Koledžā sumina pedagogus.

   Katru gadu oktobra pirmajā svētdienā Latvijā tiek atzīmēta Skolotāju diena. Šogad Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” 2023. gada 29.septembrī sirsnīgā un mājīgā atmosfērā ar jaukiem apsveikuma vārdiem, sirsnīgām dziesmām un ziedu pušķiem studentu pašpārvalde un studenti sveica Daugavpils medicīnas koledžas docētājus skaistajos svētkos.

   Dažādās pasaules valstīs šo dienu svin atšķirīgos datumos. Pie mums Skolotāju diena ir pirmajā oktobra svētdienā, bet divdesmit pasaules valstīs šie svētki ir 5. oktobrī. Mērķi šai dienai paliek nemainīgi – pateikties skolotājiem, pedagogiem, docētājiem par viņu ieguldīto darbu katras personības un visas sabiedrības attīstībā, uzsverot viņu nozīmīgo lomu kvalitatīvas izglītības nodrošināšanā. Skolotājs jau nav tikai tas, kurš pasniedz, stāsta un māca to, kas nepieciešams zinību ieguvē. Skolotājs ir kā ģimene, kā atbalsts, daudzu padomu devējs. Būt skolotājam ir atbildīgs uzdevums, kurā tam jāpalīdz veidot studenta nākotne.

Informāciju sagatavoja: sabiedrisko attiecību speciāliste