Projekts nr. 2020-1-LV01-KA103-077345
ERASMUS+ programmas 1.pamatdarbības personu mobilitātes projekts
“Studentu un personāla mobilitāte starp programmas valstīm”

30.11.2022.

  Noslēgtajā līgumā starp Valsts izglītības attīstības aģentūru un Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils universitātes Daugavpils medicīnas koledžu” (turpmāk – Koledža) par studentu un personāla mobilitātes īstenošu koledža piešķirtā finansējuma ietvaros 2020/2021 akadēmiskajā gadā kopskaitā realizēja 55 studentu mobilitātes, tai skaitā 50 prakses mobilitātes un 5 studiju mobilitātes, kas ir nedaudz vairāk nekā līgumā plānots.  No tām 6 studentu prakses mobilitātes īstenotas Polijā, 2 Vācijā un 42 Lietuvā. Vēl 5 studentu studiju mobilitātes tika realizētas Lietuvā. Tika īstenotas 10 personāla mobilitātes uz Vāciju (6) un Turciju (4).
  Erasmus+ programmas mobilitātēs piedalījās studenti no visām Daugavpils medicīnas koledžā īstenotajām pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmām ( ārstniecības, sociālās rehabilitācijas, ārstnieciskās masāžas un estētiskās kosmetoloģijas programmām).  Prakses mobilitāšu ilgums atbilstoši plānotajam sastādīja 3 vai 2 mēnešus, personāla mobilitātes ilgums 5 dienas.
  Kā jau ierasts, Erasmus+ mobilitātei var pieteikties visu Daugavpils medicīnas koledžā pārstāvēto pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās studējošie no ārstniecības, sociālās rehabilitācijas, ārstnieciskās masāžas, estētiskās kosmetoloģijas un sociālās aprūpes programmām. Sadarbības partneru bāze šo gadu laikā ir nostabilizējusies, taču paralēli tiek meklēti jauni sadarbības partneri no Eiropas augstskolām un uzņēmumiem. Galvenie kritēriji partneru izvēlei ir prakses atbilstība studiju programmai un piedāvāto studiju programmas savietojamība. Koledža nodrošina pilnu akadēmisko atzīšanu par veiksmīgi īstenotām mobilitātes aktivitātēm Erasmus+ programmas ietvaros atbilstoši līgumam, kurā ietverta studiju/prakses perioda programma, izmantojot ECTS kredītpunktus.
  Kā atzīst paši mobilitātes dalībnieki, tad svarīgākie  ieguvumi no dalības Erasmus+ programmā ir profesionālā pilnveide un dzīves pieredze, svešvalodas mācīšanās un patstāvība.
  Erasmus+ programma sniedza iespējas iepazīt citu valstu kultūru, tradīcijas, veselības aprūpes profesionālos standartus un prasības citās ES valstīs. Tā ir iespēja iegūt jaunus draugus, iespēja ceļot un iepazīt sevi.

Koledža turpinās atbalstīt mācību procesa internacionalizāciju un mobilitāti, lai paaugstinātu un nostiprinātu teorētiskās un praktiskās zināšanas, prasmes kvalitatīvā pacientu aprūpē, kā arī iegūto zināšanu tālāku pielietošanu ikdienas darbā Latvijas veselības aprūpes jomā.

Informāciju sagatavoja: sabiedrisko attiecību speciāliste