Projekts nr. 2021-1-LV01-KA131-HED-000011181
ERASMUS+ programmas 1.pamatdarbības personu mobilitātes projekts
“Personāla mobilitāte starp programmas valstīm”

30.10.2023.

   Veiksmīgi noslēdzies kārtējais ERASMUS+ programmas 1.pamatdarbības personu mobilitātes projekts “Studentu un Personāla mobilitāte starp programmas valstīm”, kura ietvaros Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledžas” personāls tika iesaistīts personāla profesionālās pilnveides mobilitātē ar mērķi veicināt mācību procesa internacionalizāciju un starptautisko dimensiju, tādējādi paaugstinot koledžas darbinieku teorētiskās un praktiskās zināšanas un iegūto zināšanu tālāku pielietošanu ikdienā veselības aprūpes jomā.
   Lai veidotu atvērtu uz ilgtermiņa attīstību orientētu medicīnas izglītības iestādi reģionā, koledžai ir svarīgi pārņemt labās prakses piemērus no ES, pārnest un pilnveidot inovatīvas metodes ne tikai savā iestādē, bet arī būt gataviem dalīties pieredzē ar citiem.
   Noslēgtā līguma ietvaros starp Valsts izglītības attīstības aģentūru un Koledžu 2022/2023 akadēmiskajā gadā bija plānots īstenot 4 personāla mobilitātes. Piešķirtā finansējuma ietvaros 8 personāla mobilitātes uz šādām valstīm – Vāciju (4), Nīderlani (2) un Lietuvu (2).
   Dalība programmā ir nesaraujami saistīta ar koledžas attīstības stratēģiju, tā veicināja personāla mobilitāti un sniedza ieguldījumu koledžas piedāvāto mācību programmu un satura pilnveidē un praktiskās apmācības kvalitātes uzlabošanos.

Informāciju sagatavoja: Erasmus+ programmas mobilitātes dalībnieki