Aktualitātes 2020.gads

Lai top prieks un vairojas labais!

   Ziemassvētki ir laiks, kad gan dabā, gan dvēselē gaisma uzvar tumsu, izcīnot mūžīgo cīņu starp labo un ļauno. Tas ir brīnumains laiks, kad uz pasauli var paraudzīties bez naida un dusmām. Tas ir laiks, kad tiek nolīdzināti parādi un aizmirstas ķildas, kad tiek pārvērtēts un izvērtēts padarītais, kad cilvēkā stiprāk nekā jebkad rodas vēlēšanās darīt labu.
   Ziemassvētki ir brīdis, kad nepieciešama sakārtotība, līdzsvara izjūta un miers gan apkārtējā pasaulē, gan sevī. Ziemassvētki ir brīnumu laiks, kad gribas kādu iepriecināt un uzdāvināt prieku. Lai gan šogad Ziemassvētki bija klusi un mierīgi, tomēr Salatētis un Sniegbaltīte nebija aizmirsusi “Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitāte Daugavpils medicīnas koledža” aktīvākos, atraktīvākos, radošākos, izpalīdzīgākos un apzinīgākos studentus, lai iepriecinātu ar mazu dāvaniņu un pateiktu paldies!
   Vai laba vēlējumu kādreiz var būt par daudz? Vai prieks un smiekli kādreiz ir lieki? Pasmaidīsim un sagaidīsim nākamo gadu ar jaukām un labām domām! Lai mums visiem veicas arī turpmāk!

Informāciju sagatavoja: sabiedrisko attiecību speciāliste

Konkurss – spēle  “Zināšanas uzvar!” onlainā.

   Daugavpils Universitātes aģentūras „Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” sadarbības partneris Velikije Luki medicīnas koledža 2020.gada nogalē svinēja savu deviņdesmit gadu jubileju. Šim pasākumam par godu onlainā tika rīkots starptautisks konkurss – spēle “Kas? Kur? Kad?”. Spēlē piedalījās komandas no vairākām valstīm. Arī mūsu koledžas komanda labprāt piedalījās sadarbības partneru rīkotajā konkursā, lai paplašinātu redzesloku un papildinātu savas zināšanas.
   Mūsu koledžas komandas sastāvā bija pasniedzēji – Natālija Riņģe un Vladimirs Bistrovs un  koledžas studenti Valērija Soņina, Diāna Božko, Nadežda Ščedrova, Ludmila Lapinska.
   Spēlē piedalījās sešas komandas, kuru uzdevums bija sagatavot trīs jautājumus par medicīnas vēsturi dalībnieku komandām.
   Paldies, koledžas pasniedzējiem un studentiem par veiksmīgu dalību konkursā!

Informāciju sagatavoja: sabiedrisko attiecību speciāliste

Dzejoļu konkurss “Mediķis – draugs un palīgs”
«MEDICUS AMĪCUS ET SERVUS AEGROTUM!»

   2020.gada gada nogalē mūsu koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Ārstniecība” 3.kursa studente Inta Aišpure un pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Māszinības” 3.kursa studente Diāna Gabdrahmanova attālināti piedalījās Dzejoļu konkursā “Mediķis – draugs un palīgs”, ko organizēja mūsu sadarbības partneri.
   Organizatori atzīmēja Intas Aišpures sirsnīgo un izjusto uzstāšanos kā arī Diānas Gabdrahmanovas muzikālo pavadījumu. Paldies, meitenēm par koledžas vārda popularizēšanu ārpus Latvijas robežām!

Informāciju sagatavoja: sabiedrisko attiecību speciāliste

Projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”

   No 2016. gada līdz 2020. gadam Daugavpils Universitātes aģentūra “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” piedāvāja jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem iegūt profesionālo izglītību 1,5 gada laikā bez maksas Jauniešu garantijas profesionālās izglītības programmā, saņemot stipendiju no 70 EUR mēnesī.
   Profesionālās vidējās izglītības programmas “Bērnu aprūpe”, profesija  – Auklis mērķis ir: izglītības procesa rezultātā sagatavot Aukli, kura nodrošina bērna aprūpi, uzņemoties atbildību atbilstoši kompetences līmeņiem, uztur savu profesionālo kompetenci,  pilnveido savas teorētiskās zināšanas un praktiskās darba iemaņas.  Profesionālās vidējās izglītības programmas saturs vērsts uz zināšanu, iemaņu un attieksmes veidošanu. Audzēkņiem, apgūstamās programmas ietvaros, bija pieejamas dažādas mācīšanās formas, kas paplašina viņu redzesloku un attīsta izziņas intereses, rosina pašpilnveidoties un attīstīties.
   Mācību laikā audzēkņi tika nodrošināti ar mācību līdzekļiem un nepieciešamo inventāru, ar apmaksātu dienesta viesnīcu profesionālās izglītības iestādē, kā arī tika piedāvāta prakses vietas un karjeras atbalsta pasākumi.
   Daugavpils Universitātes aģentūra “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” par veiksmīgu un profesionālu sadarbību projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” realizēšanā un mērķu sasniegšanā ir saņēmusi Valsts izglītības attīstības aģentūras Pateicības rakstu.

Informāciju sagatavoja: sabiedrisko attiecību speciāliste

Dalība zinātniski praktiskajā konferencē “Žēlsirdības svētki”.

   Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” studenti 2020.gada 8.maijā attālināti piedalījās Krievijas pilsētas Veļikije Luki rīkotajā starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē “Žēlsirdības svētki” ar savu izvēlēto tēmu: “Penicilīna izstrāde Daugavpilī”.
   Koledžas studenti, lai piedalītos šajā konferencē, vāca un apkopoja koledžas muzejā esošos materiālus, izmantoja internet

un apmeklēja Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeju, kur ieguva noderīgu un vērtīgu informāciju video uzņemšanai.
   Sirsnīgs paldies par palīdzību un ieguldīto darbu Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja darbiniekiem, medicīnas koledžas direktorei Līvijai Jankovskai un studentēm Diānai Božko un Nadeždai Ščedrovai.       

Informāciju sagatavoja:  sabiedrisko attiecību speciāliste