Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas

Arodizglītības programmas

gallery/en
gallery/lv
gallery/ru
gallery/du
gallery/jaun
gallery/esf
gallery/latgale
gallery/moodle
gallery/erasmusplus
gallery/arsts
gallery/soc

Erasmus +

gallery/erasmusplus

(2014 - 2020)         DMK PIC kods:  949269161

2014.gadā sāk darboties Eiropas Komisijas jaunā Eiropas Savienības atbalsta programma

izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā „Erasmus+”.

 

Erasmus+ programmas atbalsta virzieni:

 

  • personu mobilitātes mācību nolūkos;
  • sadarbība inovācijas veicināšanai un labās prakses apmaiņa;
  • atbalsts politikas reformām.

Daugavpils medicīnas koledža jaunajā Erasmus+ programmā nodrošinās:

 

  • studējošo apmaiņu - studijas ārvalstu partneraugstskolās un prakses uzņēmumos;
  • vispārējā personāla apmaiņa - pieredzes apmaiņa ārvalstu augstskolās vai uzņēmumos.

Daugavpils medicīnas koledža ir saņēmusi Erasmus Augstākās izglītības hartu 2014.–2020. gadam, kas sniedz iespēju piedalīties visās Erasmus+ aktivitātēs.

 

Hartā noteikti pamatprincipi, kas augstākās izglītības institūcijām jāievēro, organizējot un īstenojot Erasmus programmas aktivitātes.

 

  DMK Erasmus+ hartas numurs: 250729-EPP-1-2014-1-LV-EPPKA3-ECHE
  DMK Erasmus+ ID kods: LV DAUGAVP02

gallery/pdf1
gallery/pdf1
gallery/pdf1
gallery/pdf1
gallery/word
gallery/word
gallery/pdf1
gallery/pdf1
gallery/pdf1