneris Erasmus+ aktivitāšu īstenošanā.
   Vizītes laikā  abu koledžu  partneri abpusēji vienojās par tālāko sadarbību studentu Erasmus+ mobilitāšu organizēšanā un programmu savietojamību, tikšanā laikā tika pārrunāti jautājumi par turpmākās sadarbības iespējām izglītojamo un personāla apmaiņā, kopīgu izglītojošu, sporta un kultūras aktivitāšu īstenošanu.
   Estētiskās kosmetoloģijas programmas studentiem un programmas vadītājai bija iespēja klātienē tuvāk iepazīties ar Utenas koledžā īstenoto programmu, izglītības iestādes darbu un mācību bāzi skaistumkopšanas nozares jauno speciālistu sagatavošanā.
   Darba vizītes laikā tika pārrunāti organizatoriskie jautājumi un bija panākta vienošanās par tālāko sadarbību studentu un personāla mobilitāšu īstenošanā Erasmus+ programmas ietvaros.