Programmas “Podoloģija” studentu aktivitātes.

   Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” programmas “Podoloģija” studenti aktīvi iesaistās labdarības pasākumos visa gada garumā.

Pavasarī studenti apmeklēja SAC “Vārkava”. Topošie podologi palīdzēja senioriem apkopt pēdas un kāju nagus.
   Tieši gada vistumšākajā laikā ir lieliska iespēja izdarīt kaut ko labu. Šajā laikā katram sirsnīgam, gaišam vārdam, ko veltām otram, ir gluži cita, lielāka vērtība nekā saulainajās dienās.
   Programmas pirmā un otrā kursa studenti aktīvi iesaistās Ziemassvētku labdarības pasākumos. Studenti apmeklēja SIA “Veselības centrs Ilūkste” Sociālās aprūpes nodaļu. Sirsnīgas sarunas un nelielas dāvanas priecēja aprūpes nodaļas klientus!

Ziemassvētku eglītes zaros
Mirdz cerības svecīšu galos.
Lai katru sirdi sasilda
Šī mazā sveču liesmiņa!

Svētīgus un miera pilnus Ziemassvētkus!