KA 121 – VET
Eiropas Savienības Erasmus+ programma
1.pamatdarbība  “Personu mobilitāte mācību nolūkos”
Erasmus+ profesionālās izglītības sektora aktivitātes projekts

08.12.2022.

   Laika posmā no 2022. gada 2. oktobra līdz 2022. gada 1. novembrim Erasmus+ programmas 1.pamatdarbības  profesionālās izglītības sektora ietvaros tika īstenota kārtējā audzēkņu prakses mobilitāte Brēmenē (Vācijā), kurā piedalījās astoņi (8) Daugavpils universitātes aģentūras “Daugavpils universitātes Daugavpils medicīnas koledžas” (turpmāk – Koledža) arodizglītības programmas “Māszinības” māsu palīgu specialitātes audzēkņi.

   Mobilitātes projekts tika īstenots Erasmus+ programmas piešķirtā finansējuma ietvaros un sadarbībā ar BI Project Consulting UG kompāniju, kas ir profesionāla organizācija, nodarbojas ar izglītību, profesionālo apmācību, piedāvā profesionālus seminārus un augstas kvalitātes prakses vietas veselības aprūpes jomā.

Projekta numurs Nr. 2022-1-LV01-KA121-VET-000062608  
“Inovācijas profesionālajā izglītībā”

Projekta mērķis bija attīstīt un nostiprināt Eiropas līmeņa standartiem atbilstošas profesionālās prasmes, iemaņas un kompetences, tādējādi palielinot profesionālās iespējas un konkurētspēju.

Koledžas audzēkņu prakses mobilitāte tika īstenota veselības aprūpes iestādē Brēmenē (Vācijā)

 Prakses mobilitātes aktivitātes Māsu palīgu specialitātes arodizglītības programmas audzēkņiem (8) bija vērstas uz šādu  mērķu sasniegšanu:  

  • attīstīt un nostiprināt Eiropas līmeņa standartiem atbilstošas profesionālās prasmes, iemaņas un kompetences audzēkņiem, tādējādi palielinot profesionālās iespējas un konkurētspēju iekļauties Eiropas darba tirgū; 
  • praksē apgūt jaunākās  tehnoloģijas un metodes izvēlētajā profesijā; 
  • sasaistīt iegūtās teorētiskās zināšanas ar  praksi veselības aprūpes iestādēs; 
  • veicināt tādu personīgo īpašību attīstību, kā mobilitāte, aktivitāte un komunikabilitāte, lai palīdzētu projekta dalībniekiem ar uzlabotām iespējam uzsākt un veidot patstāvīgo profesionālo dzīvi;
  • uzlabot audzēkņu  sociālās integrācijas iespējas; 
  • uzlabot audzēkņu profesionālās svešvalodas zināšanas un veicināt viņu starpkultūru kompetenci. 

Būtiskākā atziņa ir tā, ka šajā īsajā mobilitātes periodā iespējams gūt kompleksu un ļoti vērtīgu profesionālo pieredzi, tai skaitā ļaujot novērtēt svešvalodu zināšanu un komunikācijas prasmju  nepieciešamību.

Erasmus+ programmas profesionālās izglītības sektora projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv  sadaļā Erasmus+

Informāciju sagatavoja projekta dalībnieki