KA121 – VET  learner  and  staff  mobility
Erasmus+ profesionālās izglītības sektors –
1.pamatdarbība “Personu mobilitāte mācību nolūkos”

10.12.2021.

  Laika posmā no 2021. gada 3. novembra līdz 2021. gada 2. decembrim Erasmus+ programmas ietvaros astoņiem (8) Daugavpils universitātes aģentūras “Daugavpils universitātes Daugavpils medicīnas koledžas” arodizglītības programmas “Māszinības” māsu palīgu specialitātes audzēkņiem bija kārtējā iespēja piedalīties  Erasmus+ programmas prakses mobilitātē Brēmenē (Vācijā).
  Mobilitātes projekts tika īstenots Erasmus+ programmas piešķirtā finansējuma ietvaros un sadarbībā ar partneri Brēmenē (DE) – BI Project Consulting UG kompāniju, kas ir profesionāla organizācija, nodarbojas ar izglītību, profesionālo apmācību, piedāvā valodu kursus, profesionālus seminārus un augstas kvalitātes prakses vietas. Uzņemošajai organizācijai ir plašs vietējo un nacionālo partneru sadarbības loks, kas piedāvā prakses vietas dažādās nozarēs, strādā sadarbībā ar vidējiem uzņēmumiem un organizācijām no visiem galvenajiem ekonomikas sektoriem, tajā skaitā arī veselības aprūpes jomā. 
Projekta numurs Nr.2021-1-LV01-KA121-VET-000011204
  Projekta mērķis bija attīstīt un nostiprināt Eiropas līmeņa standartiem atbilstošas profesionālās prasmes, iemaņas un kompetences audzēkņiem, tādējādi palielinot profesionālās iespējas un konkurētspēju.
 Projekta ietvaros tika realizēta audzēkņu prakses mobilitāte Vācijā (“Inovācijas profesionālajā izglītībā”) un plānota personāla pieredzes apmaiņa Vācijā (“Labās prakses piemēru pārņemšana kvalitatīvas profesionālās izglītības nodrošināšanai”).}
  Mobilitātes aktivitātes Māsu palīgu specialitātes arodizglītības programmas audzēkņiem (8) bija vērstas uz šādu  mērķu sasniegšanu: 

  • attīstīt un nostiprināt Eiropas līmeņa standartiem atbilstošas profesionālās prasmes, iemaņas un kompetences audzēkņiem, tādējādi palielinot profesionālās iespējas un konkurētspēju iekļauties Eiropas darba tirgū; 
  • praksē apgūt jaunākās  tehnoloģijas un metodes izvēlētajā profesijā; 
  • sasaistīt iegūtās teorētiskās zināšanas ar  praksi veselības aprūpes iestādēs; 
  • veicināt tādu personīgo īpašību attīstību, kā mobilitāte, aktivitāte un komunikabilitāte, lai palīdzētu projekta dalībniekiem ar uzlabotām iespējam uzsākt un veidot patstāvīgo profesionālo dzīvi;
  • uzlabot audzēkņu  sociālās integrācijas iespējas; 
  • uzlabot audzēkņu profesionālās svešvalodas zināšanas un veicināt viņu starpkultūru kompetenci. 

  Erasmus+ programmas profesionālās izglītības sektora projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv  sadaļā Erasmus+

Informāciju sagatavoja: sabiedrisko attiecību speciāliste