Aktualitātes 2022.gads

Diskusija par uzņēmējdarbību – “LATGALES KODS”

 Jau otro gadu pēc kārtas Latgales plānošanas reģions projekta ”Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” ietvaros organizē augstskolu studentu diskusiju par uzņēmējdarbību un individuālās konsultācijas “Latgales kods”, kas ar EEZ grantu sniegto iespēju veicinās Latgales jauniešu motivāciju un interesi uzsākt uzņēmējdarbību Latgalē.
   Šogad studentu diskusija tiešsaistē “Latgales kods” tika organizēta 2022.gada 2.novembrī, kurā notika dinamiskas mācības, diskusijas par uzņēmējdarbību, biznesa izaugsmi Latvijā, investīciju piesaisti, inovatīvu ideju attīstību un citiem aktuāliem jautājumiem. Lai veicinātu jauniešu izpratni par uzņēmējdarbību un biznesa attīstīšanu, pasākumā ar saviem pieredzes stāstiem dalījās vairāki Latgalē zināmi uzņēmēji, kuri pastāstīja par savu ceļu līdz veiksmīgai biznesa idejas realizācijai.
   Pēc tiešsaistes kopīgās diskusijas notika individuālās konsultācijas par nepieciešamajiem iekšējiem resursiem un motivāciju uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai Latgales reģionā, kurās bija iespēja saņemt profesionālu mentoru konsultācijas.
   Paldies Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” studentiem par piedalīšanos šajā diskusijā.

Informāciju sagatavoja: sabiedrisko attiecību speciāliste

“Eiropa jaunietim” un “Prāta spēles”

   Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi 2022.gada 4. novembrī Daugavpilī Augšdaugavas novada kultūras centrā “Vārpa”  kampaņas „Acis vaļā” ietvaros Latgales reģiona jauniešiem rīkoja izzinošu pasākumu divās daļās: “Eiropa jaunietim” un “Prāta spēles”.
   Pasākuma laikā dalībnieki uzzināja par iespējām un iniciatīvām, ko jauniešiem, kuri dzīvo, mācās un strādā Eiropā, piedāvā tādas Eiropas Savienības programmas kā Eiropas Solidaritātes korpuss, Erasmus+, Eiropas Brīvprātīgais darbs.
   Šī pasākuma laikā interaktīvā veidā ar “Prāta spēles” starpniecību tika motivēti dalībnieki uzzināt vairāk faktu par Eiropu. Ar spēles palīdzību ne vien izklaidēja un informēja dalībniekus, bet arī ļāva tiem iegūt un analizēt, izbaudīt komandas cīņas sparu un pārbaudīt savas zināšanas.
   Šajā pasākumā piedalījās arī Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” komanda. Paldies koledžas studentiem Jurijam Belousam, Anastasijai Solovjovai, Aleksandrai Ķiseļkovai, Viktorijai Pjankovskai par dalību šajā pasākumā.

Informāciju sagatavoja: sabiedrisko attiecību speciāliste

Valsts probācijas dienesta Latgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Daugavpils 1. nodaļas pārstāvji viedojas DU DMK

   2022.gada 21.oktobrī Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” studenti mācību iestādē tikās ar Valsts probācijas dienesta Latgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Daugavpils 1. nodaļas vecāko probācijas speciālisti Aiju Stankeviču un reģiona teritoriālās struktūrvienības vadītāju Ivetu Vilcāni.
   Tikšanās reizē Valsts probācijas dienesta pārstāves iepazīstināja ar probācijas misiju – veicināt probācijas klientu atturēšanos no likumpārkāpumu izdarīšanas. Pastāstīja, ka Valsts probācijas dienests ievieš un izmanto zinātniski pamatotas un mūsdienu sabiedrības drošības vajadzībām atbilstošas darba metodes, ņemot vērā cietušo intereses, kas veicina probācijas klientu sociālo iekļaušanos un atturēšanos no likumpārkāpumu izdarīšanas. Probācijas klienti ir aktīvi sociālajā dzīvē, mācās, strādā un maksā nodokļus, rūpējas par saviem ģimenes locekļiem un veicina valsts sociālekonomisko izaugsmi.
   Valsts probācijas dienests ir radīts, lai sekmētu noziedzības novēršanu valstī, nodrošinātu sabiedrībā izciešamo sodu kvalitatīvu izpildi un koordināciju un atslogotu pārējo tiesību aizsardzības iestāžu darbu. Valsts probācijas dienesta izveide ir apliecinājums tam, ka sodīšanas sistēmai mūsu valstī nav atriebības raksturs, ka likumpārkāpējs nav zudis sabiedrībai un ka valsts uzņemas atbildību par savas sabiedrības locekļiem.Valsts probācijas dienestam ir nozīmīga loma tādas kriminālsodu izpildes sistēmas attīstīšanā, kuras mērķis ir izveidot sistēmu, kurā pastāv gan sodi ar izolāciju no sabiedrības, gan bez tās. Valsts probācijas dienesta darbība un tās attīstīšana Latvijā ļauj uzlabot kriminālsodu piespriešanas un izpildes efektivitāti.

Informāciju sagatavoja: sabiedrisko attiecību speciāliste

Dalība sacensībās “Pirmā palīdzība”

  2022. gada 15. oktobrī Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” lektore Natālija Riņģe un pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Ārstniecība” 2.kursa studenti Kristīne Žuņa, Rihards Smilģins, Natālija Putroma, Aleksandra Grigorjeva, Artūrs Larionovs, Viktorija Tarvida piedalījās Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils pilsētas komitejas rīkotajās sacensībās, darbojoties kā tiesneši.

  Katru gadu Latvijas Sarkanais Krusts, Daugavpils pilsētas komiteja rīko pirmās palīdzības sniegšanas sacensības skolēniem, lai pilnveidotu jauniešu zināšanas un prasmes pirmās palīdzības sniegšanā, kā arī lai motivētu rīkoties nelaimes gadījumā. Skolēnu komandas sacenšas pirmās palīdzības sniegšanā, atbilstoši iepriekš apgūtajām zināšanām savās skolās.

  Daugavpils Universitātes aģentūrai “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” jau sen notiek cieša sadarbība ar Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils pilsētas komiteju. Gan lektori, gan studenti brīvprātīgi piedalās dažādās aktivitātēs kur ir iesaistīti gan jaunieši, gan seniori. Topošo mediķu profesijā ļoti svarīgs ir brīvprātīgo darbs un piedalīšanās dažādos labdarības pasākumos.

 Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” studenti un pasniedzēji arī turpmāk labprāt piedalīsies Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils pilsētas komitejas rīkotajos pasākumos.

Informāciju sagatavoja: sabiedrisko attiecību speciāliste

“Hipokrāta svētki” Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledžā”.

   Hipokrāts – senās Grieķijas ārsts, kas atzīts par medicīnas tēvu. Hipokrāts ir teicis – “Dvēsele vienmēr redz, ar ko slimo miesa. Ķermenis ir dvēseles templis, par ko ir jārūpējas.”
   Hipokrātu svētki Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” ir kļuvuši par jauku tradīciju pirmo kursu studentiem. Šogad mācību iestāde šos svētkus atzīmēja 2022. gada 14. oktobrī. Koledžas direktore Līvija Jankovska sveica visus pirmo kursu studentus, novēlot veiksmi un izdošanos turpmākajos studiju un darba gados.
   Svētku laikā katram pirmā kursa studentam, tika doti padomi, kā uzsākt savas gaitas medicīnā, tika dota iespēja nofotografēties un pieskarties zālē esošajam Hipokrāta krūšu tēlam, jo medicīnas darbinieki tic, ka tas nes veiksmi studiju laikā, izdošanos un profesionalitāti turpmākajās darba gaitās.
   Pasākuma laikā studenti deva svinīgo zvērestu, apstiprinot to ar savu parakstu Hipokrāta tīstoklī. Pēc zvēresta nodošanas topošie medicīnas darbinieki saņēma studentu apliecības, kā arī ieguva tiesības nēsāt balto halātu, kā pilntiesīgi medicīnas koledžas studenti.

Informāciju sagatavoja: sabiedrisko attiecību speciāliste

“Paldies, Tev, Skolotāj”

   Katru gadu oktobra pirmajā svētdienā Latvijā tiek atzīmēta Skolotāju diena. Šogad Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” 30.septembrī sirsnīgā un mājīgā atmosfērā ar jaukiem apsveikuma vārdiem un ziedu pušķiem studentu pašpārvalde un studenti sveica Daugavpils medicīnas koledžas docētājus skaistajos svētkos.
   Dažādās pasaules valstīs šo dienu svin atšķirīgos datumos. Pie mums Skolotāju diena ir pirmajā oktobra svētdienā, bet divdesmit pasaules valstīs šie svētki ir 5. oktobrī. Mērķi šai dienai paliek nemainīgi – pateikties skolotājiem, pedagogiem, docētājiem par viņu ieguldīto darbu katras personības un visas sabiedrības attīstībā, uzsverot viņu nozīmīgo lomu kvalitatīvas izglītības nodrošināšanā. Skolotājs jau nav tikai tas, kurš pasniedz, stāsta un māca to, kas nepieciešams zinību ieguvē. Skolotājs ir kā ģimene, kā atbalsts, daudzu padomu devējs. Būt skolotājam ir atbildīgs uzdevums, kurā tam jāpalīdz veidot studenta nākotne.

Informāciju sagatavoja: sabiedrisko attiecību speciāliste

Militārās mācības “Namejs 2022”

   No 16. līdz 18. septembrim Zemessardzes 3. Latgales brigādes bataljoni savā atbildības teritorijā īstenoja militāro mācību “Namejs 2022” taktisko situāciju izspēli. Tās laikā tika pārbaudīta karavīru, rezerves karavīru un zemessargu spēja veikt uzdevumus hibrīdkara un konvencionālā apdraudējuma apstākļos.
   Spēju nodrošināt medicīnas atbalstu lauka apstākļos trenēja Zemessardzes 3. Latgales brigādes Medicīnas rota. 2022.gada 16.septembrī Daugavpilī, Zemessardzes 34. kājnieku bataljona štāba teritorijā tika izvērsts atbalsta punkts. Aktivitātēs iesaistījās arī sabiedrotie no Lielbritānijas un Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” desmit pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Ārstniecība” studenti, kuri varēja apgūt militārās pamatiemaņas, noderīgas zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas, lai krīzes situācijā aizsargātu savu ģimeni un aizstāvētu Latviju, kā arī paplašināja redzesloku, piedaloties militārajās mācībās.
   Jau vairāku gadu garumā Daugavpils Universitātes aģentūrai “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” izveidojusies draudzīga un sekmīga sadarbība ar Zemessardzes 34. kājnieku bataljonu un tā komandieri majoru Anatoliju Derjuginu.

Informāciju sagatavoja: sabiedrisko attiecību speciāliste

Zinību diena koledžā.

   Klāt jaunais radošām idejām un patīkamiem pārsteigumiem piepildīts 2022./2023. studiju gads!
   1. septembris – ar spilgtām sajūtām piesātinātais ceļa posma sākums daudziem koledžas studentiem. Šajā dienā valda prieka pilns satraukums. Satraukumu nomaina uzmundrinoša drošības sajūta un sirdī raisās izzināšanas trauksme. Katru gadu vispacilātāk un saviļņojošāk jūtas  pirmā kursa studenti. Arī šogad studenti izjuta gandarījuma un sirsnības pilnu atmosfēru. Koledža ik gadu  sagatavo tālākam profesionālam darbam dažādu jomu speciālistus, arī šajā studiju gadā tā ir vērusi savas durvis lielam studentu skaitam.
   Koledžas studentus un jaunos studēt gribētājus svētkos sirsnīgi sveica koledžas direktore Līvija Jankovska.
   Apsveicēju vidū bija Daugavpils Universitātes rektore Irēna Kokina, Daugavpils reģionālās slimnīcas Valdes loceklis Grigorijs Semjonovs, Daugavpils reģionālās slimnīcas galvenā māsa Natālija Degtjarjova, un Zemessardzes 34. kājnieku bataljona komandieris Anatolijs Derjugins.
    Sirsnīgo atmosfēru papildināja pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Ārstniecība” otrā kursa studentes Evelīnas Tarvidas muzikālais sveiciens.
   Lai šajā studiju gadā katru dienu izdodas rast prieku un gandarījumu darbībā un sadarbībā, atklāt jaunas iespējas un droši tās izmantot, pamanīt un novērtēt labi iecerēto un paveikto, pārliecināties par to, cik brīnumiem bagāta ir pasaule mums apkārt! Uzjundīsim sevī ikviens tās labās sajūtas un izvēlēsimies katru dienu krāsot spilgtās labestības, aizrautības un atsaucības krāsās.  Iesim savu ikdienas ceļu, nesot saviem klātesošajiem mieru, iedrošinājumu un mīlestību!
   Lai skaistām uzvarām piesātināts šis jaunais studiju gads mums visiem – studentiem, audzēkņiem, mācībspēkiem un atbalstītājiem.

Informāciju sagatavoja: sabiedrisko attiecību speciāliste

Medicīnas koledžā viesojas Armēnijas delegācija.

   Erasmus programmas ietvaros no 2022.gada 25. augusta līdz 2022.gada 31. augustam Daugavpili apmeklēja delegācija no Mehrabyan Medicīnas Institūta Erevānā. Viņi apmeklēja Daugavpils Universitāti, Daugavpils Universitātes aģentūru “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža”, kā arī Daugavpils pilsētas domi un populārākos pilsētas kultūras un tūrisma objektus. Viesi dalījās pieredzē un iepazina medicīnas izglītības iespējas Daugavpilī.
   Koledžas direktore Līvija Jankovska sirsnīgi uzņēma Mehrabyan Medicīnas Institūta delegāciju un pateicās par koledžas apciemojumu. Viesus iepazīstināja ar mācību iestādes darba virzieniem, materiāli tehnisko bāzi un mūsdienīgu aprīkojumu, ko studenti izmanto apmācību procesā. Ciemiņiem tika piedāvāta ekskursija pa koledžas kabinetiem un auditorijām, tika piedāvāts iepazīties ar aprīkojumu. Viesi apmeklēja koledžas telpās iekārtotās ekspozīcijas – Medicīnas ekspozīciju un ekspozīciju “Mani Latvijas stāsti”. Pilsētai ar Mehrabyan Medicīnas Institūtu medicīnas izglītības attīstības jomā ir izveidojusies veiksmīga sadarbība, kuru viņi ir ieinteresēti turpināt.

Informāciju sagatavoja: sabiedrisko attiecību speciāliste

Kosmetologi zemnieku saimniecībā ” KURMĪŠI “

   Daugavpils Universitātes aģentūras „Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” izglītības programmas “Estētiskā kosmetoloģija” studentes 2022. gada 3. jūnijā apmeklēja zemnieku saimniecības “ Kurmīši “ ārstniecības augu laukus, kuri atrodas ekoloģiski tīrajā un ainavām bagātajā dabas parka “Daugavas loki“ teritorijā. Topošās skaistumkopšanas speciālistes iepazinās ar ārstniecības augu audzēšanas un sagatavošanas noslēpumiem.

Informāciju sagatavoja: programmas “Estētiskā kosmetoloģija” studentes

DU DMK viesojās delegācijas no Tadžikistānas un Polijas.

   Daugavpils Universitātes aģentūrā “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” 2022. gada 2. jūnijā viesojās delegācija no Tadžikistānas galvaspilsētas Dušanbe un Polijas pilsētas Bidgoščas. Delegācijas sastāvā bija Nustarullojevs Bahtovars Tadžikistānas universitātes starptautisko attiecību prorektors, Akhmeds-Akhunovs projektu nodaļas vadītājs izglītības jomā Tadžikistānas universitātē, Saļihovs Hofizs projektu nodaļas 1. kategorijas speciālists izglītības jomā Tadžikistānas Universitātē un atbildīgais speciālists par Erasmus + programmu, kā arī viesi no Ekonomikas universitātes Bidgoščā Polijā prof. WSG, Dr. Marzena Sobczak–Michałowska – Starptautisko attiecību prorektore un arī no Ekonomikas universitātes, Bidgoščā, Polijā prof. WSG, Dr. Svitlana Kašuba – Eiropas institūta direktore.
   Koledžas direktore Līvija Jankovska sirsnīgi uzņēma augstos viesus un pateicās par apciemojumu. Viesus iepazīstināja ar mācību iestādes darba virzieniem, materiāli tehnisko bāzi un mūsdienīgu aprīkojumu, ko studenti izmanto apmācību procesā.
   Ciemiņiem tika piedāvāta ekskursija pa koledžas kabinetiem un auditorijām, tika piedāvāts iepazīties ar aprīkojumu un iespēja pašiem darboties un izmēģināt dažādas medicīniskās manipulācijas, ar kurām iepazīstināja lektore Natālija Riņģe.
   Viesi apmeklēja koledžas telpās iekārtotās ekspozīcijas Medicīnas ekspozīciju un ekspozīciju “Mani Latvijas stāsti”.

Darbīga, konstruktīva un pozitīvām emocijām piesātināta pagāja šī darba diena.

Informāciju sagatavoja: sabiedrisko attiecību speciāliste

Muzeju nakts Daugavpils Universitātes aģentūrā„Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža”.

   Pēc pandēmijas laika pārtraukuma Daugavpilī atgriezās starptautiskā akcija “Muzeju nakts”. Sestdien, 2022.gada 14. maijā Daugavpilī savas durvis apmeklētājiem vēra 15 tūrisma objekti, izglītības iestādes, biedrības, pilsētas muzeji un ekspozīcijas. Šogad akcijai “Muzeju nakts” netika noteikta vienota devīze, ļaujot dalībniekiem pašiem veidot brīvu saturu. Daugavpils izvēlētā devīze “Muzejs kā vērtība” ietver sevī muzeju funkciju un galveno uzdevumu plašo spektru, sākot no kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanas, saglabāšanas, pētīšanas līdz sociālajām funkcijām, kur apmeklētāji var tikties un patīkami pavadīt laiku.
    Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” Muzeju nakts apmeklētājiem piedāvāja īpašu un interesantu programmu gan pieaugušajiem, gan bērniem, tāpēc arī šogad šo pasākumu apmeklēja ļoti daudz interesentu. Ekspozīcijas un meistarklases īpaši ir iecienījušas ģimenes ar bērniem.
   Ekspozīcijā “Mani Latvijas stāsti” tika izjusta senatnes elpa, aplūkotas senlietas, sadzīves priekšmeti, māla trauki un dažādi rokdarbi. Medicīnas ekspozīcijā varēja pakavēties atmiņās, aplūkot medicīnisko aprīkojumu, diagnostikas iekārtas, vēsturiskās fotogrāfijas un baudīt zāļu tējas ar medu. Lielu apmeklētāju atsaucību guva visdažādākās medicīnas meistarklases, kurās apmeklētāji labprāt darbojās.
   Interesantas un aizraujošas aktivitātes sagaidīja ikvienu apmeklētāju. Foto sesijā varēja iejusties tautu meitas un tautu dēla lomā. Muzeju nakts apmeklētājiem – lieliem un maziem bija iespēja darboties visdažādākajās meistarklasēs: gan adīt Latvijas karodziņus, gan iemācīties sasiet kaklasaiti, gan noklausīties kādu latviešu tautas pasaku, gan salikt puzli ar pasakās minētajiem tēliem.

Gaidīsim arī nākamgad jaunu zināšanu un iespaidu meklētājus mūsu koledžā.

Informāciju sagatavoja: sabiedrisko attiecību speciāliste

Plovdivas Medicīnas universitātes pārstāvju vizīte koledžā.

   Daugavpils Universitātes aģentūrā “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” laikā no 2022.gada 9. maija līdz 2022.gada 13. maijam viesojās Bulgārijas Plovdivas Medicīnas universitātes Farmakoloģijas fakultātes pārstāvji. Viesi tikās ar koledžas darbiniekiem un studentiem, vienojās par tālākās sadarbības nosacījumiem, tai skaitā organizatoriskajiem jautājumiem, kas skar studentu un personāla mobilitātes īstenošanu Erasmus+ programmas ietvaros abās izglītības iestādēs un iepazinās ar koledžas materiāli tehnisko bāzi.
   Savas vizītes laikā viesi izteica vēlmi tuvāk iepazīties ar ārstniecības, pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmām, studentu un akadēmiskā personāla mobilitātes iespējam un resursiem.Vizītes laikā bulgāru kolēģi apmeklēja Daugavpils reģionālo slimnīcu un tajā esošās aptiekas, tikās ar slimnīcas galveno māsu Natāliju Degtjarjovu.
   Izvērtējot vizītes programmu, viesi pauda gandarījumu par redzēto un gūtajām idejām savai profesionālajai darbībai.

Informāciju sagatavoja: sabiedrisko attiecību speciāliste

Varšavas ielas svētki.
X Starptautiskais festivāls “Poļu folklora Latgalē” Daugavpilī

   Daugavpils Poļu kultūras centrs un Latvijas Poļu savienības Daugavpils nodaļa „Promieņ” kopš 2004. gada ik pārgadus organizē starptautisko festivālu „Poļu folklora Latgalē”. Arī šogad no 1. līdz 3. maijam notika jau desmitais festivāls, kurā piedalījās bērnu un jauniešu ansambļi no Polijas, Lietuvas un Latvijas.
   Tradicionāli 3. maijā jeb Polijas Konstitūcijas dienā tiek svinēti Varšavas ielas svētki, kas Daugavpilī tika iedibināti pagājušā gadsimta trīsdesmitajos gados. Pie krusta, kas uzstādīts Brīvības parkā par piemiņu Latgales atbrīvošanas cīņās kritušajiem poļu karavīriem tika nolikti ziedi,          pēc tam notika Varšavas ielas svētku gājiens, kurā piedalījās skolēni, folkloras kopu dalībnieki un arī Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” kolektīvs un studenti. Pasākuma noslēgumā J. Pilsudska valsts poļu ģimnāzijā notika festivāls noslēgums.
   Pasākumu organizēja Daugavpils Poļu kultūras centrs, Latvijas Poļu savienības Daugavpils nodaļa „Promieņ” un J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija, bet atbalstu sniedz Polijas Republikas Vēstniecība Rīgā un Daugavpils pilsētas Dome.

Informāciju sagatavoja: sabiedrisko attiecību speciāliste

Daugavpils medicīnas koledžas studentu dalība Lielajā Talkā.

   30. aprīlī jau 15. reizi pēc kārtas Latvijā norisinājās Lielā Talka, kuras ietvaros ikviens iedzīvotājs varēja iesaistīties un veikt atkritumu savākšanas un vides labiekārtošanas darbus. Arī šogad mūsu koledžas studenti piedalījās Lielajā Talkā sakopjot kādu noteiktu dabas daļu. Saglabājot iepriekšējos gados iepazīto talkas formātu, talkotājiem bija iespējams piedalīties individuāli, ģimenes lokā, vai organizēt publiskās talkas, lai atkritumu vākšanas un labiekārtošanas darbus veiktu lielākā pulkā.
   Tikai kopīgiem spēkiem mēs varam padarīt Latviju tīrāku un sakoptāku! Mēs nedrīkstam arī aizmirst, ka mūsu pienākums ir būt veseliem, pietiekami daudz laika pavadīt svaigā gaisā, kā arī saglabāt Latviju tīru un zaļu nākamajām paaudzēm. Būsim piesardzīgi un atbildīgi pret sevi un apkārtējiem iedzīvotājiem!
   Paldies, visiem mūsu koledžas studentiem, kuri piedalījās Lielajā Talkā!

Informāciju sagatavoja: sabiedrisko attiecību speciāliste

“Atvērto durvju diena” DU DMK

   Šogad 2022. gada 26. aprīlī “Atvērto durvju diena” DU DMK notika klātienē un pulcēja ievērojamu skaitu apmeklētāju.
   Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” metodiķe Aina Kucina sveica visus interesentus un potenciālos studēt gribētājus.  Metodiķe pastāstīja par Daugavpils medicīnas koledžu un iepazīstināja ar pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmām.
   Apmeklētajiem tika piedāvāta ekskursija pa koledžas kabinetiem un auditorijām, tika piedāvāts iepazīties ar aprīkojumu un materiāli tehnisko bāzi un iespēja pašiem darboties un izmēģināt dažādas medicīniskās manipulācijas, ar kurām iepazīstināja koledžas studenti un lektore Natālija Riņģe.
   Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Estētiskā kosmetoloģija” vadītāja Ilze Briža pastāstīja par  kvalifikācijas “Skaistumkopšanas speciālists kosmetoloģijā” studijām un apmeklētājiem tika dota iespēja iepazīties ar šīs programmas praktisko pusi, apmeklējot kabinetus un iepazīstoties ar aprīkojumu, kosmētikas produktiem un medicīniskām tehnoloģijām.

Uz tikšanos Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža”!

Informāciju sagatavoja: sabiedrisko attiecību speciāliste

Ziedojums Ukrainas bēgļiem

   Daugavpils Universitātes aģentūra “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” marta sākumā uzņēma un izmitināja savā dienesta viesnīcā 48 no kara bēgošos Ukrainas iedzīvotājus, pārsvarā māmiņas ar bērniem. Lai kaut nedaudz atvieglotu viņu pašreizējo ikdienu, ikviens vēlas palīdzēt, sniegt iejūtību, atbalstu  un ziedot nepieciešamo.
   2022. gada 31. martā  tika saņemts ziedojums no SIA “LG Electronics Latvia”, kura grūtībās nonākušajiem cilvēkiem – Ukrainas bēgļiem ziedoja LG ledusskapi, divas LG mikroviļņu krāsnis, divas LG veļas mašīnas. Bēgļi ir ļoti priecīgi par ziedoto tehniku, par sniegto palīdzību un atbalstu. Patreiz SIA “LG Electronics Latvia” ziedotās veļas mazgājamās mašīnas ir ļoti nepieciešamas, jo starp šiem bēgļiem ir sportisti – hokejisti, kuriem pēc spraigiem treniņiem sporta drēbes ir ļoti bieži jāmazgā. Arī dāvātais ledusskapis un mikroviļņu krāsnis šajā laikā ļoti noderēs Ukrainas bēgļiem.
   Daugavpils medicīnas koledžas kolektīva un Ukrainas bēgļu vārdā sakām lielu paldies SIA “LG Electronics Latvia”, par sniegto palīdzību, iejūtību, labdarību,  atbalstu un šo dāsno ziedojumu.

Informāciju sagatavoja: sabiedrisko attiecību speciāliste

Vispasaules Sociālā darba diena

   Kopš 2007. gada marta trešajā otrdienā tiek svinēta Vispasaules sociālā darba diena. Katru gadu šajā dienā tiek akcentēti sociālā darba sasniegumi, veicināta sociālo dienestu un sociālo pakalpojumu redzamība, akcentētas dažādu sabiedrības grupu cilvēktiesības un sociālais taisnīgums. Tā ir nozīmīga diena sociālā darba kalendārā, kuru atzīmē sociālie darbinieki visā pasaulē, atspoguļojot profesijas ieguldījumu cilvēka, ģimenes, kopienas un plašākas sabiedrības stiprināšanā.
   Kopš 2015. gada arī Latvijā svinam šo dienu, pievēršot sabiedrības uzmanību, sociāla darba profesijai – tās būtībai, izaicinājumiem un paveiktajam. Šī gada Vispasaules sociālā darba dienas vadmotīvs ir “Es esmu, jo Mēs esam” – koncepts un filozofija, kas atspoguļo sociālā darba perspektīvu – cilvēka un globālās vides savstarpējo saikni.
   Martā Labklājības ministrijas projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons” plāno un aicina atzīmēt šo dienu, iniciējot un īstenojot dažādas aktivitātes. Šogad, turpinot aizsākto tradīciju, biedrība gatavos un prezentēs sociālo darbinieku videostāstus, parādot dažādību profesijas ietvaros un, paplašinot sabiedrības redzesloku par vidi, kurā sociālie darbinieki ir nodarbināti, plāno arī publikācijas medijos un sižetus audio formātā par sociālā darba profesijas specifiku un saturu. Tamdēļ aicina visus dalīties ar saviem pozitīvajiem sociālā darba stāstiem, t.sk. sociālā darba veicēju realitāti COVID – 19 pandēmijas laikā.