Plovdivas Medicīnas universitātes pārstāvju vizīte koledžā.

16.05.2022.

   Daugavpils Universitātes aģentūrā “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” laikā no 2022.gada 9. maija līdz 2022.gada 13. maijam viesojās Bulgārijas Plovdivas Medicīnas universitātes Farmakoloģijas fakultātes pārstāvji. Viesi tikās ar koledžas darbiniekiem un studentiem, vienojās par tālākās sadarbības nosacījumiem, tai skaitā organizatoriskajiem jautājumiem, kas skar studentu un personāla mobilitātes īstenošanu Erasmus+ programmas ietvaros abās izglītības iestādēs un iepazinās ar koledžas materiāli tehnisko bāzi.
  Savas vizītes laikā viesi izteica vēlmi tuvāk iepazīties ar ārstniecības, pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmām, studentu un akadēmiskā personāla mobilitātes iespējam un resursiem.Vizītes laikā bulgāru kolēģi apmeklēja Daugavpils reģionālo slimnīcu un tajā esošās aptiekas, tikās ar slimnīcas galveno māsu Natāliju Degtjarjovu.
  Izvērtējot vizītes programmu, viesi pauda gandarījumu par redzēto un gūtajām idejām savai profesionālajai darbībai.

Informāciju sagatavoja: sabiedrisko attiecību speciāliste