ERASMUS+ programmas 1.pamatdarbības personu mobilitātes projekts
“Studentu un personāla mobilitāte starp programmas valstīm”.

25.03.2022.

  Saskaņā ar ERASMUS+ mobilitātes noslēgto līgumu un atbilstoši projekta mērķiem un uzdevumiem, Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Ārstniecība” septiņi studenti un pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Sociālā rehabilitācija” viena studente, laikā no 01.03.2022. līdz 31.05.2022. ir devušies Erasmus+ prakses mobilitātē uz Utenas koledžām Lietuvā.
  Lai īstenotu izglītības iestādes ilgtspējīgas attīstības un internacionalizācijas stratēģiju, Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” turpina īstenot Eiropas Savienības Erasmus+ programmas augstākās izglītības  sektora (KA1) mācību mobilitātes uz dažādām Eiropas Savienības valstīm.
  Mobilitāte Eiropā veicina ne tikai mobilitātes dalībnieku profesionālās prasmes, bet arī sociālās prasmes, nodarbinātības iespējas un personīgo attīstību.
  Koledžas mērķis ir turpināt darbu, kas tika iesākts iepriekšējā plānošanas periodā un izmantot labāko pieredzi un secinājumus, lai palielinātu studentu nākotnes izredzes, konsekventi orientējoties uz kvalitāti apmācību un tālākizglītības plānošanā.